ERR: SELECT usr,COUNT(*) AS 'cnt' FROM browsing WHERE sip=66023564 AND shost LIKE 'ec2-3-239-112-140.compute-1.amazonaws.com' AND bdate>=1670212222 GROUP BY usr

Rybářské lístky, Životní prostředí Kopřivnice

Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
15841584
1584 hlasů
NE
12391239
1239 hlasů
ANO
15181518
1518 hlasů
Kontakty
ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670471242 AND sbot=0 LIMIT 1

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Rybářské lístky

ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670471242 AND sbot=0 LIMIT 1

 

Rybářské lístky vydává Městský úřad Kopřivnice pro celý správní obvod a to pro města a obce:

 

  • Kopřivnice
  • Ženklava
  • Štramberk
  • Závišice
  • Příbor
  • Mošnov
  • Petřvald
  • Kateřince
  • Skotnice
  • Trnávka

Žádost o vydání rybářského lístku

 

Rybářský lístek se vydává na dobu 1, 3 nebo 10 let po předložení níže uvedených náležitostí a to:

 

·          Dokladu o získané kvalifikaci ( osvědčení o získané kvalifikaci – vydává držitel licence, zpravidla MOČRS, nebo dříve vydaný rybářský lístek, nebo platný průkaz rybářského hospodáře, zástupce rybářského hospodáře a rybářské stráže)

·          Platný rybářský lístek nebo licence vydaná v zemi, jejímž je občanem (jen pro rybářské lístky pro cizince)

·          Doklad o zaplacení správního poplatku

·          Doklad totožnosti

 

Správní poplatky za vydání rybářských lístků:

 

 

·          1   rok                                                                                                           100,- Kč

·          1   rok   pro   osoby   mladší   15   let   nebo  studující   rybářství   nebo   osoby,  které zajišťují   rybářství v   rámci   svého   povolání   nebo funkce                                50,- 

·          3   roky                                                                                                          200,- 

·          3   roky   pro   osoby   mladší   15   let nebo   studující   rybářství   nebo   osoby, které   zajišťují   rybářství   v   rámci svého   povolání   nebo   funkce           100,- 

·          10   let                                                                                                           500,-     

·          10   let   pro   osoby   studující   rybářství nebo   osoby,   které   zajišťují rybářství   v   rámci   svého   povolání nebo   funkce                                                                 250,- 

                                  

Poplatek podle druhé, čtvrté a šesté odrážky této položky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek osobám mladším 15 let,   žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.      

Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce