Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
285285
285 hlasů
NE
4343
43 hlasů
ANO
272272
272 hlasů
Kontakty

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Aktuality


Stop zápachu a emisím těžkých kovů – DOTACE podnikům a obcím

Od 15. října 2018 do 28. února 2019 mohou firmy, kraje a obce a další původci znečištění ovzduší a zápachu žádat o podporu v rámci dotační výzvy č. 7/2018.

 • nesoutěžní výzva - uspět může každý, jehož projekt splní stanovené podmínky
 • do 28. února 2019
 • výše příspěvku z Národního programu Životní prostředí od 100 tisíc. až 10 milionů korun
 • na pořízení biofiltrů, biopraček, ozonizérů a dalších nejmodernějších zařízení eliminujících emise pachových látek do ovzduší + příprava projektu, instalace, zkušební provoz aj.
 • více informací naleznete na tomto odkazu:
  https://www.mzp.cz/cz/news_181015_vyzva_zapach

Integrované povolení

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci změny integrovaného povolení společnosti LIKVIDACE ODPADU CZ a.s. pro zařízení „Provoz vodního hospodářství Kopřivnice“ a stručné shrnutí ze žádosti je k nahlédnutí zde.

Likvidace autovraků ZDARMA

Vozidla je možno nahlásit do 3. listopadu 2018 na autovrakoviště v Ženklavě.
tel.: 556 852 614, 602 550 002.

Autovraky, které budou muset být dopraveny do areálu autovrakoviště
na odtahovém voze, musí být nachystány na zpevněné ploše,
ze které půjde autovrak natáhnout na odtahový vůz, a na kolech,
se kterými půjde manipulovat.

K likvidaci vozu je nutná přítomnost majitele občanským průkazem, dále je nutné předložit velký technický průkaz a nově i číslo účtu, na který bude poskytnuta případná odměna.

3. listopadu 2018   8.00 - 12.00 hod.

 Více informací v informačním letáku v tomto odkazu.


Kontejnery na sběr bioodpadu i v Kopřivnici

Město Kopřivnice ve spolupráci se společností Slumeko umístilo v polovině září na veřejná stanoviště u vybraných bytových domů nové kontejnery na sběr biologicky rozložitelných odpadů. Jedná se o nádoby o objemu 770 litrů jejichž svoz bude probíhat v intervalu jednou za 14 dní.
Do hnědých kontejnerů JE MOŽNÉ vhazovat veškerý rostlinný materiál: zbytky ovoce a zeleniny, zvadlé květiny, čajové sáčky, kávovou sedlinu včetně papírových filtrů, ubrousky, piliny, hobliny, podestýlku z chovu drobných zvířat apod.
Do hnědých kontejnerů NEPATŘÍ: živočišné zbytky jako je maso, kůže, kosti, zbytky vařených jídel, použité jedlé oleje nebo bioodpad v plastových sáčcích nebo pytlech!

Na kterých ulicích kontejnery najdete:
Ke Koryčce u č. p. 783 
Ke Koryčce u zámečnictví
Sadová u č. p. 883 a 882
Pionýrská u č. p. 737
K. Čapka u č. p. 753 a 950

Festival ptactva

Ukázka kroužkování ptáků v "přímém přenosu" ve Štramberku v sobotu 15.09.2018 (více viz pozvánka)

Nová metodika MŽP – plnění evidenčních a ohlašovacích povinností obcí

Na tomto odkazu naleznete nový metodický návod k plnění evidenčních a ohlašovacích povinností obcí dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 383/2001 Sb.,o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavními body jsou:
 • Zařazení odpadu
 • Evidence
 • Roční hlášení
 • Ohlášení přepravy nebezpečných odpadů
 • Školy – "Školní sběr"
 • Zařízení ke sběru odpadů – "Sběrny odpadů"
 • Sběrné dvory
Tento metodický návod ruší dosavadní návod 1721/ENV/14 a nabývá platnosti a účinnosti dnem 12.06.2018.

- více informací k povinnostem původců odpadů naleznete zde 


Sbírka "Kola pro Afriku"

Od  1. července je možné odevzdat na sběrném dvoře na ulici Panské stará jízdní kola nebo náhradní díly po celý rok. Provozní doba sběrného dvora: Po - Pá 8 - 18 (v zimním období 8 - 17), So 8 - 16 (v zimním období 8 - 12). 


Svoz popelnic připadající na svátek 5.7.2018

Svoz popelnic připadající na čtvrtek 5.7.2018 bude z důvodu státního svátku proveden již ve středu 4.7.2018. Jedná se o lokality svážené dle harmonogramu v lichý týden ve čtvrtek - tedy místní část Lubina - část od Kopřivnice, ulice Na Luhách, Dělnická, Mírova a 1. května.
Žádáme občany, aby včas přistavili své nádoby pro svozovou techniku

EIA

Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Zvýšení kapacity deemulgační stanice“ je k nahlédnutí na:

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV9203

Změna provozní doby sběrného dvora

Upozorňujeme občany, že sběrný dvůr na ulici Panské bude od 2.5.2018 do 31.10.2018 otevřen  v Po - Pá  8-18 hod. a v sobotu  nově od 8 až do 16 hodin.


FOTOSOUTĚŽ
ROADSHOW Tref si svůj barevný kontejner

DEN ZEMĚ 2018Komiks pro všechny topiče

Státní fond životního prostředí ve spolupráci s Výzkumným energetickým centrem Vysoké školy báňské-TU Ostrava připravil poutavý komiks obsahující základní, ale i odbornější informace "pro všechny topiče" obsahující například:

 • cenné rady pro všechny, kteří topí v kotlích
 • na co dát pozor při provozu kotle
 • jak co nejefektivněji využívat energie
 • základní informace ke kotlíkovým dotacím
 • základní informace k programu Nová zelená úsporám.

Komiks obsahující množství cenných rad pro všechny, kteří topí v kotlích je k nahlédnutí v elektronické formě zde, pro získání podrobnějších informací je k dispozici verze komiksu doplněná o odborný text. Tištěná forma bude v průběhu dubna k dispozici na Odboru životního prostředí v kanceláři v  5. patře kanceláři č. 505.


Provoz kompostárny Točna v Příboře

Od 19.03.2018 bude rozšířena otevírací doba kompostárny.

(změna pouze v případě nepříznivého počasí bránícího běžnému provozu)

Pondělí, Čtvrtek

8.00 - 18.00

Úterý, Středa, Pátek

7.00 - 15.00

Sobota

7.00 - 12.00
Likvidace autovraků ZDARMA

Vozidla je možno nahlásit do 28. dubna 2018 na autovrakoviště
tel.: 556 852 614, 602 550 002.
Autovraky, které budou muset být dopraveny do areálu autovrakoviště
na odtahovém voze, musí být nachystány na zpevněné ploše,
ze které půjde autovrak natáhnout na odtahový vůz, a na kolech,
se kterými půjde manipulovat.

29. dubna 2018   8.00 - 12.00 hod.

 Více informací zde


Provoz sběrného dvora v průběhu vánočních svátků

23.12.    8-12 hod.
25.12.    ZAVŘENO
26.12.    ZAVŘENO
27.12.-29.12.   8-17 hod.
30.12.    8-12 hod.
1.1.2018 ZAVŘENO


Provoz kompostárny Točna v Příboře

Upozorňujeme občany, že areál kompostárny Točna v Příboře bude v době od 20.12.2017 do 31.12.2017 UZAVŘEN. 

Od 5.1.2018 bude otevřeno každý pátek od 8.00 do 12.00 hod.

Provoz sběrného dvora

Ve dnech 17. a 18. listopadu  bude sběrný dvůr na ulici Pánská UZAVŘEN.


Likvidace autovraků

Město Kopřivnice, odbor životního prostředí
nabízí ve spolupráci se smluvní AUTOVRAKOVIŠTĚM ŽENKLAVA
LIKVIDACI AUTOVRAKŮ
4. listopadu 2017, 8.00 - 12.00 hod.

více informací zde

Svoz popelnic připadající na svátek 28.9.2017

Svoz popelnic připadající na čtvrtek 28.9.2017 bude z důvodu státního svátku proveden již ve středu 27.9.2017. Jedná se o lokality svážené dle harmonogramu v lichý týden ve čtvrtek - tedy místní část Lubina - část od Kopřivnice, ulice Na Luhách, Dělnická, Mírova a 1. května.
Žádáme občany, aby včas přistavili své nádoby pro svozovou techniku


Individuální svoz objemného odpadu

Ve městě začne fungovat od září odvoz objemného odpadu přímo od domu. 

Obyvatelé Kopřivnice si mohou objednat buďto přistavení velkoobjemového kontejneru nebo menšího vozidla určeného na odvoz odpadu. Tato služba bude zpoplatněna a zajišťovat ji bude společnost Slumeko: 

Možnost objednávky odvozu odpadu na tel. čísle 556 848 637 nebo 603 258 552 :

FIAT DUCATO (ložná plocha do 5m3) - 100 Kč
Ramenový nakladač (ložná plocha do 7m3) - 200 Kč


Samotné vozidlo je bez nakládky a bez závozníka!


Tašky na třídění odpadů

Občané Kopřivnice a místních částí si stále mohou na Městském úřadě, odboru životního prostředí v kanceláři č. 505 vyzvednout tašky na třídění odpadů. Podmínkou pro vyzvednutí je uhrazený poplatek za komunální odpady.


EIA

Závěr zjišťovacího řízení k záměru „Pracoviště zkoušení motorů v TATRA TRUCK a.s.“ je k nahlédnutí na:

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2065


EIA

Na odboru životního prostředí Městského úřadu Kopřivnice v kanceláři č. 504 a na internetu na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2065, lze nahlédnout do  Informace o oznámení záměru „Pracoviště zkoušení motorů v TATRA TRUCK a.s.“. Po dobu 20 dnů ode dne zveřejnění, tj. 3.7.2017, této informace na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje mohou veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 6 odst. 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k danému záměru zasílat svá písemná vyjádření přímo na adresu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.


Svoz popelnic v průběhu svátků 5. a 6. července 2017

Svoz popelnic připadající na středu 5.7.2017 (tj. místní část Vlčovice a ul. Česká) a na čtvrtek 6.7.2017 (místní část Lubina - část od Kopřivnice, ul. Na Luhách, Mírova, Dělnická a 1. května) proběhne z důvodu státních svátků již v úterý 4.7.2017.
Taktéž svoz kompostejnerů (na sběr bioodpadu) připadající na středu 5.7.2017 proběhne v úterý 4.7. 2017.
Žádáme občany, aby včas přistavili sběrné nádoby pro svozovou techniku.Provoz sběrného dvora

Ve dnech 5. a 6. července bude sběrný dvůr na ulici Pánská z důvodu státních svátků UZAVŘEN.


Kotlíkové dotace: 2. výzva

Ve 2. vlně kotlíkových dotací bude mezi kraje rozděleno 3,4 miliardy korun

KOTLÍKOVÁ LINKA: 595 622 355 KOTLÍKOVÝ E-MAIL: kotliky@msk.cz

KOTLÍKOVÁ KANCELÁŘ: A106 ve dnech: PO: 8-17h, ÚT a ČT: 8-14:30h
Den Země 2017


Sběrný dvůr  - provozní doba o Velikonocích

Upozorňujeme občany, že sběrný dvůr na ulici Pánské bude od 14.4. do 17.4. 2017 z důvodu velikonočních svátků UZAVŘEN.


Akce "UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO"

Celostátní akce, která vychází z mezinárodního modelu Let´s do it! pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR, proběhne v sobotu 8. dubna. Cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.
Město Kopřivnice, odbor životního prostředí podpoří organizace či spolky působící v Kopřivnici, které by měli zájem se zapojit do úklidu nepořádku a odpadků na území Kopřivnice, poskytnutím pytlů na sběr odpadů a zajištěním odvozu a likvidace odpadů. V případě zájmu kontaktujte p. Kubalcovou na tel. č. 556 879 781 nebo e-mailu: lucie.kubalcova@koprivnice.cz.


Likvidace autovraků ZDARMA

Vozidla je možno nahlásit do 29. dubna 2017 na autovrakoviště
tel.: 556 852 614, 602 550 002.
Autovraky, které budou muset být dopraveny do areálu autovrakoviště
na odtahovém voze, musí být nachystány na zpevněné ploše,
ze které půjde autovrak natáhnout na odtahový vůz, a na kolech,
se kterými půjde manipulovat.
29. dubna 2017 8.00 - 12.00 hod.
 Více informací zde

Odvolání smogové situace

 
=================================================================
Vydáno: úterý 07.02.2017, 01:38 SEČ (00:38 UTC)
Pro území: Moravskoslezský kraj kromě aglomerace O/K/F-M a Třinecka
=================================================================
SMOGOVÁ SITUACE vyhlášená z důvodů vysokých koncentrací
suspendovaných částic PM10 byla ODVOLÁNA pro území uvedené v záhlaví.
Smogová situace skončila vydáním tohoto bulletinu.
 
Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Ostrava/Smolka

Smogová situace

Je v platnosti smogová situace - PM10 (polétavý prach)

Pro oblast: Moravskoslezský kraj — Moravskoslezský kraj kromě aglomerace Ostravsko/Karvinsko/Frýdecko-Místecko a Třinecka

Platnost: od 04.02.2017 13:29 do odvolání

http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/stav-ovzdusi/prehled-stavu-ovzdusi#!
Aktuální informace o stavu ovzduší na ČHMÚ


Odvolání smogové situace

11.01.2017

ODVOLÁNÍ **SMOGOVÉ SITUACE**
 
=================================================================
Vydáno: středa 11.01.2017, 03:49 SEČ (02:49 UTC)
Pro území: Moravskoslezský kraj kromě aglomerace O/K/F-M a Třinecka
=================================================================
SMOGOVÁ SITUACE vyhlášená z důvodů vysokých koncentrací
suspendovaných částic PM10 byla ODVOLÁNA pro území uvedené v záhlaví.
Smogová situace skončila vydáním tohoto bulletinu.
 
Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Ostrava/Jarcovják
 

Smogová situace

09.01.2017
Český hydrometeorologický ústav, Regionálního předpovědního pracoviště ČHMÚ - Ostrava vydal následující informaci:"Smogová situace nastala. Vyhlašujeme signál regulace. Platnost signálu je od výše uvedeného dne a hodiny vydání této informace do odvolání. Signál byl vyhlášen pro suspendované částice PM10 a platí pro Moravskoslezský kraj."
Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem se při překročení zvláštního imisního limitu 150 mikrogramů/m3 pro vyhlášení signálu regulace doporučuje omezit pobyt pod širým nebem. Dospělým osobám bez zdravotních potíží se doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého. 

Aktuální informace o stavu ovzduší na ČHMÚ

Informace o kvalitě ovzduší

Polétavý prach - PM10 [µg/m3]305
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%


Kontrola kotlů na tuhá paliva - nové povinnosti od r. 2017

Podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW povinen provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu zdroje. Doklad o provedení této kontroly, že spalovací stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem je provozovatel povinen předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Více informací v sekci Ovzduší


Uzavření sběrného dvora 31.12.2016

Dne 31.12.2016 bude sběrný dvůr na ulici Pánské uzavřen.


Nové kontejnery na sběr elektrozařízení

Do konce tohoto roku bude navýšen počet červených kontejnerů na zpětný odběr elektrozařízení. Na zrekonstruované zpevněné plochy, které byly realizovány za finanční podpory Fondu Asekol, budou umístěny stacionární kontejnery společnosti ASEKOL, a. s. Tato společnost v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení v České republice a zajišťuje sběr, dopravu a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů včetně financování celého systému.

Až doposud byly kontejnery jen na ulici Osvoboditelů a B. Smetany a v každé místní části po jednom. V nejbližších dnech budou kontejnery na sběr drobných elektrospotřebičů umístěny na ulicích Obránců míru u č. p. 301, Pod Morávií u č. p. 225 a poslední pak na ulici Pod Bílou horou u č. p. 1262. V Kopřivnici tak bude celkem osm červených kontejnerů na sběr elektroodpadu.


Svoz popelnic - svátek 17.11.2016

Svoz popelnic připadající na svátek 17.11.2016 bude proveden v pátek 18.11.2016. Jedná se o lokality svážené dle harmonogramu v sudý týden ve čtvrtek - tedy místní část Lubina a ulice Obránců míru).

  

Svoz popelnic a kompostejnerů - svátek 28.9.

Svoz popelnic připadající na středu 28.9. bude proveden již v úterý 27.9. - jedná se o místní část Vlčovice a ulici Českou.
 
Svoz kompostejnerů bude uskutečněn ve čtvrtek 29.9. - jedná se o ulice Sportovní, Jarní, Pod Bílou horou, Sluneční, Sadová, Na Drahách, Francouzská, Severní, Na Pinkavce, Příborská, Dolní, Na Luhách, Mírová, 1. května, Dělnická, Čs. Armády, Štefánikova, Česká, Kadláčkova, Obránců míru, K Pasekám, Moravská, Západní, Nádražní.
 
Žádáme občany, aby včas přistavili nádoby pro svozovou techniku.


Tašky na třídění odpadů

Občané Kopřivnice a místních částí si mohou na Městském úřadě, odboru životního prostředí v kanceláři č. 505 vyzvednout tašky na třídění odpadů. Podmínkou pro vyzvednutí je uhrazený poplatek za komunální odpady.


Svoz popelnic v průběhu svátků 5. a 6. července

Svoz popelnic připadající na úterý 5.7.2016 bude proveden již v pondělí 4.7.2016 - jedná se o ulice Štefánikovu, Kpt. Jaroše, Sportovní, Jarní, Sadovou, Duhovou, Štramberskou (od Štramberka), Na Drahách, Na Vápenkách, Horní, Záhumenní, Bratří Vašků, Dukelskou a Květinovou.
 
Svoz popelnic připadající na středu 6.7.2016 bude uskutečněn ve čtvrtek 7.7.2016 - jedná se o místní část Vlčovice a ulici Českou.
Žádáme občany, aby včas přistavili své nádoby pro svozovou techniku.

Změna termínu sběru a svozu bioodpadu - Lubina

Z důvodu přívalových srážek nebudou v Lubině v pátek 3. až pondělí 6. 6. 2016 přistaveny velkoobjemové kontejnery na sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Náhradní termín pro přistavení kontejnerů na biologický odpad je stanoven na pátek 17. až pondělí 20.6.2016.

Změna termínu svozu popelnic - ul. Horečkova

Upozorňujeme, že sběrné nádoby na směsný komunální odpad budou na ulici Horečkova od 14.6.2016 vyváženy každý sudý týden v úterý od 6:00 do 18:00 hod. (poslední vývoz dle starého harmonogramu bude proveden ve středu 1.6.2016)


MIMOŘÁDNÝ SBĚR PNEUMATIKEIA

Závěr zjišťovacího řízení k záměru „Rekonstrukce lakovny TATRA DEFENCE VEHICLE a.s. – areál Tatry Kopřivnice, objekt č. 380“ je k nahlédnutí zde:http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK1969


SEA

Stanovisko k návrhu koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší Zóna CZ08Z - Moravskoslezsko“ je k nahlédnutí zde: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP228K.


DEN ZEMĚ 2016


Zapojte se také do soutěží: fotografická, literární, výtvarná.


EIA

Závěr zjišťovacího řízení k záměru „Bioplynová stanice Lubina“ je k nahlédnutí zde: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK1964

Sběrný dvůr - provozní doba o Velikonocích

Upozorňujeme občany, že sběrný dvůr na ulici Pánské bude  v sobotu 26.3. 2016 otevřen výjimečně  od 8 do 15 hod. Připomínáme také, že v pátek 25.3. 2016 a v pondělí 28.3. 2016 bude z důvodu státních svátků uzavřen.

EIA

Na odboru životního prostředí kopřivnické radnice a na internetu na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK1969, lze nahlédnout do  oznámení záměru „Rekonstrukce lakovny TATRA DEFENCE VEHICLE a.s. – Areál Tatry Kopřivnice, objekt č. 380“. Každý může ve smyslu § 6 odst. 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k danému záměru zasílat svá písemná vyjádření přímo na adresu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení záměru na úřední desce kraje. Na úřední desce kraje byla tato informace zveřejněna 10.03.2016.


EIA

Na odboru životního prostředí kopřivnické radnice a na internetu na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK1964, lze nahlédnout do  oznámení záměru „Bioplynová stanice Lubina“.

Každý může ve smyslu § 6 odst. 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k danému záměru zasílat svá písemná vyjádření přímo na adresu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení záměru na úřední desce kraje. Na úřední desce kraje byla tato informace zveřejněna 18.02.2016.

 

SEA

Stanovisko k návrhu koncepce „Plán Odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2016-2026“ je k nahlédnutí na http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP220K.

 

SEA

Stanovisko k návrhu koncepce „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry“ je k nahlédnutí na http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP198K.

 

 

SEA

Stanovisko k návrhu koncepce „Národní plán povodí Odry“ je k nahlédnutí na http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP195K.

Provoz kompostárny Točna v Příboře

Upozorňujeme občany, že areál kompostárny Točna v Příboře bude v době od 19.12.2015 do 31.12.2015 UZAVŘEN. 

Od 4.1.2016 bude otevřeno každý pátek od 8.00 do 12.00 hod.

Svoz komunálního odpadu v průběhu vánočních svátků

Svoz komunálního odpadu připadající na Štědrý den 24.12. bude proveden již ve středu 23.12.2015. Jedná se o ulici Obránců míru a místní část Lubina (část za řekou).
 
Dále upozorňujeme občany, že v úterý 29.12.2015 a ve středu 30.12.2015 bude proveden mimořádný svoz popelnic pro všechny oblasti svážené dle harmonogramu v sudý týden. V úterý 29.12.2015 proběhne svoz v místní části Mniší a ve středu 30.12.2015 budou svezeny ulice: Francouzská, Severní, B. Němcové, Husova, Pod Stadionem, Havlíčkova, Komenského, Palackého, Tyršova, Jiráskova, Wolkerova, Bezručova, Haškova, Jilemnického, Skupova, Hřbitovní, I. Šustaly, P. Nerudy, Štramberská, Erbenova, Janáčkova, Sportovní, Kadláčkova, Dolní, Příborská, Na Pinkavce, Nádražní, Čs. Armády, Ke Koryčce, Pod Bílou horou, Sluneční, Západní, Paseky, Obránců míru a místní část Lubina - část za řekou.
Svoz se týká i lokalit, kde je svoz odpadů prováděn v sudé týdny multikárou s lisem (tzn. ulice Lomená, Paseky, Na Pinkavce, RD u hřbitova, Vlčovice č.33 a Mniší) 
Další vývoz pro tuto oblast bude realizován až v 2. týdnu roku 2016 (tzn. od 11.1. do 14.1.2016).
Žádáme tímto občany dotčených lokalit, aby včas přistavili své sběrné nádoby pro svozovou techniku.
 

Změna termínu přistavení velkoobjemové vany

Upozorňujeme občany, že velkoobjemová vana na sběr objemného odpadu z domácností bude na ulici České - na konci ulice přistavena až ve středu 2.12.2015 od 15:00 hod. místo původního termínu 25.11.2015. Důvodem je technická závada na svozovém vozidle. Děkujeme za pochopení.

KONZULTAČNÍ SCHŮZKA KE "KOTLÍKOVÝM DOTACÍM"

Odbor životního prostředí Městského úřadu Kopřivnice pořádá ve spolupráci s Moravskoslezským krajem konzultační schůzku zaměřenou na poskytování „Kotlíkových dotací“, které bude možno čerpat v roce 2016 na výměnu starých neekologických kotlů.

Konzultační schůzka se uskuteční ve středu 2.12.2015 od 15:30 hod. v budově Městského úřadu Kopřivnice, v zasedací místnosti zastupitelstva města v 10. nadzemním podlaží.  Schůzka je určena pro zájemce o „Kotlíkovou dotaci“, tedy pro občany a zástupce měst a obcí z území obce s rozšířenou působností Kopřivnice.

Na schůzce budou přítomni pracovníci odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, kteří poskytnou účastníkům schůzky podrobné informace o připravované „Kotlíkové dotaci“ resp. o vyhlášení výzvy k podání žádostí o dotaci, včetně termínů, dále o povinných náležitostech této žádosti a dalších podmínkách, které je třeba pro získání dotace dodržet. Pracovníci Krajského úřadu MSK budou samozřejmě také zodpovídat dotazy účastníků schůzky.

PLAKÁT

V roce 2016 se budou v Moravskoslezském kraji čerpat tzv. kotlíkové dotace na výměnu starých neekologických kotlů

V červenci letošního roku vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí první z výzev pro kraje na „kotlíkové dotace“, ve kterých Moravskoslezský kraj může pro své občany získat až 1,4 mld. Kč na výměnu starých neekologických kotlů. Kraj následně v prosinci až lednu vyhlásí výzvu pro předkládání žádostí jednotlivých domácností.

Dne 15. 7 2015 byla vyhlášena 16. Výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí
o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020. Moravskoslezský kraj předložil svou žádost, na základě které může pro své občany získat první část finančních prostředků ve výši cca 470 mil. Kč. V roce 2016 budou moci vlastníci rodinných domů na území kraje čerpat tyto prostředky na výměnu starých neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za automatické kotle na pevná paliva, biomasu nebo kombinaci obou (vždy s emisní třídou 5+), tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle. Podle zvoleného typu nového zdroje tepla bude finanční podpora na tuto výměnu a související „energetická mikroopatření“ poskytnuta ve výši 70 - 80 % nákladů domácností, a to z maximální částky 150.000 Kč. Tato podpora může být dále navýšena o 5 % u obcí spadajících do tzv. prioritních území s dlouhodobě znečištěným ovzduším.

Hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák chce podpořit výměnu neekologických kotlů a snížit tak náklady domácností na pořízení nového zdroje tepla navýšením dotace pro každého žadatele o dalších 5 % z rozpočtu kraje. Zároveň také některé obce a města hodlají podpořit výměnu kotlů na svém území stejným způsobem. Tímto by občané mohli dosáhnout na finanční podporu až do výše přes 90 % z nákladů na pořízení nového kotle.

Podrobnější informace o připravované výzvě naleznou zájemci na webu www.lokalni-topeniste.cz a také se mohou se svými dotazy obracet na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, a to na „kotlíkovou“ linku 595 622 355 a e-mailovou adresu

 

Svoz popelnic - svátek 17.11.2015

Svoz komunálního odpadu připadající na svátek 17.11.2015 bude proveden již v pondělí 16.11.2015. Jedná se o ulice Štefánikovu, Kpt. Jaroše, Sportovní, Jarní, Sadovou, Na Drahách, Na Vápenkách, Horní, Záhumenní, Květinovou, Duhovou, Štramberskou a Dukelskou.
Žádáme tímto občany dotčených lokalit, aby včas přistavili své sběrné nádoby pro svozovou techniku.


Svoz popelnic - svátek 28.10.2015

Svoz popelnic připadající na středu 28.10.2015 bude proveden již v úterý 27.10.2015. Jedná se o místní část Mniší a ulice Kadláčkova, Dolní, Příborská, Na Pinkavce, Nádražní, Čs. Armády, Ke Koryčce, Pod Bílou horou, Sluneční, Západní, Paseky, K Pasekám, Lomená.

Žádáme tímto občany, aby včas přistavili své sběrné nádoby pro svozovou techniku.


 

Sběrný dvůr

Upozorňujeme občany, že sběrný dvůr na ulici Pánská bude od 21.9 do 4.10. 2015 z technických důvodů uzavřen. 

Doporučujeme občanům, aby po tuto dobu využili velkoobjemových kontejnerů přistavovaných v rámci mobilního svozu objemného odpadu (termíny a přesné umístění kontejnerů zde).


SEA

Závěr zjišťovacího řízení koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší Zóna CZ08Z - Moravskoslezsko“ je k nahlédnutí zde: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP228K.

 

Soutěž o NEJLEPŠÍ SBĚRNÝ DVŮR

Milí spoluobčané, náš sběrný dvůr na ulici Pánské se uchází o titul "Sběrný dvůr roku 2015". Kolektivní systém ASEKOL opět vyhlásil soutěž mezi sběrnými dvory o ten nejlepší, který získá zajímavou finanční odměnu.

Soutěž Sběrný dvůr roku probíhá od poloviny července do konce října 2015 a to formou hodnocení široké veřejnosti prostřednictvím vyhledávače www.sberne-dvory.cz. Jejím cílem je najít v České republice ten nejlepší sběrný dvůr, tzn. uklizený, s ochotnou obsluhou, přívětivou otevírací dobou, co možná nejdostupnější a širokým rozsahem odebíraných komodit. Jaká jsou pravidla soutěže? Na www.sberne-dvory.cz vyhledáte sběrný dvůr, který chcete ohodnotit. Označíte jednou až pěti hvězdičkami v každé z následujících šesti kategoriích - dostupnost dvora, přístupnost dvora, pořádek, otevírací doba, ochota obsluhy a rozsah odebíraných komodit. Při závěrečném vyhodnocení nejlepšího sběrného dvora v listopadu 2015 bude kromě hlasování veřejnosti přihlédnuto také k počtu komodit, které sběrný dvůr sbírá (např. sklo, plasty, kovy atd.) a k množství zpětně odebraného elektrozařízení. Vítězi se nakonec stanou dva sběrné dvory. Nejlepší sběrný dvůr v obci do 10 tisíc obyvatel získá finanční odměnu 30 tisíc korun, v obci nad 10 tisíc obyvatel pak 50 tisíc korun.  Všichni hlasující se navíc mohou zúčastnit slosování o hodnotné ceny. Po vyplnění registračního formuláře budou automaticky zapojeni do jednoho ze dvou slosování. V každém z nich mohou získat jednu ze tří powerbank (2600Mah) nebo dotykový mobilní telefon LG.


Děkujeme, že nám pomůžete vyhrát!

 


EIA

Závěr zjišťovacího řízení koncepce „Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje“ je k nahlédnutí zde: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP220K.

 

EIA

Na odboru životního prostředí kopřivnické radnice a na internetu na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP228K, lze nahlédnout do  oznámení koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší Zóna CZ08Z - Moravskoslezsko“.

Každý může ve smyslu § 6 odst. 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k dané koncepci zasílat svá písemná vyjádření přímo na adresu Ministerstva životního prostředí nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení záměru na úřední desce kraje. Na úřední desce kraje byla tato informace zveřejněna 04.08.2015.

 

EIA

Na odboru životního prostředí kopřivnické radnice a na internetu na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP220K, lze nahlédnout do  oznámení koncepce „Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje“.

Každý může ve smyslu § 6 odst. 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k dané koncepci zasílat svá písemná vyjádření přímo na adresu Ministerstva životního prostředí nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení záměru na úřední desce kraje. Na úřední desce kraje byla tato informace zveřejněna 13.07.2015.

 

EIA

Závěr zjišťovacího řízení záměru „Přenosný čerpací stroj AVK – Kopřivnice“ je k nahlédnutí zde: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK1926.

 

Sběrný dvůr

Upozorňujeme občany, že sběrný dvůr na ulici Pánská bude v sobotu 2.5. a 9.5. 2015 z technických důvodů uzavřen.

 

EIA

Závěr zjišťovacího řízení koncepce „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry“ je k nahlédnutí zde.

Kompostárna Točna v Příboře

Upozorňujeme občany, že od 30.3.2015 bude kompostárna v Příboře otevřena v následujících provozních hodinách:

Po                 8:00 - 18:00
Út, St, Pá      7:00 - 15:00
Čt                  7:00 - 18:00
So                 7:00 - 14:00

 

EIA

Závěr zjišťovacího řízení koncepce „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry“ je k nahlédnutí zde.

EIA

Závěr zjišťovacího řízení koncepce „Národní plán povodí Odry“ je k nahlédnutí zde.

 

Uzavření sběrného dvoru

Oznamujeme občanům, že dnes 23.1.2015 a v sobotu 24.1.2015 bude sběrný dvůr na ulici Pánské z technických důvodů uzavřen.

 

Moravskoslezský kraj zlepšuje podmínky pro třídění.

Odpad už teď můžeme v kraji třídit do více než 20 tisíc barevných nádob. A letos přibydou ještě další! Více čtěte zde.

Svoz popelnic o vánočních svátcích

Svoz popelnic připadající na středu 24.12.2014 bude proveden již v úterý 23.12.2014 (jedná se o ulice Kadláčkova, Dolní, Příborská, Na Pinkavce, Čs. Armády, Nádražní, Ke Koryčce, Pod Bílou horou, Sluneční, Západní, K očnímu, Paseky, K Pasekám a místní část Mniší), dále pak svoz popelnic připadající na čtvrtek 1.1.2015 bude proveden následující den - tj. v pátek 2.1.2014 (jedná se o ulice Na Luhách, Mírová, Dělnická, 1. května a místní část Lubina - část od Kopřivnice).

 Svoz pytů s plasty bude proveden v termínu svozu popelnic.

Všechny ostatní termíny svozů budou provedeny dle platného harmonogramu.

 

Provoz kompostárny Točna v Příboře

Upozorňujeme občany, že areál kompostárny Točna v Příboře bude v době od 22.12.2014 do 31.12.2014 UZAVŘEN. Od 3.1.2014 bude otevřeno každý pátek od 8.00 do 12.00 hod.

Svoz velkoobjemových van na bioodpad prodloužen

 

V souvislosti s teplým podzimem bude svoz biologicky rozložitelného odpadu prodloužen a velkoobjemové vany budou přistaveny v místní části Lubina  v termínu od 28.11. do 1.12. 2014 , v místních částech Vlčovice a Mniší pak v termínu od 5.12. do 8.12.2014 na obvyklých stanovištích.

 

ČHMÚ vydává vše o „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2013"

Dne 23.10.2014 vyšel souhrnný materiál Úseku ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2013“. Ročenka srozumitelně hodnotí kvalitu ovzduší, popisuje výskyt smogových situací a úrovně emisí. V grafech, mapách, tabulkách a textových komentářích dokumentuje nejen stav ovzduší v roce 2013, ale i jeho dlouhodobý vývoj a příčiny. Více viz textová zpráva.

 

Svoz odpadů a provoz sběrného dvora v den státního svátku-28.10. 2014

 

Svoz sběrných nádob na směsný komunální odpad připadající na úterý 28.10.2014 proběhne následující den - tzn. ve středu 29.10.2014. Dále upozorňujeme občany, že v úterý 28.10.2014 bude sběrný dvůr na ulici Pánské uzavřen.

 

 

 

"Vyčistíme tvoje město"

 

 

EIA

Na odboru životního prostředí kopřivnické radnice a na internetu na adrese  http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce, kód koncepce MZP175K, lze nahlédnout do stanoviska k návrhu koncepce „Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2014 – 2020“.

 

"Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu"

 

Moravskoslezský kraj společně s kolektivním systémem ELEKTROWIN připravili ve středu 10. září ekologicko-naučnou akci "Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu."

 

Akce je zaměřena na žáky z mateřských, základních a středních škol. Ti, kteří do sběrného dvora na ulici Pánské v Kopřivnici přivedou jejich učitelé, se tak budou učit ekologii přímo v terénu. Odborníci, kteří na sběrných dvorech na chvíli zastoupí učitele, dětem vysvětlí, jak se nakládá nejen s elektrospotřebiči, které již dosloužily, ale i s ostatním odpadem, který lidé vyprodukují.

Při návštěvě sběrného dvora si budou moci žáci a studenti právě získané informace bezprostředně otestovat a zasoutěžit si o drobné dárky.

 

 

Nádoby na sběr a svoz bioodpadu - tzv. kompostejnery

Občané Kopřivnice si stále mohou požádat o bezplatné poskytnutí kompostejneru o objemu 240 l buď elektronicky na e-mail

 

V místních částech Lubině, Mniší a Vlčovicích zůstává systém sběru bioodpadu beze změn a nadále zde budou přistavovány velkoobjemové kontejnery (harmonogram svozu).

 

 

EIA

Na odboru životního prostředí kopřivnické radnice a na internetu na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK1841, lze nahlédnout do  závěru zjišťovacího řízení k záměru „Bezobslužná ČS PHM, EXPRES 24, Kopřivnice“.


 

SEA

Na internetové adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_mezistatni, kód koncepce MZP175K, lze nahlédnout  do návrhu koncepce „Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2014 - 2020“.

Každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce a zejména k vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu koncepce na úřední desce posledního kraje. 

 

SEA

Na internetové adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_mezistatni, kód koncepce MZP036M, lze nahlédnout  do návrhu koncepce „Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika  - Česká republika 2014 - 2020“.

Každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce a zejména k vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění koncepce (do 22.6.2014).

 

EIA

Na odboru životního prostředí kopřivnické radnice a na internetu na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK1841, lze nahlédnout do  oznámení záměru „Bezobslužná ČS PHM, EXPRES 24, Kopřivnice“.
Každý může ve smyslu § 6 odst. 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k danému záměru zasílat svá písemná vyjádření přímo na adresu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení záměru na úřední desce kraje. Na úřední desce kraje byla tato informace zveřejněna 20.05.2014.

 

Hospodaření s dešťovou vodou

 

 

 

Svoz odpadů v den svátků - 1.5. a 8.5. 2014

Svoz sběrných nádob na směsný komunální odpad připadající na čtvrtek 1.5. a 8.5.2014 proběhne již ve středu 30.4. a 7.5. 2014.

 

SEA

Na internetové adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP175K, kód koncepce MZP175K, lze nahlédnout  do závěru zjišťovacího řízení koncepce „Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika v období 2014-2020“.

 

 

DEN ZEMĚ 2014

 

Město Kopřivnice, odbor životního prostředí Vás zve na akci DEN ZEMĚ 2014, která se bude konat dne 22.4.2014 v sadu dr. E. Beneše v Kopřivnici. 

 

 

 

OZNÁMENÍ

Odbor životního prostředí sděluje, že v úterý 22.4.2014 bude v souvislosti s organizací Dne Země 2014 po celý den uzavřen. Vyřízení věcí na odboru můžete uskutečnit hned následující den ve středu 23.4.2014 v úředních hodinách.

Ing. Hynek Rulíšek, vedoucí odboru

 

1. dubna startuje příjem žádostí do Nové zelené úsporám pro rok 2014

Příjem žádostí do Nové zelené úsporám pro rok 2014 začne 1. dubna tohoto roku a ukončen bude buď vyčerpáním alokace, nebo nejpozději ve 12 hodin dne 31. října 2014. Celkem letos na financování programu půjde 1,9 mld. korun, což je téměř o miliardu více než v loňském roce.

První výzva je zaměřena na tři typy opatření – na snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a na efektivní využití zdrojů energie.

Vzhledem k vysokému zatížení ovzduší v Moravskoslezském a Ústeckém kraji dostanou majitelé rodinných domů v těchto lokalitách o 10 procent vyšší podporu.

Žádost o poskytnutí podpory se podává elektronicky prostřednictvím online formuláře přístupného na internetových stránkách programu Nová zelená úsporám: http://www.nova-zelenausporam.cz.

Systém sběru a svozu bioodpadu

Od dubna r. 2014 nastane změna systému sběru a svozu bioodpadu na území Kopřivnice. Dříve přistavované velkoobjemové kontejnery nahradí speciální sběrné nádoby na bioodpad - tzv. kompostejnery, které budou sváženy přímo od rodinných domů 1 x za 14 dní - harmonogram svozu zde.

O bezplatné poskytnutí kompostejneru o objemu 240 l si mohou občané žádat elektronicky na e-mail   nebo telefonicky na č. 556 879 781, za předpokladu, že vlastní rodinný dům na území Kopřivnice a zároveň jsou hlášeni k trvalému pobytu  v Kopřivnici, nemají žádné dluhy vůči městu na poplatku za odpady a nemají již nádobu vypůjčenou.

V místních částech Lubině, Mniší a Vlčovicích zůstává systém sběru bioodpadu beze změn a nadále zde budou přistavovány velkoobjemové kontejnery (harmonogram svozu).

 

Kompostárna Točna v Příboře

Od 17.3.2014 je kompostárna v Příboře otevřena v následujících provozních hodinách:

Po                 8:00 - 18:00
Út, St, Pá      7:00 - 15:00
Čt                  7:00 - 18:00
So                 7:00 - 14:00

 


Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji byla vyčerpána

K 24. únoru 2014 byla vyčerpána kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji. Žadatelé o dotaci na výměnu kotle měli od 2. ledna 2014 možnost předkládat žádosti o dotaci ze Společného programu na podporu výměny kotlů. Z důvodu vyčerpání výzvou alokované částky ve výši 60 milionů Kč byla výzva předčasně ukončena.

 

Uherskohradišťská deklarace o ochraně alejí

Novou, Uherskohradišťskou deklaraci o ochraně alejí, přijali účastníci konference o alejích, bezpečnosti provozu a využití stromořadí při rozvoji regionů v Uherském Hradišti: Ochrana alejí pro rozvoj regionů. Proběhla na Fakultě logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati. Mezi signatáři jsou odborníci z Česka, Německa, Polska, Slovenska a Francie. Své podpisy připojili zástupci řady profesí – silničáři, úředníci, ochránci životního prostředí, zástupci občanských sdružení a další.

Od 2. ledna 2014 mohou lidé znovu požádat o kotlíkové dotace

Společná výzva Ministerstva životního prostředí a Moravskoslezského kraje pro podávání žádostí o výměnu kotlů odstartuje hned první pracovní den v lednu 2014.

Příjem žádostí bude zahájen 2. ledna 2014, alokovaná částka pro tuto výzvu je 60 milionů korun. Podporovanými typy kotlů jsou, stejně jako v předchozí výzvě, plně automatické kotle 3 a vyšší emisní třídy, zplyňovací kotle a atmosférické a kondenzační kotle na zemní plyn. Výše dotace je závislá na typu pořizovaného kotle a pohybuje se v rozmezí 15 – 60 tisíc korun.

Provoz kompostárny Točna v Příboře

Upozorňujeme občany, že areál kompostárny Točna v Příboře bude v době od 23.12.2013 do 3.1.2013 UZAVŘEN. Od 6.1.2014 bude otevřeno každý pátek od 8.00 do 12.00 hod.

 

Svoz popelnic o vánočních svátcích

Svoz popelnic připadající na úterý 24.12.2013 proběhne již v pondělí 23.12.2013. Ve středu 25.12.2013 i ve čtvrtek 26.12.2013 bude svoz probíhat beze změny dle harmonogramu.

 

 

Uzavření sběrného dvora

Z technických důvodů bude ve dnech 15.11. a 16.11.2013 uzavřen sběrný dvůr na ulici Pánská.

 

 

Dotace na kotlíkové dotace je vyčerpána


Příjem žádostí o dotaci v rámci 1. Společné výzvy Ministerstva životního prostředí ČR a Moravskoslezského kraje na podporu výměny kotlů v Moravskoslezském kraji skončil ve středu 23. října 2013. Alokovaná částka – 60 milionů korun – již byla vyčerpána.


 

Svoz kompostejnerů

Svoz kompostejnerů (= hnědých nádob na sběr biologicky rozložitelného odpadu), který by měl proběhnout v sudé pondělí 28.10.2013 bude realizován v úterý 29.10.2013.

 

Oznámení společnosti KOMTERM Morava, s.r.o.

 

KOMTERM Morava, s.r.o., oznamuje, že bude ve dnech 29. 11. - 4. 12. 2013 provádět na základě stavebního povolení realizaci profuků parního potrubí. Realizace opakovaných profuků se bude skládat z cca 4 opakování v trvání 30 minut na 1 profuk a bude prováděna výhradně v denních hodinách a v pracovní dny. V uvedených časových úsecích je nutno počítat se zvýšenou hlučností. Výstup z potrubí bude KOMTERM směřovat od města, aby byla tato zvýšená hlučnost minimalizována.

Otvíráme aktualizovanou Lašskou naučnou stezku!

 

Přijměte pozvání na znovuotevření Lašské naučné stezky v rámci konání akce „Podzimní hrátky v přírodě aneb otevíráme Lašskou naučnou stezku“ . V sobotu 5.10.2013 v 10 hod. u Husovy lípy (u prvního stanoviště stezky) budou nejprve odměněni vítězové fotosoutěže, a poté se budou moci všichni účastnící vydat směrem na Janíkovo sedlo. V této části stezky pro ně budou připraveny zábavné soutěže, hádanky a kvízy s tematikou přírody a podzimu, nebo prohlídka historického spolkového včelína s odborným výkladem či objektu Hájenky na Janíkově sedle.

 

 

Program na podporu výměny kotlů na tuhá paliva v Moravskoslezském kraji pokračuje

Moravskoslezský kraj se po úspěchu „kotlíkových dotací“ připojil k národnímu Společnému programu na podporu výměny kotlů a vyhlásil ke dni 1. 7. 2013 další výzvu k podávání žádostí o dotaci. Žádosti lze podávat Moravskoslezskému kraji – krajskému úřadu nejpozději do 29.11.2013. Znění 1. Společné výzvy MŽP a MSK naleznete na této adrese: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/1--spolecna-vyzva-mzp-a-msk--ndash;-spolecny-program-na-podporu-vymeny-kotlu-32359/

 

 

Přineste na sběrný dvůr staré elektro a odneste si dárek !!

 

Minulý rok před Vánocemi proběhla na osmi sběrných dvorech v našem kraji mimořádná akce pro všechny občany, kteří měli doma nepotřebné vysloužilé elektro. Pro velký úspěch se Moravskoslezský kraj ve spolupráci s neziskovou společností ASEKOL, s.r.o rozhodl celou akci opakovat, nově také v Kopřivnici. Na místním sběrném dvoře tak budou lidé moci vyměnit staré harampádí za nové praktické dárky. 

Akce s názvem JARNÍ ÚKLID proběhne od pondělí 20. května a potrvá až do pátku 14. června, nebo do rozebrání zásob dárků. Probíhat bude v otevíracích hodinách sběrného dvora na ulici Panská. Pro prvních 200 občanů bude jako dárek připraveno nové elektro, buď praktická svítilna s karabinou nebo stylová kalkulačka.

A jaké vysloužilé elektrozařízení mohou občané nosit na sběrný dvůr? Jedná se především o staré monitory, televize, počítače, notebooky, tiskárny, rádia, hudební přehrávače a videopřehrávače, fotoaparáty, videokamery nebo telefony. Všechny staré spotřebiče budou posléze rozebrány na součástky a recyklovány. Naopak odměnu lidé nezískají za monočlánky nebo baterie a kuchyňské zařízení jako jsou lednice, sporáky, myčky nebo mikrovlnky. Jeden občan může v rámci akce JARNÍ ÚKLID na sběrném dvoře získat pouze jeden dárek.  

 

Svoz odpadů v den svátků - 1.5. a 8.5. 2013

Svoz sběrných nádob na směsný komunální odpad připadající na středu 1.5. a 8.5.2013 proběhne následující den - tj. ve čtvrtek 2.5.  a 9.5. 2013.

 

FOTOSOUTĚŽ - „Živá i neživá krása kolem nás!“

Zapojte se do soutěže a možná právě Vaši fotografii budete vídat na nových informačních panelech naučné stezky!

 

Město Kopřivnice, odbor životního prostředí, v rámci projektu „Aktualizace Lašské naučné stezky v Kopřivnici“ podpořeného z rozpočtu Moravskoslezského kraje 2013 vyhlašuje FOTOSOUTĚŽ na téma: „Živá i neživá krása kolem nás!“.

Úkolem soutěžících je pomocí fotoaparátu zachytit kreativním, tvůrčím a originálním způsobem živé či neživé krásy Kopřivnice a okolí. Vítány budou i fotografie historické z Vašeho archivu.

Nejzajímavější fotografie budou použity na nových informačních panelech Lašské naučné stezky v Kopřivnici a tři nejlepší v každé soutěžní kategorii budou oceněny drobnými dárky.

Podrobnější zadání a pravidla naleznete zde.

Díky krajské dotaci dostane Lašská naučná stezka nový kabát!

Město Kopřivnice uspělo se svou žádostí a od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje obdrží dotaci na projekt s názvem „Aktualizace Lašské naučné stezky v Kopřivnici“.

Hlavním cílem projektu je aktualizovat a zatraktivnit obsahovou stránku a grafickou podobu informačních tabulí, drobnými úpravami trasy zjednodušit a zpřehlednit stezku pro návštěvníky a upozornit na obnovené významné místo - Bezručovu vyhlídku. Do projektu se budou moci zapojit i občané Kopřivnice, a to především formou fotosoutěže nebo účastí na environmentálně – vzdělávacích procházkách okolní přírodou. Slavnostní otevření nové naučné stezky je naplánováno na říjen 2013. O jednotlivých aktivitách pořádaných v rámci projektu Vás budeme průběžně informovat.

 

Sběr a svoz bioodpadu odložen

Přistavování velkoobjemových kontejnerů na sběr biologicky rozložitelných odpadů bude vzhledem ke klimatickým podmínkám odloženo. První svoz proběhne dne 26.4.2013 v lokalitách uvedených v harmonogramu.

 

Máte zájem o zahradní kompostér?

Město Kopřivnice se rozhodlo podpořit občany města, kteří mají zájem využít svůj biologický odpad kompostováním, zapůjčit kompostér na dobu 5 let zdarma. Zájemce o kompostér prosíme o zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, ulici, č. p., kontaktní telefon, e-mail) na e-mail: do 2.4.2013.

Letos mohou o kompostér žádat nejen majitelé rodinných domů, ale také vlastníci chatek a zahrad.


Provoz kompostárny Točna v Příboře

Dne 2.4.2013 bude zahájen plný provoz kompostárny a to v následujících provozních hodinách:

Po               8:00 - 18:00
Út, St, Pá     7:00 - 15:00
Čt                7:00 - 18:00
So               7:00 - 14:00

EIA

Na odboru životního prostředí kopřivnické radnice a na internetu na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK1748, lze nahlédnout do záměru „Mléčná farma Lubina“.
Každý může ve smyslu § 8 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k danému záměru zasílat svá písemná vyjádření přímo na adresu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o záměru na úřední desce kraje. Na úřední desce kraje byla tato informace zveřejněna 11.3.2013.

 

Svoz sběrných nádob v období vánočních svátků

Svoz sběrných nádob od rodinných domů připadající na den 24.12.2012 proběhne v úterý 25.12.2012.(jedná se o ulici Francouzskou, Severní a Moravskou).
Svozy připadající na dny 25.12. a 26.12. 2012 budou provedeny beze změny dle stávajícího harmonogramu.
 
Svoz nádob připadající na den 1.1.2013 (tzn. ulice Štefánikova, Kpt. Jaroše, Sportovní, Jarní, Sadová, Na Drahách, Na Vápenkách, Horní, Bratří Vašků, Záhumenní, Duhová, část Štramberské) proběhne ve středu 2.1.2013.
 
 

Provoz kompostárny Točna v Příboře

Upozorňujeme občany, že areál kompostárny Točna v Příboře bude v době od 22.12.2012 do 31.12.2012 UZAVŘEN. Od 3.1.2013 bude otevřeno každý pátek od 8.00 do 12.00 hod.

Sběr bioodpadu prodloužen až do 19.11.2012

Také letos bude z důvodu zhoršených klimatických podmínek a v souvislosti s teplým podzimem prodloužen termín pro vývoz biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad. Město vychází vstříc občanům bydlícím v rodinných domcích a zajistí přistavování velkoobjemových van na biologicky rozložitelný odpad na obvyklých místech. Seznam stanovišť včetně harmonogramu svozu kontejnerů najdete zde.

Dotaci na nový kotel už mám doma. A co Vy? Nezaspěte šanci!

Rada kraje schválila vyhlášení 2. společné výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze „Společného programu Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji“.

Soutěž - sběr elekroodpadů!

Občané města Kopřivnice se mohou zapojit do soutěže organizované společností ASEKOL, jejímž cílem je motivovat občany ke sběru drobných elektrozařízení, která velmi často končí na skládkách komunálního odpadu nebo ve volné přírodě než na místech k tomu určených. Smyslem soutěže je motivovat mladou generaci k větší odpovědnosti k životnímu prostředí.

Soutěž byla zahájena 16. října a potrvá až do 28. února příštího roku. Zapojit se může každý, kdo má doma alespoň jeden starý spotřebič k vyřazení a donese jej spolu s informačním letákem na sběrný dvůr. Tam za jeden kus drobného elektra dostane jedno razítko. Stačí nasbírat pět razítek, odeslat leták na adresu společnosti Asekol, která pak za dozoru notáře po skončení soutěže vylosuje vítěze v jednotlivých krajích. První cenou pro spotřebitele je tablet od společnosti Samsung.

Podrobnější informace a přesná pravidla soutěže naleznete na internetových stránkách http://www.asekol.cz/ v sekci Sbírej a vyhraj!


EIA

Na odboru životního prostředí kopřivnické radnice a na internetu na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK1698, lze nahlédnout do  závěru zjišťovacího řízení k záměru „Haly D+E, zpracování materiálu – investice 4. etapa“.

Nový zákon o ochraně ovzduší a obecně závazná vyhláška Města Kopřivnice o podmínkách spalování suchých rostlinných materiálů

Od 1.9.2012 je účinný nový zákon o ochraně ovzduší, který se výrazně dotkne i provozování domácích kotlů na tuhá paliva. V návaznosti na tento zákon vydalo Město Kopřivnice novou obecně závaznou vyhlášku, která upravuje spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích. V souvislosti s těmito novými právními normami distribuoval odbor životního prostředí do schránek rodinných domů v Kopřivnici a místních částech Lubina, Mniší a Vlčovice leták, který informuje o novinkách a povinnostech z těchto norem vyplývajících.

Meteorologické podmínky, při kterých je zakázáno spalování suchých rostlinných materiálů naleznete zde.

Výsledky fotosoutěže!


EIA

Na odboru životního prostředí kopřivnické radnice a na internetu na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK1698, lze nahlédnout do  oznámení záměru „Haly D+E, zpracování materiálu – investice 4. etapa“.
Každý může ve smyslu § 6 odst. 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k danému návrhu koncepce zasílat svá písemná vyjádření přímo na adresu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení záměru na úřední desce kraje. Na úřední desce kraje byla tato informace zveřejněna 10.9.2012.

Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce