Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
311311
311 hlasů
NE
4646
46 hlasů
ANO
310310
310 hlasů
Kontakty

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Zastavení č.3 - Hřeben Brd

Hřeben Brd  (485 m n.m.)

Brdy jsou významným geomorfologickým krajinným prvkem, zbytkem pobřeží třetihorního jurského moře. Hřeben Brd je tvořen vápencovými skalisky s několika slujemi a pěti krasovými propadlinami. Největší z nich - Novosadova, která bývala dříve zaplavena vodou, má průměr 15 metrů. Pěšina na hřebeni je vyhledávanou vycházkovou trasou. Nejvyšší bod v Brdech je v  nadmořské výšce  493 metrů.

Na temeni středních Brd vystavěl Klub československých turistů v roce 1938 vyhlídku. Stezka z Motýlího údolí kolem Jasníkovy studánky až k bývalé vyhlídce je nazývána Bezručovou stezkou.

Les je závěrečným vývojovým stadiem společenstev rostlin a živočichů, ve kterém mají určující úlohu stromy. Pod stromy vzniká zvláštní lesní prostředí, které se podstatně liší od životního prostředí jiných rostlinných společenstev (luk, pastvin, polí).

Povinností lesního hospodáře je obnovovat a vychovávat les v souladu s přírodou. Přirozená obnova lesa je samovolné vytváření nové generace lesa za přispění původního porostu. Její úspěšnost je závislá na úrodě semene, stavu půdního povrchu a porostním klimatu obnovované plochy.

Protože přirozený proces obnovy probíhá pomalu, lesní hospodář obnovuje les velmi často sazenicemi vypěstovanými v lesních školkách. Porost lesních dřevin založený uměle se nazývá lesní kultura. Lesní kulturu je nutno pečlivě ošetřovat, to znamená vysekávat nežádoucí přízemní vegetaci nazývanou buřeň a ochraňovat před zvěří oplocením nebo nátěry. Když lesní kultura odroste a větve jednotlivých stromků se začnou dotýkat (zapojí se), je zajištěna a změní se v mlazinu.

Prvním výchovným zásahem v hustých mlazinách je prořezávka, při které jsou odstraňovány špatně rostoucí, nemocné, počtem nadbytečné a druhově nežádoucí stromky oslabující svou přítomností růst těch nadějných a kvalitních.

Když mlazina povyroste a zesílí, stane se tyčovinou. Výchovný zásah v tyčovině je nazýván probírkou. Probírka podporuje nadějné stromy v porostu odstraňováním špatně rostoucích, nekvalitních a málo produktivních. Zlepšuje se celkový stav porostu a zvyšuje se jeho dřevní zásoba.

Druhová skladba původních přirozených lesů je podmíněna nadmořskou výškou. Podle nadmořské výšky se stanovují vegetační stupně. Názvy vegetačních stupňů jsou odvozeny od zastoupení významných dřevin. V Podbeskydské pahorkatině se vyskytují tyto vegetační stupně:Lilie zlatohlávek (Lilium martagon)

2 - stupeň bukodubový v podhorských luzích okolo řek

3 - stupeň dubobukový - polohy do 350 m

4 - stupeň bukový - polohy do 500 - 600 m

5 - stupeň jedlobukový - polohy do 600 m

Na svazích Brd jsou vyvinuty přirozené dubohabřiny s přechody k bučinám a suťovým lesům. Vstavač mužský (Orchis mascula)

Pestré Zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides)složení bylinného porosVstavač bledý (Orchis pallens)tu tvoří řada zajímavých druhů rostlin, např. svízel Schultesův (Galium schultesii), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides), šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa), pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), lilie zlatohlávek (Lilium martagon) a některé orchideje - okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), vstavač mužský (Orchis mascula) a vstavač bledý (Orchis pallens).

 

 

 

Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce