ERR: SELECT usr,COUNT(*) AS 'cnt' FROM browsing WHERE sip=65857635 AND shost LIKE 'ec2-3-236-232-99.compute-1.amazonaws.com' AND bdate>=1634417442 GROUP BY usr

Zastavení č.5 - Rozcestí čarodějnic, Životní prostředí Kopřivnice

Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
706706
706 hlasů
NE
440440
440 hlasů
ANO
719719
719 hlasů
Kontakty
ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1634676462 AND sbot=0 LIMIT 1

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Zastavení č.5 - Rozcestí čarodějnic

ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1634676462 AND sbot=0 LIMIT 1

Rozcestí čarodějnic  (438 m n.m.)

Nachází se v sedle mezi Šostýnem a Pískovnou na křižovatce pěti lesních cest. Rozcestí je opředeno četnými pověstmi o čarodějnicích, které se zde slétaly a daly této křižovatce své jméno.

Nedaleko odtud bývala Hradní studánka, která v době obývání hradu Šostýna napájela malý jímací rybníček, který pak dostačoval pro naplnění velkého hradního rybníka o rozměrech přibližně 50 krát 100 metrů. Ten byl ve své době významnou přirozenou ochranou v rámci opevnění hradu. Z pohledu obranného jde o kuriozitu, která se vymyká běžným systémům opevňování, totiž aby byl hrad na kopci chráněn rybníkem. Není bez zajímavosti, že rybník byl nejvýše položeným rybníkem v okrese. Obyvatelům hradu sloužil i po stránce hospodářské (zásobování vodou, chov ryb).

Ropucha obecná-Bufo bufo

Skokan hnědý-Rana temporaria

Mlok skvrnitý-Salamandra salamandra

 

 

 

 

Součástí „Revitalizace povodí Kopřivničky v pramenní oblasti“ v roce 1999 byla rekonstrukce velkého hradního rybníka. Obnovením nádrže se dosáhlo zpomalení odtoku srážkových vod z horní části povodí, a tím i větší infiltrace vody do půdního horizontu. Vytvořil se vodní ekosystém, který slouží jako životní prostor obojživelníkům, vodnímu hmyzu a ptákům. Rozmnožuje se zde ropucha obecná (Bufo bufo), skokan hnědý (Rana temporaria), čolek horský (Triturus alpestris), mlok skvrnitý (Salamandra salamandra).

Potápník dvouskvrnný-Agabus bipustulatus

Bruslařka horská-Gerris gibbifer

Šídlo velké-Aeshna grandis

 

 

 

 

Ve vodě a na vodní hladině lze také zahlédnout potápníčky rodu Hydroporus, potápníka dvouskvrnného (Agabus bipustulatus), larvy šídla velkého (Aeschna grandis), plže plovatku toulavou (Lymnaea peregra). Po hladině čile pobíhají bruslařky horské (Gerris gibbifer). Rybník je součástí regionálního biocentra „Pískovna“, územního systému ekologické stability krajiny, a významným krajinným prvkem. Je také součástírybník na Šostýně příměstského lesa Šostýn.

Údaje o stávající vodní nádrži Šostýn:
  • Nadmořská výška cca 434 m n m.
  • Zdroj vody 2 prameny
  • Objem nádrže při stálé hladině 196.00 m relativní výšky 1 080 m3
  • Plocha hladiny 1 560 m2
  • Průměrná hloubka vody 0,69 m
  • Maximální hloubka vody 1,60 m

 jarní tah obojživelníkůdospělec vážky před svlékáním

 

Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce