ERR: SELECT usr,COUNT(*) AS 'cnt' FROM browsing WHERE sip=66023564 AND shost LIKE 'ec2-3-239-112-140.compute-1.amazonaws.com' AND bdate>=1670209935 GROUP BY usr

Směsný komunální odpad, Životní prostředí Kopřivnice

Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
15841584
1584 hlasů
NE
12391239
1239 hlasů
ANO
15181518
1518 hlasů
Kontakty
ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670468955 AND sbot=0 LIMIT 1

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Směsný komunální odpad

ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670468955 AND sbot=0 LIMIT 1

Svoz směsného komunálního odpadu vyprodukovaného domácnostmi probíhá v pravidelných intervalech podle velikosti sběrné nádoby v různých lokalitách. Harmonogram svozů a seznam lokalit pro sběrné nádoby o objemu 1 100 l najdete zde, harmonogram svozů a seznam lokalit pro sběrné nádoby o objemu 110 l najdete zde.  Nedostupné lokality jsou sváženy dle následujícího seznamu a harmonogramu.

Sběrné nádoby jsou sváženy v daný termín (viz harmonogramy svozů)  vždy od 6:00 do 18:00 hod

Občané žijící v rodinných domech si mohou požádat na Městském úřadě v Kopřivnici, odboru životního prostředí o zapůjčení sběrné nádoby o objemu 110  nebo 120 l za splnění následujících podmínek:

  • žádné nedoplatky na poplatcích  za odpady
  • trvalý pobyt na území města

Žádost o výpůjčku sběrné nádoby naleznete zde. 

Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce