Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
264264
264 hlasů
NE
4040
40 hlasů
ANO
247247
247 hlasů
Kontakty

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Závazná stanoviska

Dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon o ochraně ovzduší) vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Dle § 30 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňují veřejnosti bez zbytečného odkladu srozumitelné informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a o závazných stanoviscích, která byla vydána na základě těchto žádostí.

Informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a o závazných stanoviscích, která byla vydána na základě těchto žádostí v roce 2017

Pořadové číslo

Datum podání žádosti

Číslo jednací

Žadatel/zastupující osoba

Parcelní číslo, katastrální území

Záměr

Zdroj/e

-palivo

Způsob vyřízení žádosti

Datum vydání

1.

22.01.2017

4421/2017/Hur

Kateřina Müllerová

Pod Morávií 1168/10

742 21  Kopřivnice

p. č. 1039/1 v k. ú. Závišice

RD

„1. Závěsný kondenzační kotel“

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování plynného paliva.

 

 „2. Krbová kamna“

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování tuhého paliva.

 

3. Domovní ČOV

čistírna odpadních vod s projektovanou kapacitou pro méně než 10.000 ekvivaletních obyvatel.

Souhlasné závazné stanovisko

30. 01. 2017

2.

01. 02. 2017

6452/2017/Hur

Mgr. Klára Konečná a Leoš Konečný

Skotnice 142

742 59  Skotnice

v katastrálním území Skotnice, parcelní číslo 470 a 471

RD

Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném příkonu 35 kW, využívané palivo - zemní plyn

Souhlasné závazné stanovisko

06. 02. 2017

3.

 

 

06. 02. 2017

7338/2017/Hur

Tomáš Polášek

9. května 1288

742 58  Příbor

p. č. 417/182 v k. ú. Drnholec nad Lubinou

RD

Krbová kamna o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW v počtu 1 ks; využívané palivo - dřevo

Souhlasné závazné stanovisko

10. 02. 2017

4.

09. 03. 2017

13230/2017/Hur

Ing. Martin Hrnčárek

Obránců míru 1306

742 21  Kopřivnice

p. č. 667/13 v k. ú. Mniší

RD

Krbová vložka s tepelným výměníkem o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW, využívané palivo – dřevo

Souhlasné závazné stanovisko

13. 03. 2017

5.

24. 03. 2017

15929/2017/Hur

Tomáš Kalivoda

Lubina 28

742 21  Kopřivnice

p. č. 314/1, 559/2 a 311/1 v k. ú. Drnholec nad Lubinou

RD

Krbová vložka s teplovodním výměníkem o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW, využívané palivo – dřevo

Souhlasné závazné stanovisko

05. 04. 2017

6.

10. 04. 2017

19158/2017/Hur

Radim a Lenka Burgertovi

Ženklava 269

742 67  Ženklava

p. č. 1557/7 v k. ú. Ženklava

RD

Krbová vložka o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW, využívané palivo – dřevo a Automatický kotel BENEKOV C16 o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW,využívané palivo – hnědé uhlí

Souhlasné závazné stanovisko

11. 04. 2017

7.

15. 08. 2017

40741/2017/ŠiAl

Alliance Laundry CE, s.r.o.

Místecká 1116

742 58  Příbor

p. č. 820/7 a 205/170 v k. ú. Klokočov u Příbora

Přístavba a stavební úpravy jídelny

Plynový kotel o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW, využívané palivo – zemní plyn

Souhlasné závazné stanovisko

05.09.2017

8.

21. 08. 2017

41553/2017/ŠiAl

Alliance Laundry CE, s.r.o.

Místecká 1116

742 58  Příbor

p. č. 205/79 v k. ú. Klokočov u Příbora

ALS STAR CENTRE - STAVEBNÍ ÚPRAVY

1. a 2. - Plynové ohřívače o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW, využívané palivo – zemní plyn

Souhlasné závazné stanovisko

05. 09. 2017

9.

04. 09. 2017

43963/2017/ŠiAl

Michal Indruch

Školní 946/16

742 21  Kopřivnice

p. č. 13/16 v k. ú. Ženklava

RD

Krbová vložka o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW

Souhlasné závazné stanovisko

08. 09. 2017

10.

11. 09. 2017

45540/2017/ŠiAl

Hacvia, s.r.o.

U potoka 407

739 21 Paskov

v katastrálním území Vlčovice, parcelní číslo 661/29

Výrobní hala HACVIA

„1. Plynový kondenzační kotel WOLF CGB 24 (ÚT)“

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování plynného paliva.

 „2. Plynový kondenzační kotel CGB 35“

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování plynného paliva.

Souhlasné závazné stanovisko

18. 09. 2017

11.

18. 09. 2017

46660/2017/ŠiAl

Daniel Buzek

Ženklava 338

742 67  Ženklava

p. č. st. 194  v k. ú. Ženklava

Výstavba minipivovaru

Plynový

kotel o jmenovitém tepelném příkonu do 20 kW. Využívané palivo – zemní plyn.

Souhlasné závazné stanovisko

21. 09. 2017

12.

 

65522/2016/BoZu

Alliance Laundry CE s.r.o.

IČ: 29451914

Místecká 1116

74258 Příbor

p.č. 205/79 v k.ú. Klokočov u Příbora

Změna účelu užívání a stavební administrativní části objektu č.p. 1574 v areálu Alliance Laundry CE s.r.o.

„1. plynový kondenzační kotel VIADRUS “

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování plynného paliva. Počet – 2 ks.

Souhlasné závazné stanovisko

18.1.2017

13.

 

62079/2016/BoZu

Bc. Vratislav Kovář

Mgr. Pavla Kovářová

Francouzská 1197/17

74221 Kopřivnice

parc. č. 3363/30 v k.ú. Kopřivnice

RD

Krbová kamna o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 5 kW, využívané palivo – dřevo

Souhlasné závazné stanovisko

2.1.2017

14.

 

61421/2016/BoZu

Eva Bajerová

Závišice 184

74221 Kopřivnice

p.č. 781/3 v k.ú. Závišice

RD

1. Domovní ČOV

čistírna odpadních vod s projektovanou kapacitou pro méně než 10.000 ekvivaletních obyvatel.

Souhlasné závazné stanovisko

19.1.2017

15.

 

65625/2016/BoZu

Martin Chvostek

Závišice 21

74221 Kopřivnice

parc. č. 178/1 v k.ú. Závišice

RD

1. Domovní ČOV

- čistírna odpadních vod s projektovanou kapacitou pro méně než 10.000 ekvivaletních obyvatel.

2. Krbová vložka

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování pevného paliva.

Souhlasné závazné stanovisko

19.01.2017

16.

 

920/2017/BoZu

Petr Kašpar

Kadláčkova 1021/13

74221 Kopřivnice

611/17 v k.ú. Mniší

RD

1. Domovní ČOV

- čistírna odpadních vod s projektovanou kapacitou pro méně než 10.000 ekvivaletních obyvatel.

2. Krb Dimplex

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování pevného paliva.

Souhlasné závazné stanovisko

1.2.2017

17.

 

1355/2017/BoZu

Silvestr Caga

Helena Cagová

Okružní 1055

73581 Bohumín

parc. č. 90/3 v k.ú. Ženklava

Novostavba RD Cagovi, zpevněných ploch a přípojek IS

 v k.ú. Ženklava

1. Domovní ČOV

- čistírna odpadních vod s projektovanou kapacitou pro méně než 10.000 ekvivaletních obyvatel.

2. Krbová vložka

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování pevného paliva.

3. Plynový kotel

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování plynného paliva.

Souhlasné závazné stanovisko

2.2.2017

18.

 

65195/2016/BoZu

TATRA TRUCKS a.s.

IČ: 01482840

Areál Tatry 1450/1

74221 Kopřivnice

p.č. 1909/225, 1909/67, 1909/102, 1909/69, 1909/63, 1909/62, 1909/61, 1909/100, 1909/99, 1909/379, 1909/383, 1909/70, 1909/57, 1909/130, 1909/142, 1909/143, 1909/140 a 1909/139 v k.ú. Kopřivnice

Snížení energetických ztrát ve společnosti TATRA TRUCKS a.s.

„1. SO 205 – Podnikový archiv o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování plynného paliva.

2 x kotel kondenzační závěsný – celkový jmenovitý tepelný příkon 120 kW, palivo – zemní plyn.

„2. SO 240 – administrativní část“

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování plynného paliva.

3 x kotel kondenzační – celkový jmenovitý tepelný příkon 220 kW, palivo – zemní plyn.

„3. Hala 330/4“

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování plynného paliva.

Teplé průmyslové vzduchové clony ve vertikálním provedení u každé strany vrat – celkový jmenovitý tepelný příkon 294 kW, palivo – zemní plyn.

„4. Hala 330/5“

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování plynného paliva.

1 x teplá průmyslová vzduchová clona ve vertikálním provedení u každé strany vrat – celkový jmenovitý tepelný příkon 33 kW, palivo – zemní plyn.

„5. Hala 330/6“

Zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování plynného paliva.

Teplé průmyslové vzduchové clony ve vertikálním provedení u každé strany vrat – celkový jmenovitý tepelný příkon 168 kW, palivo – zemní plyn.

2 x kotel kondenzační závěsný – celkový jmenovitý tepelný příkon 120 kW, palivo – zemní plyn.

 

„6. SO 340 Montáž“

Zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování plynného paliva.

2 x kotel kondenzační závěsný – celkový jmenovitý tepelný příkon 264 kW, palivo – zemní plyn.

 

„7. SO 370“

Zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování plynného paliva.

Kaskáda kotlů – celkový jmenovitý tepelný příkon 180 kW, palivo – zemní plyn.

 

„8. SO 414 – výrobní hala - lakovna“

Zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování plynného paliva.

Teplé průmyslové vzduchové clony ve vertikálním provedení u každé strany vrat – celkový jmenovitý tepelný příkon 204 kW, palivo – zemní plyn.

 

„9. SO 415 – výrobní hala - montáž“

Zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování plynného paliva.

Kaskáda kotlů v místnosti 2.62 – celkový jmenovitý tepelný příkon 221 kW, palivo – zemní plyn.

 

„10. SO 242 – dieselagregát“

Zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW.

Dieselagregát – záložní zdroj - požární zbrojnice, jmenovitý tepelný příkon 163 kW, palivo – nafta.

 

„11. SO 330 – dieselagregát“

Zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW.

Dieselagregát – záložní zdroj - mechanika, jmenovitý tepelný příkon 163 kW, palivo – nafta.

 

Souhlasné závazné stanovisko

24.1.2017

19.

 

5236/2017/BoZu

René Klvaňa

Štramberská 428

74258 Příbor

p.č. 1654/1 v k.ú. Příbor

Stavební úpravy objektu č.p. 38 – ul. Místecká, Příbor

„1. plynový kondenzační kotel“

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování plynného paliva. Počet – 3 ks.

Souhlasné závazné stanovisko

22.2.2017

20.

 

 

3629/2017/BoZu

Ing. Adam Brabec

Bukovice 395

73951 Dobratice

parc. č. 723/70 v k.ú. Trnávka u Nového Jičína

Stavba rodinného domu – Adam Brabec

„1. Krb“

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování pevného paliva.

Souhlasné závazné stanovisko

14.2.2017

21.

 

4138/2017/BoZu

Jana Šulganová

Rudolf Šulgan

Družební 1003

74221 Kopřivnice

parc. č. 1540/14 v k.ú. Kopřivnice

Rodinný dům s automobilovým stáním, včetně terasy, přípojek inž. sítí, zpevněných ploch a oplocení

1. Krbová vložka

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování pevného paliva.

2. Plynový kotel

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování plynného paliva.

Souhlasné závazné stanovisko

15.2.2017

22.

 

3648/2017/BoZu

Ing. Peter Sokolík

Ing. Jana Sokolík

Stadická 1369/3

70030 Ostrava-Hrabůvka

parc. č. 723/73, 723/72, 835 a 64 v k.ú. Trnávka u Nového Jičína

Stavba rodinného domu – Ing. Peter Sokolík a Ing. Jana Sokolík

1. Domovní ČOV

- čistírna odpadních vod s projektovanou kapacitou pro méně než 10.000 ekvivaletních obyvatel.

2. Krb

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování pevného paliva.

Souhlasné závazné stanovisko

14.2.2017

23.

 

1983/2017/BoZu

Jitka Pikulíková

Zdeňka Buriana 775/5

74221 Kopřivnice

parc. č. 442/15 v k. ú. Drnholec nad Lubinou

Montovaný rodinný dům, včetně přípojek inž. sítí, oplocení a zpevněné ploch

„1. Krbová kamna“

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování pevného paliva.

Souhlasné závazné stanovisko

7.2.2017

24.

 

5235/2017/BoZu

Ing. Stanislav Bár

Kozina 812

74266 Štramberk

parc. č. 417/101 v k.ú. Drnholec nad Lubinou

Novostavba RD s garáží

1. Plynový kondenzační kotel VIADRUS – CLAUDIUS 2

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování plynného paliva.

2. Kotel na dřevo – VIADRUS – HERCULES U32

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování pevného paliva.

3. Krbová vložka BEF TREND 8 CP

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování pevného paliva.

Souhlasné závazné stanovisko

22.2.2017

25.

 

5712/2017/BoZu

Ing. Ondřej Winkler

Veronika Winklerová

doručovací adresa:

Výškovická 443/145

70030 Ostrava

279/92 v k.ú. Hájov

Novostavba rodinného domu UNO 1

1. Domovní ČOV

- čistírna odpadních vod s projektovanou kapacitou pro méně než 10.000 ekvivaletních obyvatel.

2. Krbová vložka

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování pevného paliva.

Souhlasné závazné stanovisko

22.2.2017

26.

 

5342/2017/BoZu

Alliance Laundry CE s.r.o.

IČ: 29451914

Místecká 1116

74258 Příbor

parc. č. 205/79 v k.ú. Klokočov u Příbora

Změna účelu užívání a stavební úpravy skladu v objektu č.p. 1574 v areálu Alliance Laundry CE s.r.o

„1. Zářič THERMSTAR TS29/65,CR,U,32“

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování plynného paliva. Příkon – 60kW.

Souhlasné závazné stanovisko

22.2.2017

27.

 

4838/2017/BoZu

René Klvaňa

Štramberská 428

74258 Příbor

parc. č. 1844 a 1845 v k.ú. Příbor

Stavební úpravy a přístavba RD č.p. 863, Příbor

1. Plynový kondenzační kotel LOGOMAX plus GB172T

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování plynného paliva.

Souhlasné závazné stanovisko

10.2.2017

28.

 

50767/2016/BoZu

PLAKOR CZECH s.r.o.

IČ:27566005

Průmyslová 367

74251 Mošnov

parc.č. 608, 802/14 a 802/16 v k.ú. Mošnov

PLAKOR FÁZE VI. - VSTŘIKOVNA

„1. VZT jednotka“

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování plynného paliva. Výkon 52,8 kW. Počet – 2 ks.

„2. Teplovzdušná jednotka“

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování plynného paliva. Výkon 25,5 kW. Počet – 1 ks.

Souhlasné závazné stanovisko

16.1.2017

29.

 

8229/2017/BoZu

Tomáš Kalivoda

Lubina 28

74221 Kopřivnice

parc. č. 314/1, 559/2 a 311/1 v k.ú. Drnholec nad Lubinou

NOVOSTAVBA RD NA PARC. Č. 314/1, 559/2, 311/1 Kopřivnice, k.ú. Drnholec nad Lubinou

„1. Krbová vložka“

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování pevného paliva.

Souhlasné závazné stanovisko

7.3.2017

30.

 

8273/2017/BoZu

Bohdan Břežný

Kateřinice 19

74258 Kateřinice

parc. č. 83 v k.ú. Kateřinice

NOVOSTAVBA RD NA PARC. Č. 83, 84, 85 k.ú. Kateřinice

1. Krbová vložka

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování pevného paliva.

2. Plynový kotel

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování plynného paliva.

Souhlasné závazné stanovisko

7.3.2017

31.

 

6355/2017/BoZu

Dagmar Kubáňová

Jiří Kubáň

I. Šustaly 1104/10

74221 Kopřivnice

parc. č. 479/21, 479/24 a 482/10 v k.ú. Drnholec nad Lubinou

RD

 

„1. Krbová vložka“

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování pevného paliva.

Souhlasné závazné stanovisko

1.3.2017

32.

 

7810/2017/BoZu

JOB AIR Technic a.s.

IČ:27768872

Gen. Fajtla 370

74251 Mošnov

parc.č. 822/4, 822/5, 822/7, 822/25, 822/27, 822/101, 822/102, 822/103, 1421 a st. 556 v k.ú. Mošnov

Opravárenské centrum letadel 2 v Mošnově

„1. Plynové hořáky“

Zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování plynného paliva.

Plynové hořáky sloužící k ohřevu vody mycích boxů o jmenovitém tepelném příkonu pod 300 kW. Počet – 2 ks.

„2. Povrchové úpravy letadlových dílů lakováním“

Zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel do 0,6 t/rok. Povrchové úpravy letadlových dílů lakováním s použitím organických rozpouštědel. Celková projektovaná roční spotřeba rozpouštědel činí 0,2 t/rok.

„3. Broušení“

Zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, jejichž roční emise tuhých znečišťujících látek nepřekračuje 5 t. Broušení a vyřezávání poškozených částí letadel.

Souhlasné závazné stanovisko

6.3.2017

33.

 

10742/2017/BoZu

Město Kopřivnice

IČ: 00298077

Štefánikova 1163/12

74221 Kopřivnice

parc. č. 1927 v k.ú. Kopřivnice

Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici

1. Plynový kondenzační kotel

Zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování plynného paliva.  Počet  - 2 ks.

Souhlasné závazné stanovisko

21.3.2017

34.

 

11281/2017/BoZu

Petr Pustějovský

Skotnice 97

74258 Skotnice

parc. č. 1504, 288/3, 288/2 a 1195 v k.ú. Mošnov

RD

„1. Krbová vložka“

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování pevného paliva.

Souhlasné závazné stanovisko

24.3.2017

35.

 

 

 

10054/2017/BoZu

Ing. Josef Hyvnar

Sadová 883/6

74221 Kopřivnice

parc. č. 552/5 v k.ú. Závišice

RD

„1. Krbová vložka“

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování pevného paliva.

Souhlasné závazné stanovisko

17.03.2017

36.

 

11905/2017/BoZu

Petr Koliba

Lubina 109

74221 Kopřivnice

parc. č. 264/12, k.ú. Drnholec nad Lubinou

RD

„1. Krbová vložka“

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování pevného paliva.

Souhlasné závazné stanovisko

31.03.2017

37.

 

13745/2017/BoZu

Kateřina Müllerová

Pod Moravií 1168/10

74221 Kopřivnice

parc. č. 1039/1 v k.ú. Závišice

RD

„1. Krbová kamna“

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování pevného paliva.

„2. Závěsný kondenzační kotel“

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování plynného paliva.

Souhlasné závazné stanovisko

10.04.2017

38.

 

13912/2017/BoZu

Tomáš Polášek

Pod Moravií 1168/10

74221 Kopřivnice

parc. č. 417/182 v k.ú. Drnholec nad Lubinou

RD

„1. Krbová kamna“

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování pevného paliva.

Souhlasné závazné stanovisko

11.04.2017

39.

 

13820/2017/BoZu

Ing. Václav Socha

Dolní 200

74266 Štramberk

parc. č. 1247/1 v k.ú. Štramberk

 

RD

„1. Krbová kamna“

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování pevného paliva.

Souhlasné závazné stanovisko

10.04.2017

40.

 

15205/2017/BoZu

Jiří Domitra

Andrea Domitrová

Obránců míru 871

74221 Kopřivnice

parc. č. 1540/11 a 1540/16 v k.ú. Kopřivnice

RD

 

„1. Krb DIMPLEX“

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování pevného paliva.

Souhlasné závazné stanovisko

18.04.2017

41.

 

15206/2017/BoZu

Daniel Hrubý

Sluneční 1371/1

74221 Kopřivnice

parc. č. 356/3,  v k.ú. Drnholec nad Lubinou

RD

 

„1. Krb DIMPLEX“

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování pevného paliva.

Souhlasné závazné stanovisko

18.04.2017

42.

 

15971/2017/BoZu

Milan Klimeš

Magda Klimešová

Štramberská 1091/8

74221 Kopřivnice

parc. č. 1726 a 1734/2 v k.ú. Štramberk

RD

„1. Krb“

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování pevného paliva.

Souhlasné závazné stanovisko

21.04.2017

43.

 

15201/2017/BoZu

Stanislav Chalupa

Markéta Mácová

Závišice 50

74221 Závišice

parc. č. 81/1 a 544/1 v k.ú. Závišice

RD

„1. Krbová kamna“

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování pevného paliva.

Souhlasné závazné stanovisko

18.04.2017

44.

 

16507/2017/BoZu

MO ČRS Příbor

IČ: 13642286

Rudoarmějců 888

74258 Příbor

parc. č. 3084/29, 3084/30v k.ú. Příbor

Hospodářská budova rybářů MO Příbor

„1. Krbová kamna“

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování pevného paliva.

Souhlasné závazné stanovisko

25.04.2017

45.

 

17651/2017/BoZu

Lenka Pavlátová

Kpt. Nálepky 1071

74221 Kopřivnice

parc. č. 982/60 v k.ú. Větřkovice u Lubiny

RD

 

„1. Krbová kamna“

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování pevného paliva.

Souhlasné závazné stanovisko

28.04.2017

46.

 

18569/2017/BoZu

Martin Müller

nar. 17.11.1985

Trnávka 190

74258 Příbor

parc. č. 322 v k.ú. Trnávka u Nového Jičína

Pasivní rodinný dům

„1. krbová vložka“

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování pevného paliva.

„2. plynový kondenzační kotel“

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování plynného paliva.

Souhlasné závazné stanovisko

04.05.2017

47.

 

19043/2017/BoZu

Lenka Königová

Jičínská 99

74258 Příbor

parc. č. 312 a 313 v k.ú. Příbor

RD

1. Krbová kamna

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování pevného paliva.

Souhlasné závazné stanovisko

05.05.2017

48.

 

19668/2017/BoZu

Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně

Národní třída 384/13

69501 Hodonín

parc. č. 126/2 a 126/1 v k.ú. Příbor

REVITALIZACE OBCHODNÍHO CENTRA – PASÁŽ JEDNOTA PŘÍBOR, JIČÍNSKÁ 1524

„1. plynový kotel“

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování plynného paliva. Počet ks – 2.

Souhlasné závazné stanovisko

11.05.2017

49.

 

19933/2017/BoZu

Mgr. Martin Kuchař

Masarykovo náměstí 432/9

74221 Kopřivnice

parc. č. 2574/49 – SO01, 2574/72 – SO02, k.ú. Kopřivnice

Novostavba rodinného dvojdomu, přípojky inž. sítí, oplocení na p.č. 2574/49 – SO01, 2574/72 – SO02, k.ú. Kopřivnice

„1. krbová vložka“

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování pevného paliva.

Souhlasné závazné stanovisko

15.05.2017

50.

 

20197/2017/BoZu

Ondřej Polášek

Mošnov 171

74251 Mošnov

parc. č. 60/81 k.ú. Mošnov

RD

„1. krbová vložka“

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování pevného paliva

Souhlasné závazné stanovisko

16.05.2017

51.

 

20949/2017/BoZu

Martin Burgán

npor. Loma 1401

74258 Příbor

parc. č. 2101 a 2102 v k. ú. PŘÍBOR

RD

„1. krbová vložka“

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování pevného paliva.

„2. plynový kondenzační kotel“

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování plynného paliva.

Souhlasné závazné stanovisko

19.05.2017

52.

 

21325/2017/BoZu

Bc. Pavel Čech

Hukvaldská 1107

74258 Příbor

Bc. Michaela Čechová

Skotnice 121

74259 Skotnice

parc. č. 453/2 v k.ú. Skotnice

RD

„1. krbová vložka“

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování pevného paliva

Souhlasné závazné stanovisko

22.05.2017

53.

 

24690/2017/BoZu

Ivana Tauberová

Výškovická 87

70030 Ostrava-Zábřeh

parc. č. 231/2 v k.ú. Petřvald u Nového Jičína

RD

1. Plynový kotel

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování plynného paliva.

Souhlasné závazné stanovisko

12.06.2017

54.

 

29355/2017/BoZu

Martin Borák

Pionýrská 732

74221 Kopřivnice

parc. č. 467/2 v k.ú. Klokočov u Příbora

RD

„1. krbová vložka“

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování pevného paliva

Souhlasné závazné stanovisko

03.07.2017

55.

 

27089/2017/BoZu

PROMET TOOLS a.s.

28. října 3138/41

70200 Ostrava

parc. č. 1909/1, 1909/158, 1909/159, 1909/382 a 1909/441 v k.ú. Kopřivnice

Výrobní a skladovací hala 409/2, expediční hala 409/3 – změna stavby před dokončením

„1. Nízkoteplotní zářič TERMSTAR“

Zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování plynného paliva.

- nízkoteplotní plynový zářič o jmenovitém tepelném výkonu 63 kW. Využívané palivo - zemní plyn.

Počet zdrojů: 4 ks

 

„2. Teplovzdušná jednotka MC45“

Zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování plynného paliva.

- teplovzdušná jednotka o jmenovitém tepelném výkonu 40,5 kW. Využívané palivo - zemní plyn.

Počet zdrojů: 4 ks

 

 „3. Vratová clona Lersen“

Zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování plynného paliva.

- Vratová clona Lersen o jmenovitém tepelném výkonu 59 kW. Využívané palivo – zemní plyn.

Počet zdrojů: 3 ks

 

„4. Vratová clona Lersen“

Zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování plynného paliva.

- Vratová clona Lersen o jmenovitém tepelném výkonu 42 kW. Využívané palivo – zemní plyn.

Počet zdrojů: 1 ks

Souhlasné závazné stanovisko

08.06.2017

56.

 

29651/2017/BoZu

Petr Váňa

Lenka Váňová

Družební 1002/5

74221 Kopřivnice

parc. č. 442/17 v k.ú. Drnholec nad Lubinou

RD

„1. krbová vložka“

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování pevného paliva

Souhlasné závazné stanovisko

03.07.2017

57.

 

30624/2017/BoZu

Miroslav Kladiva

Obránců míru 1050/4

74221 Kopřivnice

parc. č. 859/19 v k.ú. Vlčovice

RD

 

„1. krbová vložka“

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování pevného paliva

Souhlasné závazné stanovisko

11.07.2017

58.

 

25903/2017/BoZu

Obec Mošnov

č.p. 96

74251 Mošnov

parc. č. st. 217 v k.ú. Mošnov

Stavební úpravy objektu č.p. 175 Mošnov

1. Plynový kotel

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování plynného paliva.  Počet  - 2 ks.

Souhlasné závazné stanovisko

19.06.2017

59.

 

31966/2017/BoZu

Ing. Miroslav Mach

17. listopadu 1230

74221 Kopřivnice

parc. č. 442/16 v k.ú. Drnholec nad Lubinou

RD

„1. krbová vložka“

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování pevného paliva

Souhlasné závazné stanovisko

18.07.2017

60.

 

31107/2017/BoZu

Dana Lefendová

Kateřinice 58

74258 Kateřinice

parc. č. 364 a 365 v k.ú. Kateřinice

Stavební úpravy rodinného domu č.p. 58,  k.ú. Kateřinice, parc.č. 364, 365

„1. krbová kamna“

o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, určený ke spalování pevného paliva

Souhlasné závazné stanovisko

13.07.2017

 

 

Informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a o závazných stanoviscích, která byla vydána na základě těchto žádostí v roce 2014

Pořadové číslo

Datum podání žádosti

Číslo jednací

Žadatel/zastupující osoba

Katastrální území

Parcelní číslo

Záměr

Zdroj/e

-palivo

Způsob vyřízení žádosti

Datum vydání

1.

4.12.2013

54503/2013/NyvPa

Mgr. Martin Kuchař

Havlíčkova 1280

765 02 Otrokovice

Kopřivnice

2575/14, 2574/41, 2574/42, 2574/43, 2574/44, 2574/45, 2574/46, 2574/47, 2574/48

novostavba 8 řadových rodinných domů

8 x krbová kamna - dřevo

souhlasné závazné stanovisko

2.1.2014

2.

14.12.2013

748/2014/NyvPa

MUDr. Hana Daňková

Vlčovice 44

742 21 Kopřivnice

Vlčovice

49, 136, 137/1, 138/3, 923/2

novostavba rodinného domu

kachlová kamna

- dřevo

souhlasné závazné stanovisko

9.1.2014

3.

27.1.2014

4696/2014/NyvPa

Obec Mošnov

Mošnov 175

742 51 Mošnov

IČ: 00600792

Mošnov

133, st.169

stavební úpravy objektu ZŠ na bytový dům

plynový kondenzační kotel

souhlasné závazné stanovisko

28.1.2014

4.

20.1.2014

3451/2014/NyvPa

Bytové družstvo 1098

Dvořákova 1098/3

742 21 Kopřivnice

IČ: 26857332

Kopřivnice

1207

změna zdroje tepla

2 x plynový kondenzační kotel

souhlasné závazné stanovisko

29.1.2014

5.

15.1.2014

4342/2014/NyvPa

Tomáš Chromečka

Obránců míru 988

742 21 Kopřivnice

Vlčovice

859/11

stavba rodinného domu

plynový turbokotel, krbová kamna

souhlasné závazné stanovisko

30.1.2014

6.

3.2.2014

8417/2014/NyvPa

Ladislav Babinec

K.Čapka 779/36

742 21 Kopřivnice

Drnholec nad Lubinou

366/83

novostavba autoservisu

kotel na tuhá paliva

souhlasné závazné stanovisko

25.2.2014

7.

4..3.2014

10930/2014/NyvPa

Rostislav Zeman

Česká 361

742 21 Kopřivnice

Kopřivnice

1375/18

novostavba rodinného domu

krbová kamna

souhlasné závazné stanovisko

5.3.2014

8.

10.3.2014

12132/2014/NyvPa

Daniel Lys

Jana Maluchy 199/43

700 30Ostrava-Dubina

Kateřinice

740/18

novostavba rodinného domu

krb s krbovou vložkou

souhlasné závazné stanovisko

13.3.2014

9.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

12.3.2014

14310/2014/NyvPa

Petr Lunda

Prchalov 89

742 58 Příbor

Příbor

2245, 2246

novostavba rodinného domu

kotel s automatickým podavačem

souhlasné závazné stanovisko

24.3.2014

11.

18.3.2014

13489/2014/NyvPa

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1126 Kopřivnice, Štramberská

Štramberská 1126/26

742 21 Kopřivnice

Kopřivnice

955

plynová kotelna

2 x plynový kondenzační kotel

souhlasné závazné stanovisko

3.4.2014

12.

20.3.2014

13925/2014/NyvPa

REKAZ-realitní kancelář, s.r.o.

Česká 685

742 21 Kopřivnice

IČ: 64608409

Kopřivnice

502, 503/6

nový zdroj tepla

plynový kondenzační kotel

souhlasné závazné stanovisko

9.4.2014

13.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.

5.5.2014

21929/2014/NyvPa

Generální finanční ředitelství

Oddělení hospodářské správy v Ostravě

Na Jízdárně 3162/3

709 00 Ostrava

IČ: 72080043

Kopřivnice

1271, 1272

nový plynová kotelna

2 x plynový kondenzační kotel

souhlasné závazné stanovisko

7.5.2014

17.

22.5.2014

25674/2014/NyvPa

Martin a Markéta Šuléřovi

Francouzská 1189/34

742 21 Kopřivnice

Drnholec nad Lubinou

366/82

novostavba rodinného domu

kotel na tuhá paliva, krbová kamna

souhlasné závazné stanovisko

26.5.2014

18.

23.5.2014

25627/2014/NyvPa

Město Příbor

Náměstí Sigmunda Freuda 19

742 58 Příbor

IČ: 00298328

Prchalov

113/2, 113/3, 113/4, 113/5

st. úpravy obecního domu

plynový kondenzační kotel

souhlasné závazné stanovisko

28.5.2014

19.

4.5.2014

27106/2014/NyvPa

Libor Polehla

A. Dvořáka 789

742 13 Studénka

Kopřivnice

1301/21, 1301/23, 1305/3, 1301/28, 1301/29, 1301/24, 1301/27

minipivovar s restaurací a park. plochami

plynový kotel

souhlasné závazné stanovisko

3.6.2014

20.

4.6.2014

29472/2014/NyvPa

Petra a Jiří Sopuchovi

17. listopadu 1234/2

742 21 Kopřivnice

Kopřivnice

3355/106, 3355/107, 3362/5, 3363/45, 3363/47

novostavba rodinného domu

plynový kondenzační kotel, krbová kamna

souhlasné závazné stanovisko

13.6.2014

21.

9.6.2014

28404/2014/NyvPa

Hellstein spol. s r.o.

Vlčovice 11

742 21 Kopřivnice

IČ: 25834142

Vlčovice

19

recirkulační chov ryb

čistírna odpadních vod

souhlasné závazné stanovisko

17.6.2014

22.

11.6.2014

29133/2014/NyvPa

MUDr. Jan Krkoška

Hájov 4

742 58 Příbor

Monika Maliňáková

Na Výsluní 180

741 01 Nový Jičín

Klokočov u Příbora

725/3, 725/7

stavba rodinného domu

krbová kamna

souhlasné závazné stanovisko

17.6.2014

23.

1.7.2014

32845/2014/NyvPa

Město Příbor

Náměstí Sigmunda Freuda 19

742 58 Příbor

IČ: 00298328

Příbor

909

stavební úpravy hasičské zbrojnice č. p. 190

plynový kotel

souhlasné závazné stanovisko

7.7.2014

24.

22.7.2014

36442/2014/NyvPa

Obec Mošnov

Mošnov 175

742 51 Mošnov

IČ: 00600792

Mošnov

277/3, 1190, st. 80

stavba ZŠ a MŠ

plynový kondenzační kotel, čistírna odpadních vod

souhlasné závazné stanovisko

24.7.2014

25.

29.7.2014

41730/2014/NyvPa

Ing. Aleš Juříček

Alšova 1142/7

742 21 Kopřivnice

Kopřivnice

2627, 2628/1

stavební úpravy rodinného domu

Kachlová kamna

souhlasné závazné stanovisko

27.8.2014

26.

18.8.2014

40442/2014/NyvPa

Mgr. Martin Kuchař

Havlíčkova 1280

765 02 Otrokovice

Kopřivnice

2574/60,

2574/63

novostavba rodinného dvojdomu

krbová vložka

souhlasné závazné stanovisko

28.8.2014

27.

2.9.2014

43110/2014/NyvPa

Římskokatolická farnost Příbor

Stojanova 364

742 58 Příbor

Příbor

st. 44, 45

stavební úpravy farnosti

plynový kondenzační kotel

souhlasné závazné stanovisko

12.9.2014

28.

3.9.2014

43113/2014/NyvPa

Benzina, s.r.o.

Na Pankráci 1683/127

140 00 Praha 4

IČ: 60193328

Kopřivnice

1657/10

ČS PHM Expres 24

podzemní nádrž na skladování motorové nafty a výdejní stojany

souhlasné závazné stanovisko

9.9.2014

29.

17.9.2014

45845/2014/NyvPa

Miloš Danita

Petřvaldík 49

742 60 Petřvald 2

IČ: 87864657

Petřvaldík

16, 136

stavební úpravy a přístavby zámečnické dílny

svařovací agregát CO2, svařovací agregát TIG

souhlasné závazné stanovisko

18.9.2014

30.

23.9.2014

49374/2014/NyvPa

BC. Karla Rumlová

Mankovice 136

742 35 Odry

Kopřivnice

2711/9

novostavba rodinného domu

krbová kamna

souhlasné závazné stanovisko

7.10.2014

31.

6.10.2014

49123/2014/NyvPa

Advanced Design Solution s.r.o.

Lubina 462

742 21 Kopřivnice

IČ: 26837374

Větřkovice u Lubiny

552/1, 552/18

Výrobní hala ADS s.r.o. Větřkovice - II. etapa

plynový kondenzační kotel, 5 x nízkoteplotní infrazářič

souhlasné závazné stanovisko

8.10.2014

32.

9.10.2014

50307/2014/NyvPa

Blanka Blinková

Prostřední Bečva 408

756 56 Prostřední Bečva

Štramberk

2789/1

novostavba rodinného domu

kachlový sporák

souhlasné závazné stanovisko

14.10.2014

33.

26.9.2014

47379/2014/NyvPa

Generální finanční ředitelství

Oddělení hospodářské správy v Ostravě

Na Jízdárně 3162/3

709 00 Ostrava

IČ: 72080043

Kopřivnice

1271, 1272

vybudování nové plynové kotelny

2 x plynový kondenzační kotel

souhlasné závazné stanovisko

14.10.2014

34.

22.9.2014

46479/2014/NyvPa

Společenství vlastníků jednotek Dukelská 692, 693

Dukelská 692/7

742 21 Kopřivnice

IČ: 26800071

Kopřivnice

1267

zdroj tepla pro bytový dům Dukelská 692, 693, Kopřivnice

2 x plynový kondenzační kotel

souhlasné závazné stanovisko

14.10.2014

35.

14.10.2014

51245/2014/NyvPa

PRIMUS CE s.r.o.

Místecká 1116

742 58 Příbor

IČ: 29451914

Klokočov u Příbora

820/7, 448, 205/77, 205/122, 829/11, 205/76, 205/127

novostavba výrobní haly v areálu PRIMUS CE v Příboře

4 x tmavý kompaktní zářič

souhlasné závazné stanovisko

15.10.2014

36.

29.9.2014

53022/2014/NyvPa

Lukáš a Tereza Vaccovi

Obránců míru 988/3

742 21 Kopřivnice

Drnholec nad Lubinou

266/36

novostavba rodinného domu

plynový kondenzační kotel, krbová vložka

souhlasné závazné stanovisko

30.10.2014

 

Informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a o závazných stanoviscích, která byla vydána na základě těchto žádostí v roce 2013

Poř.

číslo

Datum podání žádosti

Číslo jednací

Žadatel/zastupující osoba

Katastrální území

Parcelní číslo

Záměr

Zdroj/e

-palivo

Způsob vyřízení žádosti

Datum vydání

1.

9.1.2013

1690/2013/NyvPa

SKARAB, s.r.o.

9. května 1163

742 58 Příbor

IČ:25857631

Klokočov u Příbora

171

změna užívání suterénu a části přízemí objektu na provoz restaurace

krbová kamna

- dřevo

souhlasné závazné stanovisko

28.1.2013

2.

14.1.2013

2433/2013/NyvPa

MUDr. Erika Farkaš

Pod Bílou horou 1272

742 21 Kopřivnice

Příbor

2703/5, 2703/3

novostavba rodinného domu

krbová vložka

- dřevo

souhlasné závazné stanovisko

29.1.2013

3.

18.1.2013

2615/2013/NyvPa

ELMONTEX a.s.

Vratimovská 69/335

718 00 Ostrava - Kunčičky

IČ:47155086

Mošnov

822/5, 822/7

novostavba hangáru

nástěnný kondenzační kotel

- zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

30.1.2013

4.

25.1.2013

4432/2013/NyvPa

CROMODORA WHEELS s.r.o.

Průmyslová 369

742 51 Mošnov

IČ:27779017

Mošnov

570, 813/7, 1340/11, 1340/32

rozšíření závodu

7 x vzduchotechnická jednotka - zemní plyn,

plynový hořák - zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

4.2.2013

5.

24.1.2013

4438/2013/NyvPa

Marek a Jitka Kelnarovi

Školní 888/6

742 21 Kopřivnice

Kopřivnice

3364/6, 3364/9, 3364/19

novostavba rodinného domu

krbová vložka

- dřevo

souhlasné závazné stanovisko

11.2.2013

6.

30.1.2013

5115/2013/NyvPa

Behr Ostrava s.r.o.

Průmyslová 368

742 51 Mošnov

IČ:27775763

Mošnov

st.560

vytápění haly

8 x vzduchotechnická jednotka - zemní plyn

 

souhlasné závazné stanovisko

22.2.2013

7.

7.2.2013

6602/2013/NyvPa

MB POWER CZ, s.r.o.

Plaská 622/3

Malá Strana

150 00 Praha 5

IČ:28451503

Ženklava

1962/4

novostavba obytné části zemědělské budovy

mikrokogenerační jednotka - zemní plyn, krbová vložka - dřevo

souhlasné závazné stanovisko

 4.3.2013

8.

5.3.2013

10484/2013/NyvPa

Martina Bergrová

Masarykova 714

742 58 Příbor

Hájov

30, 240, 242, 495, 238

novostavba rodinného domu

2 x plynový kondenzační kotel - zemní plyn,

krbová vložka - dřevo

souhlasné závazné stanovisko

 6.3.2013

9.

8.3.2013

11480/2013/NyvPa

CROMODORA WHEELS s.r.o.

Průmyslová 369

742 51 Mošnov

IČ:27779017

Mošnov

st.570, 813/7, 1340/11, 1340/32

rozšíření závodu

8 x vzduchotechnická jednotka - zemní plyn,

plynový hořák - zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

11.3.2013

10.

13.2.2013

7583/2013/NyvPa

Jaromír Mohyla

I. Šustaly 816/12

742 21 kopřivnice

Kopřivnice

920

novostavba nehtového studia

krbová kamna - dřevo

souhlasné závazné stanovisko

13.3.2013

11.

19.2.2013

8406/2013/NyvPa

DEC-PLAST, spol. s r.o.

Místecká 1111

742 58 Příbor

IČ:61943592

Klokočov u Příbora

205/11, 205/115, 205/147, 205/117, 205/159

navýšení výrobní kapacity

2 x plynový kotel - zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

13.3.2013

12.

25.2.2013

9334/2013/NyvPa

Bc. Petra Kolářová

Hájov 47

742 58 Příbor

Hájov

279//58

novostavba rodinného domu

teplovodní automatický kotel - hnědé uhlí, oboustranná krbová vložka - dřevo

souhlasné závazné stanovisko

13.3.2013

13.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

14.

27.2.2013

9611/2013/NyvPa

Jindřich a Miroslava Velhudovi

Pod Zahradami 1295/9

742 21 kopřivnice

Větřkovice u Lubiny

618/15

novostavba rodinného domu

krbová kamna - dřevo, venkovní krb - dřevo

souhlasné závazné stanovisko

26.3.2013

15.

2.4.2013

14899/NyvPa

Tomáš a Naděžda Kožušníkovi

Cingerová 1566/3

702 00 Ostrava

Petřvaldík

108/2

novostavba rodinného domu

krbová kamna - dřevo

souhlasné závazné stanovisko

4.4.2013

16.

4.4.2013

16170/2013/NyvPa

EKOTERMA PŘÍBOR, s.r.o.

Štramberská 1541

742 58 Příbor

IČ:25863797

Příbor

2922/222

výstavba čerpací stanice

čístírna odpadních vod pro myčku aut

souhlasné závazné stanovisko

10.4.2013

17.

20.3.2013

13244/2013/NyvPa

DEC-PLAST, spol. s r.o.

Místecká 1111

742 58 Příbor

IČ:61943592

Klokočov u Příbora

205/11, 205/115, 205/147, 205/117, 205/159

navýšení výrobní kapacity

hoblovací frézka, CNC obráběcí centrum, lakovací linka

souhlasné závazné stanovisko

9.4.2013

18.

20.3.2013

13201/2013/NyvPa

Radim Sobotík

Krátká 1102/2

742 21 Kopřivnice

Větřkovice u Lubiny

618/18

novostavba rodinného domu

krbová kamna - dřevo

souhlasné závazné stanovisko

18.4.2013

19.

9.4.2013

16430/2013/NyvPa

Společenství vlastníků jednotek pro dům 803, 804, 805

Nádražní 803

 742 66 Štramberk

IČ:26856174

Štramberk

1644

plynová kotelna

3 x plynový kondenzační kotel

souhlasné závazné stanovisko

26.4.2013

20.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

21.

10.4.2013

16455/2013/NyvPa

Tomáš Jurásek

Alšova 995

742 58 Příbor

Příbor

618/18

novostavba rodinného domu

nástěnný plynový kotel - zemní plyn, krbová kamna - dřevo

souhlasné závazné stanovisko

7.5.2013

22.

10.5.2013

21262/2013/NyvPa

BROSE CZ spol. s r.o.

Průmyslový park 302

742 21 Kopřivnice

IČ:61465704

Vlčovice

661/185 z 661/114

dětský klub

2 x plynový kondenzační kotel - zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

13.5.2013

23.

13.5.2013

21611/2013/NyvPa

Daniel Buzek

Náměstí 38

742 66 Štramberk

 

Ženklava

175/4

výstavba rodinného domu

krbová kamna - dřevo

souhlasné závazné stanovisko

20.5.2013

24.

25.4.2013

19057/2013/NyvPa

Pavel Mácha

Petřvald 451

742 60 Petřvald

Petřvald u Nového Jičína

700/13

novostavba hospodářské budovy

kamna - dřevo, dřevěné brikety

souhlasné závazné stanovisko

22.5.2013

25.

27.5.2013

24021/2013/NyvPa

Milan Mende

Švédská 92

742 58 Příbor

IČ:11182318

Příbor

2771/1

modelářská dílna

kotel - propan-butan

souhlasné závazné stanovisko

29.5.2013

26.

17.5.2013

22378/2013/NyvPa

VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, p.o.

Husova 1302

742 21 Kopřivnice

IČ:00601624

Kopřivnice

1909/32

kotelna

2 x kondenzační plynový kotel - zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

29.5.2013

27.

3.6.2013

25199/2013/NyvPa

Jaroslav Šerý

Štefánikova 220

742 21 Kopřivnice

IČ:18993630

Kopřivnice

1914/2

stavební úpravy objektu č. p. 220

2 x plynový kotel - zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

5.6.2013

28.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

29.

12.6.2013

26728/2013/NyvPa

Tomáš Pustka

Ženklava 41

742 67 Ženklava

IČ:68336489

Ženklava

376/2

výrobna masných produktů

jatka, výrobna masných produktů

souhlasné závazné stanovisko

14.6.2013

30.

18.6.2013

27609/2013/NyvPa

SCHROM FARMS spol. s r.o.

Velké Albrechtice 327

742 91 Velké Albrechtice

IČ:62301659

Příbor

3033/4, 3033/7, 3033/8, 3033/9, 3033/10, 3033/11, 3033/12, 3033/13, 3033/14, 3033/127

hala pro chov nosnic

4 x topná jednotka - lehký topný olej,

chov nosnic a kohoutů

souhlasné závazné stanovisko

19.6.2013

31.

12.6.2013

26766/2013/NyvPa

PLS II, s.r.o.

Radlická 714/113a

158 00 Praha 5 - Nové Butovice

IČ:27145531

Kopřivnice

1909/365, 1909/193, 1909/194, 1909/195, 1909/321, 1909/330, 1909/339, 1909/340, 1909/366, 1909/1, 1906/1

výstavba nových hal

10 x nízkoteplotní infrazářič - zemní plyn, 4 x vzduchotechnická jednotka - zemní plyn, plynový kondenzační kotel - zemní plyn, autogenní pálící stroj, plazmový stroj, 2 x laserový stroj, lakovací pracoviště, radiální vrtačka, frézka, obráběcí centrum

souhlasné závazné stanovisko

2.7.2013

32.

2.7.2013

29588/2013/NyvPa

Společenství vlastníků jednotek pro dům 806, 807, 808

Nádražní 807

742 66 Štramberk

IČ:26855216

Štramberk

1639

plynová kotelna

3 x plynový kondenzační kotel - zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

3.7.2013

33.

3.7.2013

29899/2013/NyvPa

Soňa Hajdůčková

Trnávka 169

742 58 Trnávka

Trnávka

278/3

novostavba rodinného domu

krbová kamna - dřevo

souhlasné závazné stanovisko

4.7.2013

34.

4.7.2013

30207/2013/NyvPa

ZŠ, Štramberská 189, Kopřivnice, p. o.

Štramberská 189

742 21 Kopřivnice

IČ:62330390

Kopřivnice

1204, 1212/2

kotelna

2 x plynový kotel - zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

9.7.2013

35.

7.6.2013

30461/2013/NyvPa

Bytové družstvo U Fary 1097

Dvořákova 1097/1

7742 21 Kopřivnice

IČ:26786648

Kopřivnice

1206

plynová kotelna

2 x plynový kondenzační kotel - zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

9.7.2013

36.

10.7.2013

30940/2013/NyvPa

DEC-PLAST, spol. s r.o.

Místecká 1111

742 58 Příbor

IČ:61943592

Klokočov u Příbora

205/11, 205/115, 205/147, 205/117, 205/159

navýšení výrobní kapacity

kogenerační jednotka - zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

24.7.2013

37.

12.8.2013

35552/2013/NyvPa

BROSE CZ spol. s r.o.

Průmyslový park 302

742 21 Kopřivnice

IČ:61465704

Vlčovice

661/185 z 661/114

dětský klub

2 x plynový kondenzační kotel - zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

13.8.2013

38.

16.7.2013

31717/2013/NyvPa

Bytové družstvo 1098

Dvořákova 1098

742 21 Kopřivnice

IČ:26857332

Kopřivnice

1207

zdroj tepla

2 x plynový kondenzační kotel - zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

29.7.2013

39. a)

21.8.2013

37032/2013/NyvPa

Základní škola a Mateřská škola Motýlek p. o.

Smetanova 1122

742 21 Kopřivnice

IČ: 64125912

Kopřivnice

1194/3, 1194/4

plynová kotelna

2 x plynový kondenzační kotel - zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

21.8.2013

39. b)

12.11.2013

50468/2013/NyvPa

Základní škola a Mateřská škola Motýlek p. o.

Smetanova 1122

742 21 Kopřivnice

IČ: 64125912

Kopřivnice

1194/3, 1194/4

plynová kotelna

2 x plynový kondenzační kotel - zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

12.11.2013

40.

12.8.2013

36264/2013/NyvPa

Ing. Milan Eliáš

Pod Zámečkem 3378

738 01 Frýdek-Místek

Příbor

3130/4

výstavba rodinného domu

krbová vložka - dřevo

souhlasné závazné stanovisko

23.8.2013

41.

14.8.2013

35974/2013/NyvPa

Ladislava Ivana Hvozdíkovi

Závišická 879

742 66 Štramberk

Štramberk

1133/13, 1133/21

novostavba rodinného domu

plynový kondenzační kotel - zemní plyn, krbová vložka - dřevo

souhlasné závazné stanovisko

26.8.2013

42.

14.8.2013

35972/2013/NyvPa

Michal a Kateřina Křístkovi

Pod Zahradami 1297/13

742 21 kopřivnice

Větřkovice u Lubiny

9/1, 30, 982/2, 982/6, 64/9, 38/1, 1135/2

novostavba rodinného domu

zplyňovací kotel - tuhá paliva, plynový kondenzační kotel - zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

27.8.2013

43.

14.8.2013

35973/2013/NyvPa

Monika Filipová

Hájov 97

742 58 Příbor

Petr Moser

Rudník 505

543 72 Rudník

Hájov

50/68

novostavba rodinného domu

krbová vložka - dřevo

souhlasné závazné stanovisko

26.8.2013

44.

14.8.2013

35975/2013/NyvPa

Lumír Linart

9. května 1130

742 58 Příbor

Mošnov

16/3

stavební úpravy objektu

kotel - tuhá paliva, krbová kamna - dřevo

souhlasné závazné stanovisko

27.8.2013

45.

28.8.2013

38032/2013/NyvPa

Pavel Mácha

Petřvald 451

742 60 Petřvald

Petřvald

5

oprava a stavební úpravy

kotel - tuhá paliva

souhlasné závazné stanovisko

2.9.2013

46.

28.8.2013

38033/2013/NyvPa

Ing. Aleš Kahánek a Ing. Eva Kahánková

Pod Bílou horou 1369

742 21 Kopřivnice

Kopřivnice

2981/3

novostavba rodinného domu

krbová vložka - dřevo

souhlasné závazné stanovisko

3.9.2013

47.

27.8.2013

37721/2013/NyvPa

REKAZ - realitní kancelář, s.r.o.

Česká 685/33

742 21 Kopřivnice

IČ: 64608409

Kopřivnice

502

plynoinstalace

plynový kondenzační kotel - zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

10.9.2013

48. a)

2.9.2013

38477/2013/NyvPa

Plakor Czech s.r.o.

Průmyslová

367

742 51 Mošnov

IČ: 27566005

Mošnov

577, 802/14, 802/16, 802/19

výstavba hal

vzduchotechnická jednotka - zemní plyn, 7 x plynový ohřívač - zemní plyn, nástěnný plynový kotel - zemní plyn, plynový zářič - zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

11.9.2013

48. b)

10.12.2013

55462/2013/NyvPa

Plakor Czech s.r.o.

Průmyslová

367

742 51 Mošnov

IČ: 27566005

Mošnov

577, 802/14, 802/16, 802/19

výstavba hal

vzduchotechnická jednotka - zemní plyn, 8 x plynový ohřívač - zemní plyn, 2 x nástěnný plynový kotel - zemní plyn, plynový zářič - zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

11.12.2013

49.

10.9.2013

40028/2013/NyvPa

Sabina Bittnerová

Ženklava 231

742 67 Ženklava

Ženklava

1399/2-ZE1440/3

stavba hospodářské budovy

hospodářská budova k letnímu ustájení dobytka a přilehlé plochy

souhlasné závazné stanovisko

16.9.2013

50.

22.10.2013

47121/2013/NyvPa

Město Příbor

nám. Sigmunda Freuda 19

742 58 Příbor

IČ: 00298328

Hájov

200/4, 125, st. 102, 200/1, 200/7, 219/9

rekonstrukce kulturního domu

čistírna odpadních vod

souhlasné závazné stanovisko

30.10.2013

51.

16.10.2013

49647/2013/NyvPa

Obec Mošnov

Mošnov 175

742 51 Mošnov

IČ: 00600792

Mošnov

277/3, 1190, st. 80

stavba MŠ a ZŠ

2 x plynový kondenzační kotel - zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

7.11.2013

52.

22.11.2013

52364/2013/NyvPa

MAHLE BEHR OSTRAVA s.r.o.

Průmyslová 368

742 51 Mošnov

IČ: 27775763

Mošnov

560, 598, 813/4, 813/15, 813/19, 813/31, 813/64, 813/68, 813/69, 813/70, 813/71, 813/79, 813/80, 813/82, 813/83, 813/86, 813/104, 813/105, 813/106, 813/107, 813/110, 813/112, 813/113, 813/121

rozšíření výrobního závodu

6 x vzduchotechnická jednotka, 2 x pájecí pec

souhlasné závazné stanovisko

19.12.2013

53.

2.12.2013

53969/2013/NyvPa

Společenství vlastníků jednotek Dukelská 692, 693

Dukelská 692/7

742 21 Kopřivnice

Kopřivnice

1267

zdroj tepla pro bytový dům

2 x plynový kondenzační kotel - zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

12.12.2013

54.

3.12.2013

55273/2013/NyvPa

Tomáš David

Kateřinice 194

742 58 Příbor

Kateřinice

3364/19, 3364/6, 3364/9

stavba rodinného domu

krbová vložka - dřevo

souhlasné závazné stanovisko

19.12.2013

55.

29.11.2013

53569/2013/NyvPa

ZŠ, Štramberská 189, Kopřivnice, p. o.

Štramberská 189

742 21 Kopřivnice

IČ:62330390

Kopřivnice

1204, 1205, 1212/2, 1212/6

kotelna

2 x plynový kotel - zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

2.12.2013

Informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a o závazných stanoviscích, která byla vydána na základě těchto žádostí v roce 2012

Poř. číslo

Datum podání žádosti

Číslo jednací

Žadatel/zastupující osoba

Katastrální území

Parcelní číslo

Záměr

Zdroj/e

Způsob vyřízení žádosti

Datum vydání

1.

12.9.2012

52313/2012/NyvPa

BEHR Ostrava, s.r.o.,

Průmyslová 368,

742 51 Mošnov

Mošnov

st. 560, 813/83

rozšíření stávajících šaten

plynový ohřívač vody

souhlasné závazné stanovisko

24.10.2012

2.

17.10.2012

50980/2012/NyvPa

Jiří Karásek, Javorová 722/12, 742 21 Kopřivnice

Ženklava

317/1, 2126/2

novostavba rodinného domu

plynový kondenzační závěsný kotel, kachlový teplovodní sporák - dřevo

souhlasné závazné stanovisko

17.10.2012

3.

18.10.2012

51509/2012/NyvPa

Alena Stryková/Stavitelství Daniel Stryk s.r.o., Soukenická 2082/7, 110 00 Praha 1,

IČ: 27822699

Závišice

272,273,

1269/1,

540/59,

540/84

novostavba rodinného domu

2x krbová kamna - dřevo

souhlasné závazné stanovisko

1.11.2012

4.

9.11.2012

58785/2012/NyvPa

PLS II, s.r.o./

Technoprojekt, a.s.,

Havlíčkovo nábřeží 38,

730 16 Ostrava,

IČ: 47577597

Kopřivnice

1909/365,1909/193,1909/194,

1909/195,1909/321,1909/330,

1909/339,1909/340,1909/366,

1909/1,

1906/1

výstavba haly D + E závodu

10 x nízkoteplotní infrazářič - zemní plyn, 4 x vzduchotechnická jednotka - zemní plyn, plynový kondenzační kotel, autogenní pálící stroj, plazmový stroj, 2 x laserový stroj, lakovací pracoviště, radiální vrtačka, frézka, 2 x obráběcí centrum

souhlasné závazné stanovisko

5.12.2012

5.

12.11.2012

55420/2012/NyvPa

Karel Kuchař/

Martin Maléř,

Hájov 111,

742 58 Příbor,

IČ: 67325769

Drnholec nad Lubinou

171/9

novostavba rodinného domu

nástěnný kondenzační kotel - zemní plyn, kotel na tuhá paliva - dřevo, krbová kamna - dřevo

souhlasné závazné stanovisko

10.12.2012

Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce