ERR: SELECT usr,COUNT(*) AS 'cnt' FROM browsing WHERE sip=66023564 AND shost LIKE 'ec2-3-239-112-140.compute-1.amazonaws.com' AND bdate>=1670212666 GROUP BY usr

Působnost MěÚ Kopřivnice v oblasti RLP, Životní prostředí Kopřivnice

Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
15841584
1584 hlasů
NE
12391239
1239 hlasů
ANO
15181518
1518 hlasů
Kontakty
ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670471686 AND sbot=0 LIMIT 1

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Působnost MěÚ Kopřivnice v oblasti RLP

ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670471686 AND sbot=0 LIMIT 1

Výkon státní správy je zajišťován ve třech stupních:

  1. stupeň - jako městský úřad pro Kopřivnici a místní části Lubina, Vlčovice a Mniší (dále jsou uvedeny pod společným názvem město Kopřivnice)
  2. stupeň - jako pověřený městský úřad pro města Kopřivnice a Štramberk a obce Závišice a Ženklava
  3. stupeň - jako městský úřad obce s rozšířenou působností pro města Kopřivnice, Příbor a Štramberk a obce Kateřinice, Mošnov, Petřvald, Skotnice, Trnávka, Závišice a Ženklava
V přenesené působnosti vykonává MěÚ Kopřivnice dle § 73 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči tyto činnosti:


   

  • Jako obecní úřad přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů podle § 9 a předkládají je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení.
  • Jako obecní úřad plní specifické povinnosti na úseku ochrany včel při používání přípravků podle § 51 odst. 4, 8 a 9.
  • Jako obecní úřad obce s rozšířenou působností projednávají ve svých obvodech přestupky nebo jiné správní delikty týkající se § 3 odst. 1 písm. a), jde-li o výskyt a šíření plevelů, jakožto škodlivých organismů, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy a které ohrožují životní prostředí nebo zdraví lidí nebo zvířat, a ukládají odstranění zjištěných nedostatků se stanovením lhůty. U statutárních měst členěných na městské části vykonávají tuto činnost městské části.
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce