ERR: SELECT usr,COUNT(*) AS 'cnt' FROM browsing WHERE sip=66023564 AND shost LIKE 'ec2-3-239-112-140.compute-1.amazonaws.com' AND bdate>=1670208729 GROUP BY usr

Uhlíková stopa, Životní prostředí Kopřivnice

Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
15841584
1584 hlasů
NE
12391239
1239 hlasů
ANO
15181518
1518 hlasů
Kontakty
ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670467749 AND sbot=0 LIMIT 1

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Uhlíková stopa

ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670467749 AND sbot=0 LIMIT 1

Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí a zejména na klimatický systém Země. Je vyjádřena množstvím vyprodukovaných skleníkových plynů, kdy neznámějším je oxid uhličitý (CO2) a ostatní se na něj přepočítávají. Z toho důvodu se množství vypouštěných (emitovaných) skleníkových plynů vyjadřuje v ekvivalentech oxidu uhličitého CO2eq.

Klimatická změna

Změna klimatu je nejvýznamnější ekologickou a svým způsobem i politickou a ekonomickou otázkou dneška. Rostoucí globální teploty vedou ke změnám počasí, růstu hladin oceánů a častějšímu výskytu extrémních jevů, jako jsou povodně či tornáda. Důsledky změny klimatu pociťujeme již dnes i v České republice. Při nezměněných trendech lze v příštím století očekávat mnohem vážnější následky, včetně geopolitické nestability. Důvodem změny klimatu je velmi rychlé zvyšování koncentrací skleníkových plynů v zemské atmosféře.

Co jsou skleníkové plyny?

Nejdůležitějším skleníkovým plynem je oxid uhličitý (CO2), vzniklý zejména spalováním fosilních paliv (ropa, uhlí, zemní plyn, ale i řady dalších paliv), dále v důsledku odlesňování a dalších změn využití půdy. Druhým nejvýznamnější skleníkový plyn je metan (CH4), který se uvolňuje při mnoha procesech (například při těžbě uhlí či ukládání odpadů na skládky) a v zemědělství. Dalšími skleníkovými plyny zahrnutými do mezinárodních inventur jsou oxid dusný, freony, fluorované uhlovodíky a fluorid sírový.

Výpočet uhlíkové stopy

Uhlíková stopa je, obdobně jako stopa ekologická nepřímým ukazatelem spotřeby energií, výrobků a služeb. Uhlíkovou stopu je proto možné stanovit na různých úrovních:
 • národní - celkové emise skleníkových plynů z území České republiky
 • městské – celkové emise skleníkových plynů z administrativního území města nebo obce (http://www.uhlikovastopa.cz)
 • individuální – výpočet uhlíkové stopy jednotlivce (http://kalkulacka.zmenaklimatu.cz/)
 • úrovni podniku – stanovení uhlíkové stopy provozu podniku nebo kanceláře
 • úrovni výrobku – stanovení uhlíkové stopy jeho výroby, (např. papíru, automobilu nebo piva)
 • úrovni služby – stanovení uhlíkové stopy poskytnutí služby (např. odeslání jednoho emailu, přenocování v hotelu, zajištění konference atd.)
 • Přihlášení
  Jméno:
  Heslo:
  Přihlásit
  Registrovat
  Diskuze
  Vaše komentáře
  Nic nového.
  Akce