ERR: SELECT usr,COUNT(*) AS 'cnt' FROM browsing WHERE sip=65857635 AND shost LIKE 'ec2-3-236-232-99.compute-1.amazonaws.com' AND bdate>=1634420724 GROUP BY usr

Zastavení č.15 - Masarykovo náměstí, Životní prostředí Kopřivnice

Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
706706
706 hlasů
NE
440440
440 hlasů
ANO
719719
719 hlasů
Kontakty
ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1634679744 AND sbot=0 LIMIT 1

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Zastavení č.15 - Masarykovo náměstí

ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1634679744 AND sbot=0 LIMIT 1

Masarykovo náměstí  (331 m n.m.)

Dominantou Masarykova náměstí je socha prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, po němž je náměstí pojmenováno. Socha je darem města Nitry z roku 1947. Odhalena byla ve stejném roce. Odstraněna byla v letech 1962 a 1975, znovu odhalena v letech 1968 a naposledy v roce 1990. Původní socha prezidenta Masaryka, která stála na náměstí od roku 1928, byla odstraněna v roce 1938 a prodána do Kojetína. V roce 1940 byla socha odvezena do Prahy a o rok později do Berlína, kde byla v některé berlínské slévárně ve stejném roce roztavena.   

Kostel sv. Bartoloměje, vystavěný v pseudogotickém slohu v roce 1894, byl vysvěcen 7. července 1895. Roku 1906 byla v kostele posvěcena nová křížová cesta a v září 1926 byly do věže zavěšeny nové zvony. V kostele jsou umístěny některé předměty z mobiliáře původního dřevěného kostela ze 16. století (sochy, obrazy a monstrance). Další část mobiliáře byla pořízena díky finanční podpoře četných významných kopřivnických rodin.

Před kostelem u cesty stojí tzv. „Kristiánův kříž“, který pochází z 2. třetiny 19. století.

Budova původní měšťanské školy, která byla postavena roku 1908, slouží svému účelu dodnes. Před školou je Pomník padlých - socha kováře zhotovená mistrem Josefem Kubíčkem v roce 1931.  Sochař Kubíček byl také autorem původní sochy  prezidenta Masaryka z roku 1928.

Původně hostinec Katolická beseda, později Osvětový či Katolický dům, který byl vystavěn v letech 1910 až 1913, je místem konání různých kulturních akcí. 

Staré zemanství je po Fojtství druhou nejstarší dochovanou památkou feudálního řádu. Poblíž zemanství stála podle tradice zřejmě dřevěná tvrzka, která patrně počátkem 15. století zpustla. Roku 1586 byl dvůr prodán z hukvaldského majetku kopřivnickému hajnému Janu Tichavskému. Později se jeho majitelem stal spřízněný rod Rašků. Ve starém zemanství se v roce 1768 narodil Ignác Raška, zakladatel továrny na hliněné zboží. V roce 1880 byl dvůr prodán a opět připojen k hukvaldskému panství. Dnes se z celého bývalého objektu zemanského dvora zachovala jen přízemní klasicistní budova, která svou vnitřní architekturou s bohatým klenutím stropů připomíná časy dávno minulé.

V roce 1812 založil Ignác Raška továrnu na fajánsové zboží. Továrna se postupně rozšiřovala a měnil se i sortiment. Rozkvětu došla především za Adolfa Rašky (1825 - 1878), kdy se zde vyráběla proslulá kopřivnická majolika. Byla zde vyráběna také kachlová kamna a od roku 1910 byla nabídka rozšířena o obkládací kachle. Továrna byla zrušena v roce 1962.

V dochované budově východního traktu továrny se 11. února 1905 narodil v rodině významného kopřivnického stavitele Eduarda Buriana syn Zdeněk (zemřel v roce 1981). Láska k přírodě, toulky po kopřivnických lesích a blízkém Kotouči s tajemnou jeskyní Šipkou, výborný pozorovací talent, smysl pro detail a mistrovské ovládání různých druhů malířských technik byly důležitými předpoklady pro dráhu tohoto světoznámého malíře a ilustrátora, kterého ovlivnily fosilie pravěkých zvířat, člověka a rostlin.

 

 

Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce