ERR: SELECT usr,COUNT(*) AS 'cnt' FROM browsing WHERE sip=65857635 AND shost LIKE 'ec2-3-236-232-99.compute-1.amazonaws.com' AND bdate>=1634423625 GROUP BY usr

Působnost MěÚ Kopřivnice v oblasti ochrany ZPF, Životní prostředí Kopřivnice

Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
706706
706 hlasů
NE
440440
440 hlasů
ANO
719719
719 hlasů
Kontakty
ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1634682645 AND sbot=0 LIMIT 1

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Působnost MěÚ Kopřivnice v oblasti ochrany ZPF

ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1634682645 AND sbot=0 LIMIT 1

Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje ve dvou stupních zejména tyto činnosti:

 

 • 2. stupeň - jako pověřený městský úřad pro města Kopřivnice a Štramberk a obce Závišice a Ženklava
  • kontroluje hospodaření na ZPF, může nařídit odstranění zjištěných závad (2),
  • rozhoduje o odvodech za odnětí zemědělské půdy ze ZPF a stanovuje jejich výši (3),
 • 3. stupeň - jako městský úřad obce s rozšířenou působností pro města Kopřivnice, Příbor a Štramberk a obce Kateřinice, Mošnov, Petřvald, Skotnice, Trnávka, Závišice a Ženklava
  • vydává souhlas k trvalému nebo dočasnému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu o výměře do 1 ha, např. i pro stavbu rodinného domu (3),
  • uděluje souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest (3),
  • vydává souhlas k provedení přeměny nezemědělské půdy na půdu zemědělskou (3),
  • uděluje souhlas ke změně louky nebo pastviny na ornou půdu (3),
  • může uložit vlastníkovi nebo nájemci zemědělské půdy změnu kultury na pozemcích o výměře nad 1 ha (3).
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce