ERR: SELECT usr,COUNT(*) AS 'cnt' FROM browsing WHERE sip=65857635 AND shost LIKE 'ec2-3-236-232-99.compute-1.amazonaws.com' AND bdate>=1634418973 GROUP BY usr

Zastavení č.12 - Bílá hora , Životní prostředí Kopřivnice

Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
706706
706 hlasů
NE
440440
440 hlasů
ANO
719719
719 hlasů
Kontakty
ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1634677993 AND sbot=0 LIMIT 1

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Zastavení č.12 - Bílá hora

ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1634677993 AND sbot=0 LIMIT 1

Bílá hora  (557 m n.m.)

Bílá hora představuje samostatný masiv vysoce převyšující své okolí (přibližně o 160 m) a je nejvyšším vrcholem v úpatní části Podbeskydské pahorkatiny. Je tvořena pískovci a jílovci karpatského flyše.

Stavba rozhledny na Bílé hoře byla již v záměrech MUDr. Adolfa Hrstky. Měla to být kamenná mohyla s památníkem obětem první světové války a zároveň měla umožnit návštěvníkům Bílé hory (v té době lysé) co nejlepší rozhled do kraje.

Výstavba víceúčelové věže byla zahájena v říjnu 1999. Do provozu byla slavnostně uvedena 28. dubna 2000.Věž je moderní architektonickou konstrukcí a využívá symbolu struktury DNA (dezoxyribonukleové kyseliny). Rozhledna slouží také pro telekomunikační účely a nejvyšší patro umožňuje pokrýt města Štramberk a Kopřivnici televizním signálem. Celá věž dosahuje výšky 43 m, vlastní vyhlídková plošina je ve výšce 26 m. Věž je navržena tak, aby při rychlosti větru 176 km/h nečinila odchylka vrcholu od svislé osy více než 27 cm. Schodiště je tvořeno 134 ocelovými a 27 betonovými schody. Vyhlídková plošina je v nadmořské výšce 583 metrů.

Vrcholová část Bílé hory je pokryta relativně přirozenými listnatými až smíšenými porosty s lípou srdčitou (Tilia cordata), javorem klenem (Acer pseudoplatanus) a dalšími vtroušenými dřevinami, jako například javor mléč (Acer platanoides), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), modřín evropský (Larix decidua), bříza bělokorá (Betula pendula), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), smrk ztepilý (Picea abies). Ojediněle se vyskytují javor babyka (Acer campestre), buk lesní (FagLýkovec jedovatý (Daphne mezereum)us sylvatica), borovice lesní (Pinus silvestris) a jedle bělokorá (Abies alba). V keřovém patře většinou zmlazuje lípa, jasan, roste zde svída krvavá (Swida sanguinea), bez černý (Sambucus nigra) i vzácnější lýkovec jedovatý (Daphne mezereum).

Přes zásahy hospodařením a dřívější výsadbu vtroušených nepůvodních dřevin (smrk, bříza, modřín, borovice) si porosty uchovávají přirozený ráz. Dokládá to stabilizované složení bylinného podrostu s těmito druhy: mařinka vonná (Galium odoratum), kopytník evropský (Asarum europaeum), prvosenka vyšší (Primula elatior), pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), hluchavka pitulník (Galeobdolon luteum), kokořík vonný (Polygonatum odoratum), starček Fuchsův (Senecio fuchsii), kakost smrdutý (Geranium robertianum), česnáček lékařský (Alliaria petiolata)  a další.

Svízel vonný (Mařinka vonná)-Galium odoratum

Prvosenka vyšší (Primula elatior)

Pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides)

Pitulník žlutý (Hluchavka pitulník)-Galeobdolon luteum

Kokořík vonný (Polygonatum odoratum)

Starček Fuchsův (Senecio fuchsii)

Kakost smrdutý (Geranium robertianum)

Česnáček lékařský (Alliaria petiolata)

Okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)

 

 

 

Z chráněných druhů rostlin se zde vyskytují okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) a kruštík modrofialový (Epipactis purpurata).

Na kraji smíšeného lesa na vápencovém podkladu roste vzácnější, ale jedovatá houba vláknice Godeyova (Inocybe godVláknice Godeyova (Inocybe godeyi)eyi) s kloboukem asi 4 cm v průměru, ve stáří červeně skvrnitým. Roste zde i v mládí baňkovitá, v dospělosti miskovitá houba – kališník obecný (Hellvela acetabulum). Je jedlá, ale pro svou tenkomasitou a menší plodnici se málo sbírá.

Toto zastavení je společné i pro zde procházející Naučnou stezku městem Štramberkem.

 

Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce