ERR: SELECT usr,COUNT(*) AS 'cnt' FROM browsing WHERE sip=66023564 AND shost LIKE 'ec2-3-239-112-140.compute-1.amazonaws.com' AND bdate>=1670212117 GROUP BY usr

Závazná stanoviska, Životní prostředí Kopřivnice

Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
15841584
1584 hlasů
NE
12391239
1239 hlasů
ANO
15181518
1518 hlasů
Kontakty
ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670471137 AND sbot=0 LIMIT 1

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Závazná stanoviska

ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670471137 AND sbot=0 LIMIT 1

Závazná stanoviska orgánu ochrany ovzduší

Dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon o ochraně ovzduší) vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Dle § 30 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňují veřejnosti bez zbytečného odkladu srozumitelné informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a o závazných stanoviscích, která byla vydána na základě těchto žádostí.

Jak vyřídit

Vzor Žádosti o závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší naleznete zde.

Specifikace "zdroje"

V žádosti je nutné uvést typ zdroje, palivo, maximální jmenovitý tepelný příkon (nikoli výkon), v případě více zdrojů způsob odvodu spalin (zejména, zda bude společný odvod nebo samostatný u každého zdroje).

Přílohy žádosti

Na straně č. 3 žádosti naleznete seznam povinných příloh. V případě vyřizování žádosti v zastoupení je nutno přiložit také plnou moc.

Informace o podaných žádostech

Informace o podaných žádostech o závazné stanovisko podaných v roce 2022 

Podrobnější informace týkající se vydaných závazných stanovisek najdete na tomto odkazu.

Informace o podaných žádostech o závazné stanovisko podaných v roce 2021 

Podrobnější informace týkající se vydaných závazných stanovisek najdete na tomto odkazu.

Informace o podaných žádostech o závazné stanovisko podaných v roce 2019/2020 

Podrobnější informace týkající se vydaných závazných stanovisek najdete na tomto odkazu.

Informace o podaných žádostech o závazné stanovisko podaných v roce 2018 (k datu 02.01.2019)

Podrobnější informace týkající se vydaných závazných stanovisek najdete na tomto odkazu.

Informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a o závazných stanoviscích, která byla vydána na základě těchto žádostí v roce 2017

Podrobnější informace týkající se vydaných závazných stanovisek najdete na tomto odkazu.

 

Informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a o závazných stanoviscích, která byla vydána na základě těchto žádostí v roce 2014

Podrobnější informace týkající se vydaných závazných stanovisek najdete na tomto odkazu.

 

Informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a o závazných stanoviscích, která byla vydána na základě těchto žádostí v roce 2013

Podrobnější informace týkající se vydaných závazných stanovisek najdete na tomto odkazu.

Informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a o závazných stanoviscích, která byla vydána na základě těchto žádostí v roce 2012

Podrobnější informace týkající se vydaných závazných stanovisek najdete na tomto odkazu.
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce