Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
318318
318 hlasů
NE
4646
46 hlasů
ANO
315315
315 hlasů
Kontakty

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Povodňový plán města Kopřivnice

Povodňové plány jsou dokumenty, které obsahují způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací; dále obsahují způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území a stanovené směrodatné limity stupňů povodňové aktivity.

Povodňový plán města Kopřivnice obsahuje údaje týkající se charakteristiky území, přehled vodních toků, seznam vodních děl a stavebních objektů na vodních tocích, směrodatné limity pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity a informace o povodňové ochraně obce. Jsou zde uvedeny jmenné seznamy členů Povodňové komise města Kopřivnice (PKMK) včetně kontaktů, složení PK okolních obcí, Povodňové komise Moravskoslezského kraje (PKMSK) s údaji potřebnými k zajištění dostupnosti a předání informací. Jsou zde rovněž uvedeny povinnosti a úkoly jednotlivých složek a orgánů činných v povodňové službě včetně organizace hlásné služby.

V povodňovém plánu města Kopřivnice je rovněž řešen způsob předávání informací občanům v místech a lokalitách, kde hrozí vznik škod na zdraví a majetku průchodem povodňové vlny. Tyto informace jsou poskytovány prostřednictvím místního rozhlasu, kabelové televize, dále prostřednictvím telefonů, megafonu a zajišťovány především Městskou policií Kopřivnice, členy PKMK, zaměstnanci MÚ, případně Policií ČR.

Nezbytnou součástí povodňového plánu je mapová příloha obsahující povodňovou mapu se zakreslením záplavy vzniklé teoretickou povodní Q100 (stoletá voda), zkušenosti z historické povodně v roce 1997 a vyznačení hlásných profilů.

 

Povodňový plán města Kopřivnice včetně místních částí Lubina, Vlčovice a Mniší je uveřejněn na webu města Kopřivnice.

Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce