ERR: SELECT usr,COUNT(*) AS 'cnt' FROM browsing WHERE sip=66023564 AND shost LIKE 'ec2-3-239-112-140.compute-1.amazonaws.com' AND bdate>=1670213332 GROUP BY usr

Bioodpad, Životní prostředí Kopřivnice

Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
15841584
1584 hlasů
NE
12391239
1239 hlasů
ANO
15181518
1518 hlasů
Kontakty
ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670472352 AND sbot=0 LIMIT 1

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Bioodpad

ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670472352 AND sbot=0 LIMIT 1


Město Kopřivnice zajišťuje sběr a svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) na území Kopřivnice i na území místních částí Lubina, Vlčovice a Mniší prostřednictvím kompostejnerů (speciálních sběrných nádob na sběr bioodpadů) dle následujícího harmonogramuKompostejner lze získat do bezplatné výpůjčky od města na dobu 10 let - je nutné však podat na MÚ žádost o přidělení kompostejneru.

Do kompostejnerů lze odložit trávu, listí, organické zbytky rostlin, ovoce, zeleninu, seno, piliny, dřevní štěpku  z větví stromů apod.Dále mohou občané města Kopřivnice po předložení občanského průkazu či dokladu o zaplacení místního poplatku za odpady odevzdat zdarma BRKO na kompostárnu Točna v Příboře nebo v Kopřivnici na sběrném dvoře na ulici Pánské.


Provozní doba kompostárny:

Pondělí, Čtvrtek

8.00 - 18.00

Úterý, Středa, Pátek

7.00 - 15.00

Sobota

7.00 - 12.00 

Provozní doba kompostárny v zimním období (zpravidla od prosince do března):

Každý pátek

8.00 - 12.00

Biologický odpad lze jako jediný recyklovat a přeměnit na organické hnojivo svépomocí a sice kompostováním.

Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce