ERR: SELECT usr,COUNT(*) AS 'cnt' FROM browsing WHERE sip=66023564 AND shost LIKE 'ec2-3-239-112-140.compute-1.amazonaws.com' AND bdate>=1670212709 GROUP BY usr

Památné stromy, Životní prostředí Kopřivnice

Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
15841584
1584 hlasů
NE
12391239
1239 hlasů
ANO
15181518
1518 hlasů
Kontakty
ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670471729 AND sbot=0 LIMIT 1

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Památné stromy

ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670471729 AND sbot=0 LIMIT 1

Na území města Kopřivnice se nachází 7 památných stromů. V jeho okolí (Štramberk, Ženklava) jsou ještě další 3 památné stromy.

Raškův buk

Nachází se na k.ú. Kopřivnice, poblíž vápencového skalního výchozu Raškova kamene. Je jedním ze tří takto významných jedinců buku lesního (Fagus sylvatica) - Raškův buk, Ondrášův buk a Buk černých myslivců - rostoucích v lesním porostu na západním svahu vrchu Pískovna. Obvod kmene stromu činí 350 cm a jeho výška je asi 40 m. Jako památné byly  vyhlášeny v roce 1997. Důvodem ochrany je jejich stáří, vzrůst a celkový habitus.

Ondrášův buk

Je dalším ze tří významných jedinců buku lesního (Fagus sylvatica) - Raškův buk, Ondrášův buk a Buk černých myslivců. Obvod kmene stromu činí 300 cm a jeho výška je asi 30 m.

Buk černých myslivců

Poslední ze tří hodnotných jedinců buku lesního (Fagus sylvatica) - Raškův buk, Ondrášův buk a Buk černých myslivců. Obvod kmene stromu činí 330 cm a jeho výška je asi 40 m.

Husova lípa

Lípa velkolistá (Tilia platyphylos) se nachází v k.ú. Kopřivnice, nad koupalištěm, při okraji lesa u stezky vedoucí na hřeben Brd nebo k rybníku na Šostýně. Je také prvním zastavením Lašské naučné stezky. Obvod kmene stromu je 460 cm a jeho výška přibližně 40 m. Jako památná byla lípa vyhlášena v roce 1997. Důvodem ochrany je její vysoký věk, celkový vzrůst a umístění.

Ořech Leopolda Víchy

Památný ořešák černý (Juglans nigra) roste ve městě Kopřivnici na okraji Masarykova náměstí před  budovou základní školy. Také se u něj nachází jedno ze zastavení Lašské naučné stezky. Obvod kmene stromu činí 240 cm a jeho výška je asi 25 m. Ořešák byl vyhlášen památným v roce 1997 z důvodu vysoké estetické hodnoty. 

Fojtova lípa

Jedná se o exemplář lípy velkolisté (Tilia platyphylos), který roste ve dvoře muzea Fojtství v Kopřivnici. Lípa byla vyhlášena za památnou v roce 1997 pro svou historickou hodnotu a vysoký věk. Obvod jejího kmene činí 400 cm a výška 20 m. Strom musel být v roce 2008 pro rozsáhlé poškození při větrném poryvu ošetřen radikálním ořezem. Je však velmi vitální, a proto je šance, že vytvoří novou náhradní korunu a bude znova ozdobou města.

Platan Emila Hanzelky

Platan javorolistý (Platanus acerifolia) se nachází v kopřivnickém městském parku před muzeem Šustalova vila. Za památný byl vyhlášen v roce 1997. Důvodem ochrany je jeho vysoký věk a estetická hodnota. Obvod kmene stromu je 340 cm a výška činí asi 30 m.

Lípa u Panny Marie

Tato lípa byla vyhlášena jako památná v roce 2007 pro svou významnou estetickou, kulturní a historickou hodnotu. Jedná se o exemplář lípy srdčité (Tilia cordata) rostoucí u pomníku Panny Marie na okraji prřírodní památky Kamenárka ve Štramberku. Obvod kmene stromu činí 247 cm, jeho výška je 18 m.

Javor Adolfa Jaška

Javor roste na k.ú. Štramberk, v blízkosti retenční nádrže na řece Sedlnici, u cesty k Libotínu. Vysoce esteticky hodnotný soliterní jedinec druhu javor babyka (Acer campestre) byl vyhlášen za památný v roce 2007. Obvod jeho kmene činí 235 cm a výška 20 m.

Lípa Kristiána Davida

Památná lípa byla vyhlášena v roce 2007 z důvodu vysoké estetické, historické a krajinotvorné hodnoty. Jde o exemplář lípy srdčité (Tilia cordata) nacházející se na okraji lesa Libotína v k.ú. Ženklava poblíž hranice s k.ú. Štramberk. Obvod kmene stromu činí 515 cm a výška 20 m.

Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce