ERR: SELECT usr,COUNT(*) AS 'cnt' FROM browsing WHERE sip=66023564 AND shost LIKE 'ec2-3-239-112-140.compute-1.amazonaws.com' AND bdate>=1670207489 GROUP BY usr

Povodňový plán města Kopřivnice, Životní prostředí Kopřivnice

Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
15841584
1584 hlasů
NE
12391239
1239 hlasů
ANO
15181518
1518 hlasů
Kontakty
ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670466509 AND sbot=0 LIMIT 1

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Povodňový plán města Kopřivnice

ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670466509 AND sbot=0 LIMIT 1

Povodňové plány jsou dokumenty, které obsahují způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací; dále obsahují způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území a stanovené směrodatné limity stupňů povodňové aktivity.

Povodňový plán města Kopřivnice obsahuje údaje týkající se charakteristiky území, přehled vodních toků, seznam vodních děl a stavebních objektů na vodních tocích, směrodatné limity pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity a informace o povodňové ochraně obce. Jsou zde uvedeny jmenné seznamy členů Povodňové komise města Kopřivnice (PKMK) včetně kontaktů, složení PK okolních obcí, Povodňové komise Moravskoslezského kraje (PKMSK) s údaji potřebnými k zajištění dostupnosti a předání informací. Jsou zde rovněž uvedeny povinnosti a úkoly jednotlivých složek a orgánů činných v povodňové službě včetně organizace hlásné služby.

V povodňovém plánu města Kopřivnice je rovněž řešen způsob předávání informací občanům v místech a lokalitách, kde hrozí vznik škod na zdraví a majetku průchodem povodňové vlny. Tyto informace jsou poskytovány prostřednictvím místního rozhlasu, kabelové televize, dále prostřednictvím telefonů, megafonu a zajišťovány především Městskou policií Kopřivnice, členy PKMK, zaměstnanci MÚ, případně Policií ČR.

Nezbytnou součástí povodňového plánu je mapová příloha obsahující povodňovou mapu se zakreslením záplavy vzniklé teoretickou povodní Q100 (stoletá voda), zkušenosti z historické povodně v roce 1997 a vyznačení hlásných profilů.

 

Povodňový plán města Kopřivnice včetně místních částí Lubina, Vlčovice a Mniší je uveřejněn na webu města Kopřivnice.

Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce