Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
316316
316 hlasů
NE
4646
46 hlasů
ANO
314314
314 hlasů
Kontakty

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Místní program zlepšování kvality ovzduší

Město Kopřivnice spolu s městy a obcemi v územně správním celku Kopřivnice zadalo ve druhé polovině roku 2005 zpracování koncepčního materiálu zabývajícího se studiem kvality ovzduší – ,,Místní program zlepšování kvality ovzduší pro město Kopřivnice a obce v územně správním celku Kopřivnice jako obce s rozšířenou působností‘‘ (MPZKO), který byl dokončen v listopadu 2006. V lednu 2007 byl předložen na semináři zastupitelstva  a v únoru téhož roku (15.2.2007, číslo usnesení 51) projednán na 3. zasedání zastupitelstva města. V polovině června 2007 bylo zahájeno zjišťovací řízení koncepce MPZKO dle § 10b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů (SEA), a to podáním dokumentace Oznámení ke zjišťovacímu řízení na KÚ MSK. V rámci vyjádření k předložené dokumentaci podaly Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě (KHS) a Česká inspekce životního prostředí Ostrava (ČIŽP) připomínky. KHS zároveň požádala o další posouzení této koncepce v celém rozsahu zákona č. 100/2001 Sb., tzn o tzv. velkou SEA. Na základě těchto připomínek byl v prosinci 2007 vypracován dodatek k MPZKO, který se s nimi vypořádal. Následně pak v březnu 2008 bylo provedeno vyhodnocení koncepce dle § 10e přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb. Po předání Vyhodnocení MPZKO a splnění zákonných kroků, vydal v červenci 2008 Krajský úřad Moravskoslezského kraje souhlasné stanovisko. Koncepce byla tímto stanoviskem schválena a je možno ji implementovat.

Celý koncepční materiál ,,Zlepšování kvality ovzduší v Kopřivnici“ vychází z koncepce MPZKO a navrhuje konkrétní opatření, která lze v Kopřivnici realizovat za účelem zlepšení kvality ovzduší. Tento materiál naleznete v sekci studie.
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce