ERR: SELECT usr,COUNT(*) AS 'cnt' FROM browsing WHERE sip=66023564 AND shost LIKE 'ec2-3-239-112-140.compute-1.amazonaws.com' AND bdate>=1670205711 GROUP BY usr

Indikátory udržitelnosti, Životní prostředí Kopřivnice

Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
15841584
1584 hlasů
NE
12391239
1239 hlasů
ANO
15181518
1518 hlasů
Kontakty
ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670464731 AND sbot=0 LIMIT 1

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Indikátory udržitelnosti

ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670464731 AND sbot=0 LIMIT 1

Indikátory udržitelnosti neboli udržitelného rozvoje jsou kvantitativní nebo kvalitativní informace, které poskytuje ucelenou a základní informaci o určitém jevu, jenž se týká udržitelného rozvoje (ovzduší, vody, přírody, krajiny, průmyslu, zemědělství, dopravy, sociální sféry aj.).
Indikátory jsou užívány při politickém rozhodování na všech úrovních, včetně mezinárodních, a pro informování laické i odborné veřejnosti. Optimálně jsou indikátory sdružovány do ucelených souborů či sad, např. složkově nebo sektorově pojaté soubory.

Indikátory udržitelnosti na národní úrovni

Základním dokumentem zabývajícím se udržitelností je Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky. Jeho obsahem je vytýčení strategické vize udržitelného rozvoje, která se opírá o pět prioritních os (1) Společnost, člověk a zdraví, (2) Ekonomika a inovace, (3) Rozvoj území, (4) Krajina, ekosystémy a biodiverzita a (5) Stabilní a bezpečná společnost.
Pro každou prioritní osu byly stanoveny cíle a určeny indikátory, na základě kterých je možno sledovat naplňování Strategického rámce. Tyto indikátory se podle uvedeného Usnesení vlády mají stát základem Situačních zpráv. Situační zprávy obsahující vyhodnocení stavu a trendu udržitelného rozvoje v České republice mají být zpracovány každé dva roky. V současné době vznikla již druhá Situační zpráva, která byla předložena vládě k 31.12.2013.

Indikátory udržitelnosti na místní úrovni

Situace na místní úrovni je mnohem komplikovanější než na úrovni národní. Existuje řada indikátorových sad, které vznikly v různých dobách a k různému účelu. Pravděpodobně nejpoužívanější sadou indikátorů udržitelnosti je sada Společných evropských indikátorů (ECI -European Common Indicators). Ta byla vyvinuta na začátku milénia s cílem na základě deseti vybraných ukazatelů porovnávat evropská města v jejich směřování k udržitelnému rozvoji.
V České republice je sada využívána městy od roku 2003. Celou sadu nebo jen dílčí indikátory sleduje zhruba čtyřicítka měst. Výsledky indikátorů za jednotlivá města v ČR jsou umístěny na Výsledkovém indikátorovém portále připravený společností CI2, o.p.s., která je organizací spravující a implementující indikátory ECI do řízení měst v ČR.

Indikátory udržitelnosti v Kopřivnici

Město Kopřivnice se k iniciativě sledování indikátorů ECI připojilo v roce 2005, kdy začalo sledovat indikátor Spokojenost obyvatel s místním společenstvím. Dnes má město Kopřivnice výsledky ze čtyř indikátorů ECI z deseti. Jedná se o následující:
 • A.1 - Spokojenost obyvatel s místním společenstvím – 2005, 2008
 • A.3 - Mobilita a místní přeprava obyvatel – 2013
 • B.7 – Nezaměstnanost – 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
 • B.10 – Ekologická stopa – 2011, 2013
 • Kopřivnice dále v rámci zapojení do procesů místní Agendy 21 sleduje indikátory v rámci společných témat. Jedná se o:

 • Indikátory udržitelné a bezpečné dopravy
 • Indikátory udržitelné bezpečnosti
 • Indikátory podpory zdraví
 • Všechny tyto výsledky indikátorů lze nalézt na stránce http://dataplan.info/cz/koprivnice/spolecna-temata.

  Přihlášení
  Jméno:
  Heslo:
  Přihlásit
  Registrovat
  Diskuze
  Vaše komentáře
  Nic nového.
  Akce