Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
260260
260 hlasů
NE
3939
39 hlasů
ANO
232232
232 hlasů
Kontakty

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Závazná stanoviska

Dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon o ochraně ovzduší) vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Dle § 30 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňují veřejnosti bez zbytečného odkladu srozumitelné informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a o závazných stanoviscích, která byla vydána na základě těchto žádostí.

Informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a o závazných stanoviscích, která byla vydána na základě těchto žádostí v roce 2015

Pořadové číslo

Datum podání žádosti

Číslo jednací

Žadatel/zastupující osoba

Katastrální území

Parcelní číslo

Záměr

Zdroj/e

-palivo

Způsob vyřízení žádosti

Datum vydání

1.

19.12.2014

65032/2014/NyvPa

Obec Kateřinice

Kateřinice 127

742 58 Kateřinice

IČ: 00600784

Kateřinice

100

nadstavba požární zbrojnice

plynový kotel,  6 x otopná tělesa GAMAT, krbová vložka

souhlasné závazné stanovisko

21.1.2015

2.

17.12.2014

2048/2015/NyvPa

Martin Zeisberger

Petřvald 275

Lucie Kolbová

Petřvald 4

742 60 Petřvald

Mošnov

235/5

novostavba rodinného domu

krbová vložka

souhlasné závazné stanovisko

15.1.2015

3.

18.12.2014

2067/2015/NyvPa

DOMOV KATEŘINICE o.p.s.

Kateřinice 103

742 58 Kateřinice

Kateřinice

740/35, 740/36, 740/37, 740/38, 740/39, 740/16, 741/2, 740/24, 787/7, 787/5, 787/1, 783/11, 784/6, 805/1, 806/1, 67

Domov Kateřinice

4 x plynový kondenzační kotel, krbová vložka, krb

souhlasné závazné stanovisko

15.1.2015

4.

5.1.2015

289/2015/NyvPa

Petr Karabinoš

Františka Lýska 1607/7

700 30 Ostrava - Bělský Les

Mošnov

288/1, 1503

novostavba rodinného domu

krbová vložka

souhlasné závazné stanovisko

27.1.2015

5.

21.1.2015

4617/2015/NyvPa

Antonín Sidon

Pod Zahradami 1292/3

742 21 Kopřivnice

Kopřivnice

3363/8

odpojení jedné bytové jednotky od centrálního vytápění

plynový kotel

souhlasné závazné stanovisko

26.1.2015

6.

26.1.2015

4619/2015/NyvPa

Antonín Sidon

Pod Zahradami 1292/3

742 21 Kopřivnice

Kopřivnice

3363/8

odpojení jedné bytové jednotky od centrálního vytápění

plynový kotel

souhlasné závazné stanovisko

28.1.2015

7.

28.1.2015

1377/2015/NyvPa

Pavel David

Kateřinice 178

742 58 Kateřinice

Kateřinice

237/3, 237/4

rekonstrukce rodinného domu

plynový kondenzační kotel

souhlasné závazné stanovisko

20.2.2015

8.

16.1.2015

1466/2015/NyvPa

Ing. Jiří Koňas

Sluneční 1390/18

742 21 Kopřivnice

IČ: 60016884

Drnholec nad Lubinou

st. 207

stavební úpravy a přístavba objektu č. 324 a změna užívání na nástrojárnu

3 x frézka, soustruh, 2 x bruska, vrtačka, ruční nářadí

souhlasné závazné stanovisko

17.2.2015

9.

20.2.2015

9748/2015/NyvPa

Ing. Martin Jalůvka

Proskovická 662/61

700 30 Ostrava-Výškovice

Skotnice

860/96

novostavba rodinného domu

zplyňovací kotel

souhlasné závazné stanovisko

2.3.2015

10.

16.2.2015

10844/2015/NyvPa

Eva Volná

Petřvald 390

742 60 Petřvald

Petřvald

349

nadstavba objektu č. p. 348

2 x plynový kotel

souhlasné závazné stanovisko

27.2.2015

11.

16.2.2015

13355/2015/NyvPa

Gabriela Sigmundová

Dolní 340

742 66 Štramberk

Kopřivnice

1541/2, 1536/43

novostavba rodinného domu

plynový kotel, krbová kamna

souhlasné závazné stanovisko

18.3.2015

12.

12.3.2015

13741/2015/NyvPa

Pavel Mácha

Petřvald 451

742 60 Petřvald

Petřvald

5

oprava a stavební úpravy objektu č. p. 73

kotel

souhlasné závazné stanovisko

16.3.2015

13.

5.3.2015

12737/2015/NyvPa

Alena Stryková

Horečkova 1568/5

742 21 Kopřivnice

Kopřivnice

2574/60, 2574/63

novostavba dvou rodinných domů

6 x krbová vložka

souhlasné závazné stanovisko

17.3.2015

14.

6.3.2015

12590/2015/NyvPa

Ondřej Nahjorniak

Bezručova 45

741 01 Nový Jičín

IČ: 87556324

Štramberk

2797

změna užívání dvou místností oční léčebny č. p. 441 na designový a výtvarný ateliér

kamna

souhlasné závazné stanovisko

18.3.2015

15.

6.3.2015

12746/2015/NyvPa

TATRA TRUCKS a.s.

Areál Tatry 1450/1

742 21 Kopřivnice

IČ: 01482840

Kopřivnice

1909/1, 1909/100

přesun diagnostiky z objektu č. 380 do objektu č. 415

14 x plynový infrazářič, větrací jednotka, konzervační box

souhlasné závazné stanovisko

20.3.2015

16.

23.2.2015

15174/2015/NyvPa

Michal Kriške

Erbenova 1118

742 21 Kopřivnice

Hájov

406/61

novostavba rodinného domu

akumulační kamna

souhlasné závazné stanovisko

24.3.2015

17.

23.3.2015

16226/2015/NyvPa

MAHLE Behr Ostrava s.r.o.

Průmyslová 368

742 51 Mošnov

IČ: 27775763

Mošnov

560, 598, 813/19, 813/31, 813/64, 813/68, 813/69, 813/70, 813/71, 813/79, 813/80, 813/82, 813/83, 813/86, 813/102, 813/103, 813/104, 813/105, 813/106, 813/107, 813/110, 813/112, 813/113, 813/115, 813/116, 813/121

rozšíření závodu – IV. etapa

6 x vzduchotechnická jednotka

souhlasné závazné stanovisko

27.3.2015

18.

18.3.2015

17018/2015/NyvPa

Jakub a Kristýna Goldovi

Francouzská 1018/6

742 21 Kopřivnice

Drnholec nad Lubinou

435/7

novostavba rodinného domu

krbová vložka

souhlasné závazné stanovisko

2.4.2015

19.

7.4.2015

18283/2015/NyvPa

Město Příbor

Náměstí Sigmunda Freuda 19

742 58 Příbor

IČ: 00298328

Příbor

1284/11

rekonstrukce domu č. p. 247

2 x plynový kondenzační kotel

souhlasné závazné stanovisko

8.4.2015

20.

9.4.2015

18590/2015/NyvPa

Mgr. Zdeněk Sommer

Přívozská 899/22

Moravská Ostrava

702 00 Ostrava

Hájov

138/2

novostavba rodinného domu

plynový kotel, krb

souhlasné závazné stanovisko

14.4.2015

21.

24.3.2015

21796/2015/NyvPa

Jan Novotný

Libotín 1002

742 66 Štramberk

Štramberk

2330/3

novostavba rodinného domu

kamna

souhlasné závazné stanovisko

28.4.2015

22.

24.4.2015

21493/2015/NyvPa

Daniel Bartoň

U Jičínky 382/6

741 01 Nový Jičín

Štramberk

2439/15

novostavba rodinného domu

krbová vložka

souhlasné závazné stanovisko

6.5.2015

23.

29.4.2015

23697/2015/NyvPa

Jaroslav Kvita

Libotín 1026

742 66 Štramberk

Štramberk

2062/21, 2065/29

novostavba rodinného domu

krbová vložka

souhlasné závazné stanovisko

11.5.2015

24.

30.4.2015

22576/2015/NyvPa

Ing. Antonín Kubalec, MUDr. Hana Kubalcová

Halvní třída 583/101

708 000 Ostrava -Poruba

Hájov

154/1, 149/5

novostavba rodinného domu

krbová vložka

souhlasné závazné stanovisko

12.5.2015

25.

7.5.2015

23917/2015/NyvPa

Jan Jemelka

Palackého 791

742 58 Příbor

Prchalov

43/16

stavba rodinného domu

krbová kamna

souhlasné závazné stanovisko

12.5.2015

26.

4.5.2015

24492/2015/NyvPa

Ladislav Hezký

Na Vápenkách 390/9

742 21 Kopřivnice

Štramberk

246

změna užívání půdy cukrárny na pekárnu

krbová kamna

souhlasné závazné stanovisko

13.5.2015

27.

6.5.2015

24748/2015/NyvPa

Aero Invest, s.r.o.

Vojenská 125

Košatka

739 23 Stará Ves

na d Ondřejnicí

IČ: 03703932

Mošnov

822/123

novostavba Aero Centra Ostrava

plynový kotel

souhlasné závazné stanovisko

14.5.2015

28.

11.5.2015

23968/2015/NyvPa

Martin Hejl

Ženklava 112

742 67 Ženklava

Ženklava

1557/14

novostavba rodinného domu

krbová vložka

souhlasné závazné stanovisko

15.5.2015

29.

19.5.2015

25524/2015/NyvPa

FREE ZONE OSTRAVA a.s

Mošnov 313

742 57 Mošnov

IČ: 13642693

Mošnov

st.378, 1339/1, 1339/13, 1339/14, 13339/15, 13339/16, 1339/17, 1340/33, 1340/34, 1340/36, 1340/37

stavba areálu

kotel

souhlasné závazné stanovisko

28.5.2015

30.

22.5.2015

28080/2015/NyvPa

Tomáš a Kateřina Klosovi

Obránců míru 4127/20 A

796 01 Prostějov

Štramberk

1407/2

novostavba rodinného domu

krbová kamna

souhlasné závazné stanovisko

2.6.2015

31.

25.5.2015

26794/2015/NyvPa

Mobis Automotive System Czech, s.r.o.

Hyundai 171/2

739 51 Nošovice

IČ: 03758397

Mošnov

802/55, 1274/6, 1290/7, 1332/13

stavba MOBIS Lampa Shop CZ Mošnov

5 x vzduchotechnická jednotka, dieselagregát, elektrické odporové svařování, laserové svařování

souhlasné závazné stanovisko

4.6.2015

32.

14.5.2015

29092/2015/NyvPa

Pavle Tománek

Družstevní 283

742 13 Studénka

Příbor

2382/1, 2382/10, 2382/43

novostavba rodinného domu

krbová vložka

souhlasné závazné stanovisko

11.6.2015

33.

3.6.2015

28356/2015/NyvPa

PLAKOR CZECH s.r.o.

Průmyslová

742 51 Mošnov

IČ: 27566005

Mošnov

608, 802/14

výstavba nové montážní a skladovací haly s lakovnou

2 x plynový kotel, ohřívač vody, 6 x vzduchotechnická jednotka, hořák kabin ožehu

souhlasné závazné stanovisko

17.6.2015

34.

8.6.2015

31665/2015/NyvPa

Mgr. Karolína Guzdková

Veřovice 590

742 73 Veřovice

Ženklava

242/3, 241/9, 241/8

novostavba rodinného domu

plynový kondenzační kotel, krbová vložka

souhlasné závazné stanovisko

1.7.2015

35.

22.6.2015

32404/2015/NyvPa

MUDr. Kristýna Juráková

Janáčkova 70/13

742 21 Kopřivnice

Příbor

1529

stavební úpravy rodinného domu

krbová kamna

souhlasné závazné stanovisko

3.7.2015

36.

22.6.2015

32407/2015/NyvPa

Ladislav Babinec

K. Čapka 779/36

742 21 Kopřivnice

Drnholec nad Lubinou

366/10

novostavba autoservisu

kotel

souhlasné závazné stanovisko

9.7.2015

37.

24.6.2015

32408/2015/NyvPa

Petr Černošek

Josefa Hory 557

742 58 Příbor

Příbor

10

stavební úpravy a novostavba rodinného domu

plynový kondenzační kotel

souhlasné závazné stanovisko

9.7.2015

38.

26.6.2015

32869/2015/NyvPa

PETRO Card Czech s.r.o.

Čs. Exilu 479/9

708 00 Ostrava-Poruba

IČ: 49611607

Drnholec nad Lubinou

431/2

bezobslužná čerpací stanice

přenosný čerpací stroj

souhlasné závazné stanovisko

13.7.2015

39.

16.6.2015

35270/2015/NyvPa

THT Trading Services s.r.o.

Vojenská 125

Košatka

739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí

Mošnov

452/5, 452/6, 452/7, 1185

výstavba firemního sídla

plynový kondenzační kotel

souhlasné závazné stanovisko

14.7.2015

40.

8.7.2015

34515/2015/NyvPa

Soňa Londinová

Mošnov 220

742 51 Mošnov

Mošnov

787/6

novostavba rodinného domu

krbová vložka

souhlasné závazné stanovisko

15.7.2015

41.

10.7.2015

35056/2015/NyvPa

TATRA TRUCKS a.s.

Areál Tatry 1450/1

742 21 Kopřivnice

IČ: 01482840

Kopřivnice

1909/1, 1909/100

přesun diagnostiky z objektu č. 380 do objektu č. 415

17 x plynový infrazářič, 4 x vzduchotechnická jednotka, konzervační box

souhlasné závazné stanovisko

16.7.2015

42.

23.6.2015

31942/2015/NyvPa

DEFENCE VEHICLE a.s.

Kodaňská 521/57

Vršovice

101 00 Praha 10

Kopřivnice

1909/1, 1909/107

rekonstrukce haly č. 380

5 x plynový infrazářič, 4 x teplovzdušná jednotka, 2 x plynový kotel, ohřívač vody, sušárna lakovny

souhlasné závazné stanovisko

20.7.2015

43.

23.7.2015

37934/2015/NyvPa

Arnošt Fabriger

Kadláčkova 1021

742 21 Kopřivnice

Klokočov

635/1

stavba zahradní chaty

krbová kamna

souhlasné závazné stanovisko

29.7.2015

44.

28.7.2015

37980/2015/NyvPa

Město Příbor

Náměstí Sigmunda Freuda 19

742 58 Příbor

IČ: 00298328

Příbor

95/7

stavební úpravy domu č. p. 9

plynový kondenzační kotel

souhlasné závazné stanovisko

30.7.2015

45.

27.7.2015

38000/2015/NyvPa

Mobis Automotive System Czech, s.r.o.

Hyundai 171/2

739 51 Nošovice

IČ: 03758397

Mošnov

802/55, 1274/6, 1290/7, 1332/13

výstavba nového závodu

kotelna, 2 x vzduchotechnická jednotka

souhlasné závazné stanovisko

31.7.2015

46.

12.8.2015

40058/2015/NyvPa

Zdeněk a Lucie Huspekovi

Trnávka 230

742 58 Trnávka

Trnávka u Nového Jičína

575/1

novostavba rodinného domu

plynový kondenzační kotel, kotel na tuhá paliva, krbová vložka

souhlasné závazné stanovisko

26.8.2015

47.

14.8.2015

40419/2015/NyvPa

Město Příbor

Náměstí Sigmunda Freuda 19

742 58 Příbor

IČ: 00298328

Příbor

156

stavba kotelny v MŠ

3 x plynový kondenzační kotel

souhlasné závazné stanovisko

28.8.2015

48.

13.8.2015

43116/2015/NyvPa

Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice

Kpt. Jaroše 896

742 21 Kopřivnice

IČ: 00090883

Ženklava

1675/17

ČOV

ČOV

souhlasné závazné stanovisko

3.9.2015

49.

2.9.2015

43712/2015/NyvPa

KOVOK Kopřivnice, s.r.o.

Mniší 230

742 21 Kopřivnice

IČ: 27792749

Mniší

467/1, st. 393

stavba haly

kotel

souhlasné závazné stanovisko

8.9.2015

50.

12.8.2015

44027/2015/NyvPa

Vladimír Orság

Příborská 578/35

742 21 Kopřivnice

Kopřivnice

1352/2

novostavba rodinného domu

krbová vložka

souhlasné závazné stanovisko

14.9.2015

51.

9.9.2015

45419/2015/NyvPa

DEFENCE VEHICLE a.s.

Kodaňská 521/57

Vršovice

101 00 Praha 10

Kopřivnice

1909/254, 1909/43, 1909/1

rekonstrukce hal č. 360

8 x plynový infrazářič, 17 x vzduchotechnická jednotka

souhlasné závazné stanovisko

16.9.2015

52.

18.8.2015

45434/2015/NyvPa

Roman Jašek

Sportovní 6

741 01 Nový Jičín

Štramberk

1127/10

novostavba rodinného domu

krb

souhlasné závazné stanovisko

16.9.2015

53.

15.9.2015

45558/2015/NyvPa

Lenka Burgertová

Ženklava 269

742 67 Ženklava

Ženklava

1557/7, 1557/15

novostavba rodinného domu

kotel, krbová vložka,

souhlasné závazné stanovisko

16.9.2015

54.

16.9.2015

45582/2015/NyvPa

RNDr. Ing. Ivan Olejníček

Medin Terra

Vaculíkova 11

638 00 Brno

IČ: 11486945

a

Mgr. Marcela Olejníčková

Školská čtvrť 1380

744 01 Frenštát pod Radhoštěm

 

Vlčovice

173/1, 173/2

změna účelu užívání objketu

plynový kotel

souhlasné závazné stanovisko

16.9.2015

55.

16.9.2015

45644/2015/NyvPa

Jaroslav Plaček

Osvoboditelů 1215

742 21 Kopřivnice

Ženklava

725/22

novostavba rodinného domu

krbová vložka

souhlasné závazné stanovisko

17.9.2015

56.

16.9.2015

45805/2015/NyvPa

Martin Takács

Lichnov 445

742 75 Lichnov

Štramberk

2777/3

stavba provozovny s bytem správce

kotel, krbová vložka

souhlasné závazné stanovisko

17.9.2015

57.

14.9.2015

50148/2015/NyvPa

Lenka Hirschová

U Kovárny 316/32

Neředín

779 00 Olomouc

Drnholec nad Lubinou

479/1, 479/23

novostavba rodinného domu

krbová kamna

souhlasné závazné stanovisko

13.10.2015

58.

6.10.2015

49050/2015/NyvPa

Zdeněk Bortel

Závišice 176

742 21 Závišice

Závišice

385/386

novostavba rodinného domu

krb

souhlasné závazné stanovisko

21.10.2015

59.

12.10.2015

50150/2015/NyvPa

PLAKOR CZECH s.r.o.

Průmyslová 367

742 51 Mošnov

IČ: 27566005

Mošnov

608/802/14

montážní a skladovací hala s lakovnou

2 x plynový kotel, ohřívač vody, 8 x vzduchotechnická jednotka

souhlasné závazné stanovisko

21.10.2015

60.

17.9.2015

45818/2015/NyvPa

Ing. Antonín Kubalec, MUDr. Hana Kubalcová

Halvní třída 583/101

708 000 Ostrava -Poruba

Hájov

157/1, 149/5

novostavba rodinného domu

krbová vložka

souhlasné závazné stanovisko

23.10.2015

61.

20.10.2015

51992/2015/NyvPa

Benzina, s.r.o.

Na Pankráci 1683/127

140 00 Praha 4

IČ: 60193328

Kopřivnice

1657/10, 1634/2

čerpací stanice PHM

čerpací stanice

souhlasné závazné stanovisko

27.10.2015

62.

21.10.2015

54436/2015/NyvPa

Advanced Design Solution s.r.o

Lubina 462

742 21 Kopřivnice IČ: 26837374

Věrřkovice u Lubiny

552/1

výrobní hala

plynový kondenzační kotel, 5 x nízkoteplotní infrazářič

souhlasné závazné stanovisko

4.11.2015

63.

12.10.2015

50069/2015/NyvPa

Jakub Gajda

Trojanovice 46

744 01 Trojanovice

Štramberk

288/2

stavební úpravy garáže

kotel

souhlasné závazné stanovisko

4.11.2015

64.

4.11.2015

54800/2015/NyvPa

CROMODORA WHEELS s.r.o

Průmyslová 369

742 51 Mošnov

IČ: 27779017

Mošnov

st. 570, 813/7, 1340/11, 1340/32

rozšíření závodu

10 x vzduchotechnická jednotka, plynový hořák

souhlasné závazné stanovisko

5.11.2015


Informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a o závazných stanoviscích, která byla vydána na základě těchto žádostí v roce 2014

Pořadové číslo

Datum podání žádosti

Číslo jednací

Žadatel/zastupující osoba

Katastrální území

Parcelní číslo

Záměr

Zdroj/e

-palivo

Způsob vyřízení žádosti

Datum vydání

1.

4.12.2013

54503/2013/NyvPa

Mgr. Martin Kuchař

Havlíčkova 1280

765 02 Otrokovice

Kopřivnice

2575/14, 2574/41, 2574/42, 2574/43, 2574/44, 2574/45, 2574/46, 2574/47, 2574/48

novostavba 8 řadových rodinných domů

8 x krbová kamna - dřevo

souhlasné závazné stanovisko

2.1.2014

2.

14.12.2013

748/2014/NyvPa

MUDr. Hana Daňková

Vlčovice 44

742 21 Kopřivnice

Vlčovice

49, 136, 137/1, 138/3, 923/2

novostavba rodinného domu

kachlová kamna

- dřevo

souhlasné závazné stanovisko

9.1.2014

3.

27.1.2014

4696/2014/NyvPa

Obec Mošnov

Mošnov 175

742 51 Mošnov

IČ: 00600792

Mošnov

133, st.169

stavební úpravy objektu ZŠ na bytový dům

plynový kondenzační kotel

souhlasné závazné stanovisko

28.1.2014

4.

20.1.2014

3451/2014/NyvPa

Bytové družstvo 1098

Dvořákova 1098/3

742 21 Kopřivnice

IČ: 26857332

Kopřivnice

1207

změna zdroje tepla

2 x plynový kondenzační kotel

souhlasné závazné stanovisko

29.1.2014

5.

15.1.2014

4342/2014/NyvPa

Tomáš Chromečka

Obránců míru 988

742 21 Kopřivnice

Vlčovice

859/11

stavba rodinného domu

plynový turbokotel, krbová kamna

souhlasné závazné stanovisko

30.1.2014

6.

3.2.2014

8417/2014/NyvPa

Ladislav Babinec

K.Čapka 779/36

742 21 Kopřivnice

Drnholec nad Lubinou

366/83

novostavba autoservisu

kotel na tuhá paliva

souhlasné závazné stanovisko

25.2.2014

7.

4..3.2014

10930/2014/NyvPa

Rostislav Zeman

Česká 361

742 21 Kopřivnice

Kopřivnice

1375/18

novostavba rodinného domu

krbová kamna

souhlasné závazné stanovisko

5.3.2014

8.

10.3.2014

12132/2014/NyvPa

Daniel Lys

Jana Maluchy 199/43

700 30Ostrava-Dubina

Kateřinice

740/18

novostavba rodinného domu

krb s krbovou vložkou

souhlasné závazné stanovisko

13.3.2014

9.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

12.3.2014

14310/2014/NyvPa

Petr Lunda

Prchalov 89

742 58 Příbor

Příbor

2245, 2246

novostavba rodinného domu

kotel s automatickým podavačem

souhlasné závazné stanovisko

24.3.2014

11.

18.3.2014

13489/2014/NyvPa

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1126 Kopřivnice, Štramberská

Štramberská 1126/26

742 21 Kopřivnice

Kopřivnice

955

plynová kotelna

2 x plynový kondenzační kotel

souhlasné závazné stanovisko

3.4.2014

12.

20.3.2014

13925/2014/NyvPa

REKAZ-realitní kancelář, s.r.o.

Česká 685

742 21 Kopřivnice

IČ: 64608409

Kopřivnice

502, 503/6

nový zdroj tepla

plynový kondenzační kotel

souhlasné závazné stanovisko

9.4.2014

13.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.

5.5.2014

21929/2014/NyvPa

Generální finanční ředitelství

Oddělení hospodářské správy v Ostravě

Na Jízdárně 3162/3

709 00 Ostrava

IČ: 72080043

Kopřivnice

1271, 1272

nový plynová kotelna

2 x plynový kondenzační kotel

souhlasné závazné stanovisko

7.5.2014

17.

22.5.2014

25674/2014/NyvPa

Martin a Markéta Šuléřovi

Francouzská 1189/34

742 21 Kopřivnice

Drnholec nad Lubinou

366/82

novostavba rodinného domu

kotel na tuhá paliva, krbová kamna

souhlasné závazné stanovisko

26.5.2014

18.

23.5.2014

25627/2014/NyvPa

Město Příbor

Náměstí Sigmunda Freuda 19

742 58 Příbor

IČ: 00298328

Prchalov

113/2, 113/3, 113/4, 113/5

st. úpravy obecního domu

plynový kondenzační kotel

souhlasné závazné stanovisko

28.5.2014

19.

4.5.2014

27106/2014/NyvPa

Libor Polehla

A. Dvořáka 789

742 13 Studénka

Kopřivnice

1301/21, 1301/23, 1305/3, 1301/28, 1301/29, 1301/24, 1301/27

minipivovar s restaurací a park. plochami

plynový kotel

souhlasné závazné stanovisko

3.6.2014

20.

4.6.2014

29472/2014/NyvPa

Petra a Jiří Sopuchovi

17. listopadu 1234/2

742 21 Kopřivnice

Kopřivnice

3355/106, 3355/107, 3362/5, 3363/45, 3363/47

novostavba rodinného domu

plynový kondenzační kotel, krbová kamna

souhlasné závazné stanovisko

13.6.2014

21.

9.6.2014

28404/2014/NyvPa

Hellstein spol. s r.o.

Vlčovice 11

742 21 Kopřivnice

IČ: 25834142

Vlčovice

19

recirkulační chov ryb

čistírna odpadních vod

souhlasné závazné stanovisko

17.6.2014

22.

11.6.2014

29133/2014/NyvPa

MUDr. Jan Krkoška

Hájov 4

742 58 Příbor

Monika Maliňáková

Na Výsluní 180

741 01 Nový Jičín

Klokočov u Příbora

725/3, 725/7

stavba rodinného domu

krbová kamna

souhlasné závazné stanovisko

17.6.2014

23.

1.7.2014

32845/2014/NyvPa

Město Příbor

Náměstí Sigmunda Freuda 19

742 58 Příbor

IČ: 00298328

Příbor

909

stavební úpravy hasičské zbrojnice č. p. 190

plynový kotel

souhlasné závazné stanovisko

7.7.2014

24.

22.7.2014

36442/2014/NyvPa

Obec Mošnov

Mošnov 175

742 51 Mošnov

IČ: 00600792

Mošnov

277/3, 1190, st. 80

stavba ZŠ a MŠ

plynový kondenzační kotel, čistírna odpadních vod

souhlasné závazné stanovisko

24.7.2014

25.

29.7.2014

41730/2014/NyvPa

Ing. Aleš Juříček

Alšova 1142/7

742 21 Kopřivnice

Kopřivnice

2627, 2628/1

stavební úpravy rodinného domu

Kachlová kamna

souhlasné závazné stanovisko

27.8.2014

26.

18.8.2014

40442/2014/NyvPa

Mgr. Martin Kuchař

Havlíčkova 1280

765 02 Otrokovice

Kopřivnice

2574/60,

2574/63

novostavba rodinného dvojdomu

krbová vložka

souhlasné závazné stanovisko

28.8.2014

27.

2.9.2014

43110/2014/NyvPa

Římskokatolická farnost Příbor

Stojanova 364

742 58 Příbor

Příbor

st. 44, 45

stavební úpravy farnosti

plynový kondenzační kotel

souhlasné závazné stanovisko

12.9.2014

28.

3.9.2014

43113/2014/NyvPa

Benzina, s.r.o.

Na Pankráci 1683/127

140 00 Praha 4

IČ: 60193328

Kopřivnice

1657/10

ČS PHM Expres 24

podzemní nádrž na skladování motorové nafty a výdejní stojany

souhlasné závazné stanovisko

9.9.2014

29.

17.9.2014

45845/2014/NyvPa

Miloš Danita

Petřvaldík 49

742 60 Petřvald 2

IČ: 87864657

Petřvaldík

16, 136

stavební úpravy a přístavby zámečnické dílny

svařovací agregát CO2, svařovací agregát TIG

souhlasné závazné stanovisko

18.9.2014

30.

23.9.2014

49374/2014/NyvPa

BC. Karla Rumlová

Mankovice 136

742 35 Odry

Kopřivnice

2711/9

novostavba rodinného domu

krbová kamna

souhlasné závazné stanovisko

7.10.2014

31.

6.10.2014

49123/2014/NyvPa

Advanced Design Solution s.r.o.

Lubina 462

742 21 Kopřivnice

IČ: 26837374

Větřkovice u Lubiny

552/1, 552/18

Výrobní hala ADS s.r.o. Větřkovice - II. etapa

plynový kondenzační kotel, 5 x nízkoteplotní infrazářič

souhlasné závazné stanovisko

8.10.2014

32.

9.10.2014

50307/2014/NyvPa

Blanka Blinková

Prostřední Bečva 408

756 56 Prostřední Bečva

Štramberk

2789/1

novostavba rodinného domu

kachlový sporák

souhlasné závazné stanovisko

14.10.2014

33.

26.9.2014

47379/2014/NyvPa

Generální finanční ředitelství

Oddělení hospodářské správy v Ostravě

Na Jízdárně 3162/3

709 00 Ostrava

IČ: 72080043

Kopřivnice

1271, 1272

vybudování nové plynové kotelny

2 x plynový kondenzační kotel

souhlasné závazné stanovisko

14.10.2014

34.

22.9.2014

46479/2014/NyvPa

Společenství vlastníků jednotek Dukelská 692, 693

Dukelská 692/7

742 21 Kopřivnice

IČ: 26800071

Kopřivnice

1267

zdroj tepla pro bytový dům Dukelská 692, 693, Kopřivnice

2 x plynový kondenzační kotel

souhlasné závazné stanovisko

14.10.2014

35.

14.10.2014

51245/2014/NyvPa

PRIMUS CE s.r.o.

Místecká 1116

742 58 Příbor

IČ: 29451914

Klokočov u Příbora

820/7, 448, 205/77, 205/122, 829/11, 205/76, 205/127

novostavba výrobní haly v areálu PRIMUS CE v Příboře

4 x tmavý kompaktní zářič

souhlasné závazné stanovisko

15.10.2014

36.

29.9.2014

53022/2014/NyvPa

Lukáš a Tereza Vaccovi

Obránců míru 988/3

742 21 Kopřivnice

Drnholec nad Lubinou

266/36

novostavba rodinného domu

plynový kondenzační kotel, krbová vložka

souhlasné závazné stanovisko

30.10.2014

 

Informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a o závazných stanoviscích, která byla vydána na základě těchto žádostí v roce 2013

Poř.

číslo

Datum podání žádosti

Číslo jednací

Žadatel/zastupující osoba

Katastrální území

Parcelní číslo

Záměr

Zdroj/e

-palivo

Způsob vyřízení žádosti

Datum vydání

1.

9.1.2013

1690/2013/NyvPa

SKARAB, s.r.o.

9. května 1163

742 58 Příbor

IČ:25857631

Klokočov u Příbora

171

změna užívání suterénu a části přízemí objektu na provoz restaurace

krbová kamna

- dřevo

souhlasné závazné stanovisko

28.1.2013

2.

14.1.2013

2433/2013/NyvPa

MUDr. Erika Farkaš

Pod Bílou horou 1272

742 21 Kopřivnice

Příbor

2703/5, 2703/3

novostavba rodinného domu

krbová vložka

- dřevo

souhlasné závazné stanovisko

29.1.2013

3.

18.1.2013

2615/2013/NyvPa

ELMONTEX a.s.

Vratimovská 69/335

718 00 Ostrava - Kunčičky

IČ:47155086

Mošnov

822/5, 822/7

novostavba hangáru

nástěnný kondenzační kotel

- zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

30.1.2013

4.

25.1.2013

4432/2013/NyvPa

CROMODORA WHEELS s.r.o.

Průmyslová 369

742 51 Mošnov

IČ:27779017

Mošnov

570, 813/7, 1340/11, 1340/32

rozšíření závodu

7 x vzduchotechnická jednotka - zemní plyn,

plynový hořák - zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

4.2.2013

5.

24.1.2013

4438/2013/NyvPa

Marek a Jitka Kelnarovi

Školní 888/6

742 21 Kopřivnice

Kopřivnice

3364/6, 3364/9, 3364/19

novostavba rodinného domu

krbová vložka

- dřevo

souhlasné závazné stanovisko

11.2.2013

6.

30.1.2013

5115/2013/NyvPa

Behr Ostrava s.r.o.

Průmyslová 368

742 51 Mošnov

IČ:27775763

Mošnov

st.560

vytápění haly

8 x vzduchotechnická jednotka - zemní plyn

 

souhlasné závazné stanovisko

22.2.2013

7.

7.2.2013

6602/2013/NyvPa

MB POWER CZ, s.r.o.

Plaská 622/3

Malá Strana

150 00 Praha 5

IČ:28451503

Ženklava

1962/4

novostavba obytné části zemědělské budovy

mikrokogenerační jednotka - zemní plyn, krbová vložka - dřevo

souhlasné závazné stanovisko

 4.3.2013

8.

5.3.2013

10484/2013/NyvPa

Martina Bergrová

Masarykova 714

742 58 Příbor

Hájov

30, 240, 242, 495, 238

novostavba rodinného domu

2 x plynový kondenzační kotel - zemní plyn,

krbová vložka - dřevo

souhlasné závazné stanovisko

 6.3.2013

9.

8.3.2013

11480/2013/NyvPa

CROMODORA WHEELS s.r.o.

Průmyslová 369

742 51 Mošnov

IČ:27779017

Mošnov

st.570, 813/7, 1340/11, 1340/32

rozšíření závodu

8 x vzduchotechnická jednotka - zemní plyn,

plynový hořák - zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

11.3.2013

10.

13.2.2013

7583/2013/NyvPa

Jaromír Mohyla

I. Šustaly 816/12

742 21 kopřivnice

Kopřivnice

920

novostavba nehtového studia

krbová kamna - dřevo

souhlasné závazné stanovisko

13.3.2013

11.

19.2.2013

8406/2013/NyvPa

DEC-PLAST, spol. s r.o.

Místecká 1111

742 58 Příbor

IČ:61943592

Klokočov u Příbora

205/11, 205/115, 205/147, 205/117, 205/159

navýšení výrobní kapacity

2 x plynový kotel - zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

13.3.2013

12.

25.2.2013

9334/2013/NyvPa

Bc. Petra Kolářová

Hájov 47

742 58 Příbor

Hájov

279//58

novostavba rodinného domu

teplovodní automatický kotel - hnědé uhlí, oboustranná krbová vložka - dřevo

souhlasné závazné stanovisko

13.3.2013

13.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

14.

27.2.2013

9611/2013/NyvPa

Jindřich a Miroslava Velhudovi

Pod Zahradami 1295/9

742 21 kopřivnice

Větřkovice u Lubiny

618/15

novostavba rodinného domu

krbová kamna - dřevo, venkovní krb - dřevo

souhlasné závazné stanovisko

26.3.2013

15.

2.4.2013

14899/NyvPa

Tomáš a Naděžda Kožušníkovi

Cingerová 1566/3

702 00 Ostrava

Petřvaldík

108/2

novostavba rodinného domu

krbová kamna - dřevo

souhlasné závazné stanovisko

4.4.2013

16.

4.4.2013

16170/2013/NyvPa

EKOTERMA PŘÍBOR, s.r.o.

Štramberská 1541

742 58 Příbor

IČ:25863797

Příbor

2922/222

výstavba čerpací stanice

čístírna odpadních vod pro myčku aut

souhlasné závazné stanovisko

10.4.2013

17.

20.3.2013

13244/2013/NyvPa

DEC-PLAST, spol. s r.o.

Místecká 1111

742 58 Příbor

IČ:61943592

Klokočov u Příbora

205/11, 205/115, 205/147, 205/117, 205/159

navýšení výrobní kapacity

hoblovací frézka, CNC obráběcí centrum, lakovací linka

souhlasné závazné stanovisko

9.4.2013

18.

20.3.2013

13201/2013/NyvPa

Radim Sobotík

Krátká 1102/2

742 21 Kopřivnice

Větřkovice u Lubiny

618/18

novostavba rodinného domu

krbová kamna - dřevo

souhlasné závazné stanovisko

18.4.2013

19.

9.4.2013

16430/2013/NyvPa

Společenství vlastníků jednotek pro dům 803, 804, 805

Nádražní 803

 742 66 Štramberk

IČ:26856174

Štramberk

1644

plynová kotelna

3 x plynový kondenzační kotel

souhlasné závazné stanovisko

26.4.2013

20.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

21.

10.4.2013

16455/2013/NyvPa

Tomáš Jurásek

Alšova 995

742 58 Příbor

Příbor

618/18

novostavba rodinného domu

nástěnný plynový kotel - zemní plyn, krbová kamna - dřevo

souhlasné závazné stanovisko

7.5.2013

22.

10.5.2013

21262/2013/NyvPa

BROSE CZ spol. s r.o.

Průmyslový park 302

742 21 Kopřivnice

IČ:61465704

Vlčovice

661/185 z 661/114

dětský klub

2 x plynový kondenzační kotel - zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

13.5.2013

23.

13.5.2013

21611/2013/NyvPa

Daniel Buzek

Náměstí 38

742 66 Štramberk

 

Ženklava

175/4

výstavba rodinného domu

krbová kamna - dřevo

souhlasné závazné stanovisko

20.5.2013

24.

25.4.2013

19057/2013/NyvPa

Pavel Mácha

Petřvald 451

742 60 Petřvald

Petřvald u Nového Jičína

700/13

novostavba hospodářské budovy

kamna - dřevo, dřevěné brikety

souhlasné závazné stanovisko

22.5.2013

25.

27.5.2013

24021/2013/NyvPa

Milan Mende

Švédská 92

742 58 Příbor

IČ:11182318

Příbor

2771/1

modelářská dílna

kotel - propan-butan

souhlasné závazné stanovisko

29.5.2013

26.

17.5.2013

22378/2013/NyvPa

VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, p.o.

Husova 1302

742 21 Kopřivnice

IČ:00601624

Kopřivnice

1909/32

kotelna

2 x kondenzační plynový kotel - zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

29.5.2013

27.

3.6.2013

25199/2013/NyvPa

Jaroslav Šerý

Štefánikova 220

742 21 Kopřivnice

IČ:18993630

Kopřivnice

1914/2

stavební úpravy objektu č. p. 220

2 x plynový kotel - zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

5.6.2013

28.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

29.

12.6.2013

26728/2013/NyvPa

Tomáš Pustka

Ženklava 41

742 67 Ženklava

IČ:68336489

Ženklava

376/2

výrobna masných produktů

jatka, výrobna masných produktů

souhlasné závazné stanovisko

14.6.2013

30.

18.6.2013

27609/2013/NyvPa

SCHROM FARMS spol. s r.o.

Velké Albrechtice 327

742 91 Velké Albrechtice

IČ:62301659

Příbor

3033/4, 3033/7, 3033/8, 3033/9, 3033/10, 3033/11, 3033/12, 3033/13, 3033/14, 3033/127

hala pro chov nosnic

4 x topná jednotka - lehký topný olej,

chov nosnic a kohoutů

souhlasné závazné stanovisko

19.6.2013

31.

12.6.2013

26766/2013/NyvPa

PLS II, s.r.o.

Radlická 714/113a

158 00 Praha 5 - Nové Butovice

IČ:27145531

Kopřivnice

1909/365, 1909/193, 1909/194, 1909/195, 1909/321, 1909/330, 1909/339, 1909/340, 1909/366, 1909/1, 1906/1

výstavba nových hal

10 x nízkoteplotní infrazářič - zemní plyn, 4 x vzduchotechnická jednotka - zemní plyn, plynový kondenzační kotel - zemní plyn, autogenní pálící stroj, plazmový stroj, 2 x laserový stroj, lakovací pracoviště, radiální vrtačka, frézka, obráběcí centrum

souhlasné závazné stanovisko

2.7.2013

32.

2.7.2013

29588/2013/NyvPa

Společenství vlastníků jednotek pro dům 806, 807, 808

Nádražní 807

742 66 Štramberk

IČ:26855216

Štramberk

1639

plynová kotelna

3 x plynový kondenzační kotel - zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

3.7.2013

33.

3.7.2013

29899/2013/NyvPa

Soňa Hajdůčková

Trnávka 169

742 58 Trnávka

Trnávka

278/3

novostavba rodinného domu

krbová kamna - dřevo

souhlasné závazné stanovisko

4.7.2013

34.

4.7.2013

30207/2013/NyvPa

ZŠ, Štramberská 189, Kopřivnice, p. o.

Štramberská 189

742 21 Kopřivnice

IČ:62330390

Kopřivnice

1204, 1212/2

kotelna

2 x plynový kotel - zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

9.7.2013

35.

7.6.2013

30461/2013/NyvPa

Bytové družstvo U Fary 1097

Dvořákova 1097/1

7742 21 Kopřivnice

IČ:26786648

Kopřivnice

1206

plynová kotelna

2 x plynový kondenzační kotel - zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

9.7.2013

36.

10.7.2013

30940/2013/NyvPa

DEC-PLAST, spol. s r.o.

Místecká 1111

742 58 Příbor

IČ:61943592

Klokočov u Příbora

205/11, 205/115, 205/147, 205/117, 205/159

navýšení výrobní kapacity

kogenerační jednotka - zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

24.7.2013

37.

12.8.2013

35552/2013/NyvPa

BROSE CZ spol. s r.o.

Průmyslový park 302

742 21 Kopřivnice

IČ:61465704

Vlčovice

661/185 z 661/114

dětský klub

2 x plynový kondenzační kotel - zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

13.8.2013

38.

16.7.2013

31717/2013/NyvPa

Bytové družstvo 1098

Dvořákova 1098

742 21 Kopřivnice

IČ:26857332

Kopřivnice

1207

zdroj tepla

2 x plynový kondenzační kotel - zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

29.7.2013

39. a)

21.8.2013

37032/2013/NyvPa

Základní škola a Mateřská škola Motýlek p. o.

Smetanova 1122

742 21 Kopřivnice

IČ: 64125912

Kopřivnice

1194/3, 1194/4

plynová kotelna

2 x plynový kondenzační kotel - zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

21.8.2013

39. b)

12.11.2013

50468/2013/NyvPa

Základní škola a Mateřská škola Motýlek p. o.

Smetanova 1122

742 21 Kopřivnice

IČ: 64125912

Kopřivnice

1194/3, 1194/4

plynová kotelna

2 x plynový kondenzační kotel - zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

12.11.2013

40.

12.8.2013

36264/2013/NyvPa

Ing. Milan Eliáš

Pod Zámečkem 3378

738 01 Frýdek-Místek

Příbor

3130/4

výstavba rodinného domu

krbová vložka - dřevo

souhlasné závazné stanovisko

23.8.2013

41.

14.8.2013

35974/2013/NyvPa

Ladislava Ivana Hvozdíkovi

Závišická 879

742 66 Štramberk

Štramberk

1133/13, 1133/21

novostavba rodinného domu

plynový kondenzační kotel - zemní plyn, krbová vložka - dřevo

souhlasné závazné stanovisko

26.8.2013

42.

14.8.2013

35972/2013/NyvPa

Michal a Kateřina Křístkovi

Pod Zahradami 1297/13

742 21 kopřivnice

Větřkovice u Lubiny

9/1, 30, 982/2, 982/6, 64/9, 38/1, 1135/2

novostavba rodinného domu

zplyňovací kotel - tuhá paliva, plynový kondenzační kotel - zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

27.8.2013

43.

14.8.2013

35973/2013/NyvPa

Monika Filipová

Hájov 97

742 58 Příbor

Petr Moser

Rudník 505

543 72 Rudník

Hájov

50/68

novostavba rodinného domu

krbová vložka - dřevo

souhlasné závazné stanovisko

26.8.2013

44.

14.8.2013

35975/2013/NyvPa

Lumír Linart

9. května 1130

742 58 Příbor

Mošnov

16/3

stavební úpravy objektu

kotel - tuhá paliva, krbová kamna - dřevo

souhlasné závazné stanovisko

27.8.2013

45.

28.8.2013

38032/2013/NyvPa

Pavel Mácha

Petřvald 451

742 60 Petřvald

Petřvald

5

oprava a stavební úpravy

kotel - tuhá paliva

souhlasné závazné stanovisko

2.9.2013

46.

28.8.2013

38033/2013/NyvPa

Ing. Aleš Kahánek a Ing. Eva Kahánková

Pod Bílou horou 1369

742 21 Kopřivnice

Kopřivnice

2981/3

novostavba rodinného domu

krbová vložka - dřevo

souhlasné závazné stanovisko

3.9.2013

47.

27.8.2013

37721/2013/NyvPa

REKAZ - realitní kancelář, s.r.o.

Česká 685/33

742 21 Kopřivnice

IČ: 64608409

Kopřivnice

502

plynoinstalace

plynový kondenzační kotel - zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

10.9.2013

48. a)

2.9.2013

38477/2013/NyvPa

Plakor Czech s.r.o.

Průmyslová

367

742 51 Mošnov

IČ: 27566005

Mošnov

577, 802/14, 802/16, 802/19

výstavba hal

vzduchotechnická jednotka - zemní plyn, 7 x plynový ohřívač - zemní plyn, nástěnný plynový kotel - zemní plyn, plynový zářič - zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

11.9.2013

48. b)

10.12.2013

55462/2013/NyvPa

Plakor Czech s.r.o.

Průmyslová

367

742 51 Mošnov

IČ: 27566005

Mošnov

577, 802/14, 802/16, 802/19

výstavba hal

vzduchotechnická jednotka - zemní plyn, 8 x plynový ohřívač - zemní plyn, 2 x nástěnný plynový kotel - zemní plyn, plynový zářič - zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

11.12.2013

49.

10.9.2013

40028/2013/NyvPa

Sabina Bittnerová

Ženklava 231

742 67 Ženklava

Ženklava

1399/2-ZE1440/3

stavba hospodářské budovy

hospodářská budova k letnímu ustájení dobytka a přilehlé plochy

souhlasné závazné stanovisko

16.9.2013

50.

22.10.2013

47121/2013/NyvPa

Město Příbor

nám. Sigmunda Freuda 19

742 58 Příbor

IČ: 00298328

Hájov

200/4, 125, st. 102, 200/1, 200/7, 219/9

rekonstrukce kulturního domu

čistírna odpadních vod

souhlasné závazné stanovisko

30.10.2013

51.

16.10.2013

49647/2013/NyvPa

Obec Mošnov

Mošnov 175

742 51 Mošnov

IČ: 00600792

Mošnov

277/3, 1190, st. 80

stavba MŠ a ZŠ

2 x plynový kondenzační kotel - zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

7.11.2013

52.

22.11.2013

52364/2013/NyvPa

MAHLE BEHR OSTRAVA s.r.o.

Průmyslová 368

742 51 Mošnov

IČ: 27775763

Mošnov

560, 598, 813/4, 813/15, 813/19, 813/31, 813/64, 813/68, 813/69, 813/70, 813/71, 813/79, 813/80, 813/82, 813/83, 813/86, 813/104, 813/105, 813/106, 813/107, 813/110, 813/112, 813/113, 813/121

rozšíření výrobního závodu

6 x vzduchotechnická jednotka, 2 x pájecí pec

souhlasné závazné stanovisko

19.12.2013

53.

2.12.2013

53969/2013/NyvPa

Společenství vlastníků jednotek Dukelská 692, 693

Dukelská 692/7

742 21 Kopřivnice

Kopřivnice

1267

zdroj tepla pro bytový dům

2 x plynový kondenzační kotel - zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

12.12.2013

54.

3.12.2013

55273/2013/NyvPa

Tomáš David

Kateřinice 194

742 58 Příbor

Kateřinice

3364/19, 3364/6, 3364/9

stavba rodinného domu

krbová vložka - dřevo

souhlasné závazné stanovisko

19.12.2013

55.

29.11.2013

53569/2013/NyvPa

ZŠ, Štramberská 189, Kopřivnice, p. o.

Štramberská 189

742 21 Kopřivnice

IČ:62330390

Kopřivnice

1204, 1205, 1212/2, 1212/6

kotelna

2 x plynový kotel - zemní plyn

souhlasné závazné stanovisko

2.12.2013

Informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a o závazných stanoviscích, která byla vydána na základě těchto žádostí v roce 2012

Poř. číslo

Datum podání žádosti

Číslo jednací

Žadatel/zastupující osoba

Katastrální území

Parcelní číslo

Záměr

Zdroj/e

Způsob vyřízení žádosti

Datum vydání

1.

12.9.2012

52313/2012/NyvPa

BEHR Ostrava, s.r.o.,

Průmyslová 368,

742 51 Mošnov

Mošnov

st. 560, 813/83

rozšíření stávajících šaten

plynový ohřívač vody

souhlasné závazné stanovisko

24.10.2012

2.

17.10.2012

50980/2012/NyvPa

Jiří Karásek, Javorová 722/12, 742 21 Kopřivnice

Ženklava

317/1, 2126/2

novostavba rodinného domu

plynový kondenzační závěsný kotel, kachlový teplovodní sporák - dřevo

souhlasné závazné stanovisko

17.10.2012

3.

18.10.2012

51509/2012/NyvPa

Alena Stryková/Stavitelství Daniel Stryk s.r.o., Soukenická 2082/7, 110 00 Praha 1,

IČ: 27822699

Závišice

272,273,

1269/1,

540/59,

540/84

novostavba rodinného domu

2x krbová kamna - dřevo

souhlasné závazné stanovisko

1.11.2012

4.

9.11.2012

58785/2012/NyvPa

PLS II, s.r.o./

Technoprojekt, a.s.,

Havlíčkovo nábřeží 38,

730 16 Ostrava,

IČ: 47577597

Kopřivnice

1909/365,1909/193,1909/194,

1909/195,1909/321,1909/330,

1909/339,1909/340,1909/366,

1909/1,

1906/1

výstavba haly D + E závodu

10 x nízkoteplotní infrazářič - zemní plyn, 4 x vzduchotechnická jednotka - zemní plyn, plynový kondenzační kotel, autogenní pálící stroj, plazmový stroj, 2 x laserový stroj, lakovací pracoviště, radiální vrtačka, frézka, 2 x obráběcí centrum

souhlasné závazné stanovisko

5.12.2012

5.

12.11.2012

55420/2012/NyvPa

Karel Kuchař/

Martin Maléř,

Hájov 111,

742 58 Příbor,

IČ: 67325769

Drnholec nad Lubinou

171/9

novostavba rodinného domu

nástěnný kondenzační kotel - zemní plyn, kotel na tuhá paliva - dřevo, krbová kamna - dřevo

souhlasné závazné stanovisko

10.12.2012

Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce