ERR: SELECT usr,COUNT(*) AS 'cnt' FROM browsing WHERE sip=66023564 AND shost LIKE 'ec2-3-239-112-140.compute-1.amazonaws.com' AND bdate>=1670208153 GROUP BY usr

Lesy města Kopřivnice, Životní prostředí Kopřivnice

Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
15841584
1584 hlasů
NE
12391239
1239 hlasů
ANO
15181518
1518 hlasů
Kontakty
ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670467173 AND sbot=0 LIMIT 1

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Lesy města Kopřivnice

ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670467173 AND sbot=0 LIMIT 1

 


Město Kopřivnice hospodaří na cca 176 ha lesních pozemků, nacházejících se na území města Kopřivnice a jeho místních částí Lubina, Mniší a Vlčovice a na území obce Lichnov.
Lesy města jsou tvořeny jedním souvislým komplexem lesa na svazích Červeného kamene, Pískovny a Brd a několika menšími lesíky rozptýlenými po území obce Kopřivnice.
V dřevinné skladbě porostů převládá smrk ztepilý, který má zastoupení 41%. Většina porostů je smíšených. Lesy města mají poměrně nevyrovnanou věkovou strukturu.

Hospodaření v lesích města Kopřivnice
Hospodaření zajišťuje město Kopřivnice, odbor životního prostředí. Podkladem pro hospodaření je lesní hospodářský plán pro lesy města Kopřivnice, který obsahuje závazná ustanovení podle lesního zákona a dále doporučení pro hospodaření na dobu platnosti plánu.
Výkon jednotlivých činností v lese (pěstební práce, těžba dříví apod.) zajišťují pro město odborně způsobilé osoby (živnostníci, lesnické společnosti) na základě smlouvy o dílo. Prodej vytěženého dříví si z důvodu maximalizace výnosů zajišťuje město samostatně. Neprodává tedy dříví tzv. „nastojato“ (to je před skácením), ale až po provedené těžbě, kdy jsou známy kvalitativní znaky dřeva a je tak možné prodat dříví podle skutečné již známé kvality.

Základní ukazatele hospodaření

Roční výše těžeb
800-1100 m3
Roční zalesňování holin
0,8 – 1,5 ha
Roční rozsah výchovných zásahů v mladých porostech
4 - 8 ha

 

Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce