ERR: SELECT usr,COUNT(*) AS 'cnt' FROM browsing WHERE sip=66023564 AND shost LIKE 'ec2-3-239-112-140.compute-1.amazonaws.com' AND bdate>=1670212897 GROUP BY usr

Honební společenstva a myslivecká sdružení, Životní prostředí Kopřivnice

Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
15841584
1584 hlasů
NE
12391239
1239 hlasů
ANO
15181518
1518 hlasů
Kontakty
ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670471917 AND sbot=0 LIMIT 1

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Honební společenstva a myslivecká sdružení

na území správního obvodu ORP Kopřivnice
ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670471917 AND sbot=0 LIMIT 1

Honební společenstva

Honební společenstvo je právnickou osobou založenou podle zákona o myslivosti,

  • jehož členy mohou být pouze vlastníci nebo spoluvlastníci souvislých honebních pozemků, jejichž výměra v součtu dosahuje alespoň 500 ha
  • která zajišťuje sama výkon práva myslivosti anebo společenstevní honitbu pronajme podle zákona o myslivosti k výkonu práva myslivosti jinému subjekt
Nejvyšším orgánem honebního společenstva je valná hromada, kterou svolává honební starosta, případně jiná osoba podle zákona o myslivosti, zpravidla jednou ročně. Způsob vyrozumění o konání valné hromady může upřesnit valná hromada. Běžnou praxí je, že vyrozumění o konání valné hromady se vyvěsí na úřední desku obce, na veřejně přístupná a hojně navštěvovaná místa v obci (obchody, restaurace apod.), případně se informace vyhlásí v místním rozhlase.

Každý člen honebního společenstva má na valné hromadě hlasovací právo. Na rozhodování se členové honebního společenstva podílejí podle výměry honebních pozemků, které vlastní a které tvoří společenstevní honitbu. Za každý, i započatý hektar výměry honebního pozemku, který v honitbě vlastní, přísluší členovi honebního společenstva jeden hlas.

Honební společenstva na území správního obvodu ORP Kopřivnice
Název honebního společenstva
Sídlo
Honební starosta
Honební společenstvo Lubina
Kopřivnice, Lubina č.p. 392
Jan Žáček
Honební společenstvo Petřvald
Petřvald č.p. 4
Zdeněk Kolbe
Honební společenstvo Příbor I.
Příbor, Masarykova č.p. 136
Ing. Lumír Krejčí
Honební společenstvo Příbor-Hájov
Příbor, Osvobození 1285
JUDr. Pavel Bayer
Honební společenstvo Mošnov - Skotnice
Skotnice č.p. 210
Jindřich Seibert
Honební společenstvo Trnávka Kateřinice
Trnávka Jaromír Novák
Honební společenstvo Závišice – Štramberk
Závišice č.p. 184
Ing. František Bajer
Honební společenstvo Ženklava
Ženklava č.p. 268
Miroslav Wojkovský

Myslivecká sdružení

Myslivecká sdružení jsou právnickými osobami podle zákona o sdružování občanů, jejichž hlavním účelem je provozování myslivosti zahrnující i zajišťování výkonu práva myslivosti. Podle zákona o myslivosti je právo myslivosti souhrn práv a povinností zvěř chránit, cílevědomě chovat, lovit, přivlastňovat si ulovenou nebo nelezenou uhynulou zvěř, její vývojová stádia a shozy paroží, jakož i užívat k tomu v nezbytné míře honebních pozemků.
Právo myslivosti mohou myslivecká sdružení vykonávat v rámci uznané honitby pronajaté od držitele honitby, nejčastěji honebního společenstva.

Myslivecká sdružení na území správního obvodu ORP Kopřivnice
Název mysliveckého sdružení
Sídlo
Pronajatá honitba
MS Lubina
Kopřivnice, Husova č.p. 607 Lubina
Myslivecké sdružení Petřvald
Petřvald (Košatka č.p. 98)
Petřvald
Myslivecké sdružení Příbor I.
Příbor, Masarykova č.p. 136
Příbor I.
Myslivecké sdružení Příbor-Hájov
Příbor, Masarykova 714
Příbor-Hájov
Myslivecké sdružení Svornost Skotnice
Mošnov č.p. 121
Mošnov-Skotnice
Myslivecké sdružení Trnávka Kateřinice
Kopřivnice, Hřbitovní č.p. 55 Trnávka - Kateřinice
Myslivecké sdružení Závišice
Kopřivnice, Česká č.p. 497
Závišice - Štramberk
Myslivecké sdružení Ženklava
Ženklava č.p. 244
Ženklava

Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce