Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
276276
276 hlasů
NE
4343
43 hlasů
ANO
265265
265 hlasů
Kontakty

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Kampaň "Klima se mění, změň se i ty"

Přinášíme první ze série článků věnovaných změně klimatu a opatřením, jimiž můžeme reagovat na měnící se klimatické podmínky v našem městě a jeho okolí. Články budou doprovázet novou kampaň „Klima se mění – změň se i ty“, která do konce letošního roku bude v Kopřivnici různými formami informovat veřejnost o možnostech, jak se připravit na dopady změny klimatu.

Kampaň je součástí projektu Podpora aktivit ke zdravé a udržitelné Kopřivnici, který je spolufinancován z dotačního programu Moravskoslezského kraje Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21.

Vliv člověka na klima

Dosavadní vědecké výzkumy a pozorování zřetelně dokládají vliv civilizace na klimatický systém. Nejdůležitějším projevem změny klimatu je růst průměrné teploty povrchu Země. To je způsobeno přibývajícím množstvím skleníkových plynů v ovzduší (např. oxid uhličitý, metan, ozon), díky čemuž je skleníkový jev (ohřívání povrchu planety Země na vyšší teplotu, než by měla být) silnější než dříve.

Teploty se ovšem měnily i v historii. V současnosti jde však o mimořádně rychlé a náhlé zvýšení, které souvisí s celosvětovým masivním spalováním fosilních paliv (uhlí, ropa a zemní plyn) v posledním století. Tento způsob výroby energie společně s průmyslovou i zemědělskou výrobou, dopravou a změnami využití území (zejména odlesnění) způsobují neustálý růst emisí skleníkových plynů z lidské činnosti a jejich koncentrací v ovzduší.

Změna klimatu má řadu projevů a některé z nich se přímo dotýkají také České republiky – zejména zvýšení průměrných teplot a změna ročního rozložení srážek. Mezi dopady, které v poslední době můžeme pozorovat také v Kopřivnici a jejím okolí, se proto řadí vyšší výskyt i delší období sucha a také četnější přívalové srážky, které za nepříznivých podmínek mohou způsobit lokálně bleskové povodně.

Také město Kopřivnice se rozhodlo reagovat na tyto změny a rizika, proto ve spolupráci s odborníky připravilo v roce 2017 „Adaptační strategii na změnu klimatu pro město Kopřivnice“ s analýzou současné situace, zranitelnosti, prioritních oblastí pro adaptační opatření na území města.

Reagovat na podmínky, které přináší měnící se klima, by měl každý. Co můžeme udělat my, je vsadit na přizpůsobení se změnám (adaptace) a na zmírnění dopadů (odborným výrazem mitigace) u sebe i v našem okolí – dopravě, spotřebním chování, užívání bytu či zahrady, a také zapojením se do úsilí o pozitivní proměnu našeho města.

Vedro a ochrana zdraví

Na závěr několik prvních tipů na opatření pro období letních veder. Co (ne)dělat při teplotách nad 30o C, které můžeme očekávat v budoucnu častěji? Tady jsou základní doporučení:

· Zvýšit příjem tekutin alespoň 2x, děti a seniory je potřeba k pití pobízet, nemají pocit žízně.

· Chránit se před přehřátím. V budovách zastiňovat okna, pobývat v chladnějších místnostech, obvykle v nižších patrech s okny na sever či východ. Při teplotách nad + 35 °C omezit cesty autem, senioři a děti by neměli opouštět budovy. Chránit před horkem děti a domácí mazlíčky – nikdy je nenechat v zaparkovaném autě!

· Při pobytu na slunci chránit oči a kůži před poškozením ultrafialovým zářením UV-B (při bezoblačných tropických dnech má často vyšší intenzitu), pohybovat se pomaleji, pokud možno ve stínu, v lehkém oblečení světlých barev s převahou přírodních materiálů.

Pozor na úpal a úžeh!
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce