ERR: SELECT usr,COUNT(*) AS 'cnt' FROM browsing WHERE sip=65857635 AND shost LIKE 'ec2-3-236-232-99.compute-1.amazonaws.com' AND bdate>=1634421230 GROUP BY usr

Místní program zlepšování kvality ovzduší, Životní prostředí Kopřivnice

Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
706706
706 hlasů
NE
440440
440 hlasů
ANO
719719
719 hlasů
Kontakty
ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1634680250 AND sbot=0 LIMIT 1

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Místní program zlepšování kvality ovzduší

ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1634680250 AND sbot=0 LIMIT 1

Město Kopřivnice spolu s městy a obcemi v územně správním celku Kopřivnice zadalo ve druhé polovině roku 2005 zpracování koncepčního materiálu zabývajícího se studiem kvality ovzduší – ,,Místní program zlepšování kvality ovzduší pro město Kopřivnice a obce v územně správním celku Kopřivnice jako obce s rozšířenou působností‘‘ (MPZKO), který byl dokončen v listopadu 2006. V lednu 2007 byl předložen na semináři zastupitelstva  a v únoru téhož roku (15.2.2007, číslo usnesení 51) projednán na 3. zasedání zastupitelstva města. V polovině června 2007 bylo zahájeno zjišťovací řízení koncepce MPZKO dle § 10b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů (SEA), a to podáním dokumentace Oznámení ke zjišťovacímu řízení na KÚ MSK. V rámci vyjádření k předložené dokumentaci podaly Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě (KHS) a Česká inspekce životního prostředí Ostrava (ČIŽP) připomínky. KHS zároveň požádala o další posouzení této koncepce v celém rozsahu zákona č. 100/2001 Sb., tzn o tzv. velkou SEA. Na základě těchto připomínek byl v prosinci 2007 vypracován dodatek k MPZKO, který se s nimi vypořádal. Následně pak v březnu 2008 bylo provedeno vyhodnocení koncepce dle § 10e přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb. Po předání Vyhodnocení MPZKO a splnění zákonných kroků, vydal v červenci 2008 Krajský úřad Moravskoslezského kraje souhlasné stanovisko. Koncepce byla tímto stanoviskem schválena a je možno ji implementovat.

Celý koncepční materiál ,,Zlepšování kvality ovzduší v Kopřivnici“ vychází z koncepce MPZKO a navrhuje konkrétní opatření, která lze v Kopřivnici realizovat za účelem zlepšení kvality ovzduší. Tento materiál naleznete v sekci studie.

Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce