ERR: SELECT usr,COUNT(*) AS 'cnt' FROM browsing WHERE sip=65857635 AND shost LIKE 'ec2-3-236-232-99.compute-1.amazonaws.com' AND bdate>=1634421987 GROUP BY usr

Třídy ochrany ZPF, kód BPEJ, Životní prostředí Kopřivnice

Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
706706
706 hlasů
NE
440440
440 hlasů
ANO
719719
719 hlasů
Kontakty
ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1634681007 AND sbot=0 LIMIT 1

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Třídy ochrany ZPF, kód BPEJ

ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1634681007 AND sbot=0 LIMIT 1

Charakteristika ochrany půd podle tříd

I. třída

bonitně nejcennější půdy v jednotlivých  klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu
BPEJ:
 00100    00300     05600     06000    10100     10300     11000    11010     11100
 11110    11112     15600     16000    16100     20100     20200    20300     20900
 20910    21000     21100     21110    25600     26000     30100    30200     30300
 30900    30910     31000     31100    35600     36000     40100    40110     40200
 40210    40300     40900     40910    41000     41010     41100    41110     45600
 45800    46000     46100     46200    50900     50910     51000    51010     51100
 51110    51200     51400     55600    56000     56100     61200    61400     65600
 66000    66100     71100     71200    72801     72811     72901    72911     73011
 75600    83401     83421     83501    83521     93601     93621    95600 
 

II. třída

zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněněodnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné

BPEJ:

 00110    00112     00501     00600    00610     00800     00810    05700     05800
 06100    06200     10110     10112    10501     10600     10800    10810     11300
 11310    11400     11410     15700    15800     16200     20110    20112     20210
 20212    20501     20600     20800    20810     21010     21200    21210     21400
 21410    21500     21510     24200    24210     25700     25800    26100     26200
 30110    30112     30210     30212    30501     30600     30800    30810     31010
 31110    31200     31210     31400    31500     31510     34200    34210     35700
 35800    36100     36200     40112    40212     40800     40810    40812     41200
 41210    41400     41410     41500    41510     41901     41911    42801     44200
 44210    45700     45900     50800    50810     50812     51210    51212     51300
 51310    51410     51500     51502    51510     51512     52501    52511     52801
 52811    52901     52911     53001    53301     54200     54210    54300     54310
 55700    55800     55900     56200    61210     61212     61300    61310     61410
 62210    62801     62811     62901    62911     64200     64210    64300     64310
 65700    65800     66200     71110    71210     71300     71310    71400     71410
 71500    71502     71510     72210    72501     72511     72601    72611     72701
 72804    72904     73001     73101    73201     73211     73301    73311     74310
 74400    74410     74600     75500    75700     75800     82210    83404     83431
 83504    83531     84400     84410    85500     85600     85800    93604     93631
 95500    95800 

 

III. třída

půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v územním plánování využít event. pro výstavbu

BPEJ:

 00511    00602     00612     00700    00710     00750     00850    01901     05900
 10511    10602     10610     10612    10700     10710     10750    10850     11440
 11811    11901     12501     12601    12801     12811     13301    13304     13314
 15001    15004     15011     15900    16300     16401     20511    20602     20610
 20612    20700     20710     20850    21212     21213     21300    21310     21440
 21450    21512     21602     21811    21901     21911     22501    22511     22601
 22611    22801     22804     22811    22901     22911     23001    23301     23304
 23311    24600     24602     24610    24612     24700     24702    24710     24712
 25001    25900     26300     26401    30511     30602     30610    30612     30700
 30710    30850     31212     31213    31300     31310     31410    31512     31602
 31901    31911     32501     32511    32601     32611     32801    32804     32811
 32901    32911     33001     33301    33304     33311     34300    34310     34400
 34501    34511     34600     34602    34610     34700     35001    35011     35201
 35211    35900     40840     40842    40850     40852     41212    41213     41300
 41310    41440     41450     41512    41513     41540     41550    41552     41602
 41904    41941     42501     42511    42601     42611     42804    42811     42901
 42911    43001     43301     43304    43311     44300     44310    44501     44511
 44600    44602     44610     44700    44702     44710     45001    45011     45201
 45211    45301     46401     46411    50840     50842     50850    50852     51213
 51313    51440     51450     51513    51540     51550     51552    51811     51901
 51911    51941     51951     52001    52210     52504     52514    52541     52551
 52601    52611     52804     52851    52904     52914     53011    53041     53101
 53201    53304     53311     53341    53351     54400     54410    54501     54511
 54600    54602     54610     54700    54702     54710     55001    55011     55201
 55301    56401     56411     61213    61313     61440     61450    61602     62001
 62212    62411     62441     62451    62601     62611     62701    62711     62804
 62904    63101     63201     63211    64340     64400     64410    64501     64511
 64600    64602     64610     64700    64702     64710     65001    65011     65500
 65900    66401     66411     71212    71313     71440     71450    71512     71600
 71602    71610     72212     72411    72504     72514     72604    72704     72711
 72814    72914     73004     73014    73104     73111     73204    73304     73314
 74602    74610     74612     74700    74702     74710     75001    75011     75201
 76401    76411     82212     83424    83524     85001     85011    85201     86401
 86411    93624     95001     95011    96401     96411 

 

IV. třída

půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů s jen omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu

BPEJ:

 00401    00411     00640     00650    00740     00840     01811    01904     01911
 01914    01941     01944     01951    02001     02004     02011    02014     02041
 02051    02110     02112     02210    02212     02242     02252    02310     02312
 02411    02414     02441     02451    02901     02904     02911    02914     02941
 02951    03201     03204     03221    03231     05500     06300    06401     06411
 06501    06511     10401     10411    10640     10650     10740    10840     11313
 11814    11841     11844     11904    11911     11914     11941    11951     12001
 12011    12110     12210     12212    12242     12252     12310    12312     12504
 12511    12514     12541     12544    12604     12611     12614    12641     12651
 12804    12814     12841     12851    12901     12904     12911    12914     12941
 12951    13001     13011     13041    13051     13101     13201    13204     13311
 13341    13351     15014     15041    15111     15411     15500    16411     16501
 16511    17001     20401     20411    20640     20650     20740    20750     20840
 21313    21513     21540     21542    21550     21552     21700    21710     21720
 21730    21814     21841     21904    21914     21941     21951    22001     22004
 22011    22014     22041     22051    22110     22210     22212    22310     22312
 22504    22514     22541     22551    22604     22614     22641    22651     22814
 22841    22851     22904     22914    22941     22951     23004    23011     23041
 23051    23101     23111     23201    23204     23231     23314    23341     23351
 24613    24713     24742     24752    24811     24814     24841    25004     25011
 25014    25041     25051     25111    25141     25151     25201    25211     25241
 25251    25301     25303     25311    25341     25411     25500    26411     26501
 26511    30401     30411     30640    30650     30740     30750    30840     31313
 31440    31450     31513     31540    31542     31550     31552    31700     31710
 31811    31814     31904     31914    31941     31951     32001    32004     32011
 32014    32041     32051     32110    32210     32212     32242    32252     32310
 32312    32411     32414     32441    32451     32504     32514    32541     32551
 32604    32614     32641     32644    32651     32654     32701    32704     32711
 32714    32741     32751     32814    32841     32851     32904    32914     32941
 32951    33004     33011     33041    33051     33101     33111    33201     33204
 33221    33231     33241     33251    33314     33341     33351    34410     34612
 34613    34702     34710     34712    34742     34752     34811    34814     34841
 34851    34911     34951     35004    35014     35041     35051    35111     35141
 35241    35301     35303     35311    35313     35341     35411    35500     36300
 36401    36411     36501     36511    41313     41542     41811    41841     41851
 41914    41951     42001     42004    42011     42041     42051    42110     42210
 42212    42242     42252     42310    42312     42504     42514    42541     42551
 42604    42614     42641     42651    42701     42711     42814    42841     42851
 42904    42914     42941     42951    43004     43011     43041    43051     43101
 43111    43201     43204     43211    43241     43251     43314    43341     43351
 44612    44613     44712     44811    44911     45004     45051    45111     45241
 45303    45311     45341     45411    45441     45500     46300    46501     46511
 51542    51543     51602     51700    51710     51814     51841    51851     51904
 51914    51944     51954     52004    52011     52041     52051    52110     52212
 52310    52312     52544     52554    52604     52614     52641    52651     52701
 52711    52741     52751     52814    52841     52844     52854    52941     52951
 53004    53014     53051     53111    53204     53211     53241    53251     53314
 53344    53354     54612     54613    54712     54742     54752    54811     54841
 54851    54911     55004     55041    55051     55111     55211    55241     55251
 55303    55311     55411     55500    56300     61700     61710    62004     62021
 62031    62041     62051     62110    62112     62113     62242    62310     62414
 62604    62614     62641     62651    62704     62714     62741    62751     62814
 62841    62851     62914     62941    62951     63111     63204    63241     63251
 64612    64613     64712     64713    64742     64752     64811    64841     64851
 64911    65004     65041     65051    65111     65113     65201    65211     65241
 65251    66300     71213     71513    71540     71542     71543    71550     71552
 71553    71700     71710     71811    71841     72001     72004    72021     72031
 72041    72110     72112     72213    72242     72310     72414    72441     72451
 72541    72551     72614     72641    72651     72714     72841    72851     72941
 72951    73041     73051     73114    73341     73351     74613    74712     74811
 74911    75004     75014     75111    75211     75241     75301    75311     75341
 75900    77001     81811     82001    82004     82021     82031    82041     82110
 82112    82213     82242     83434    83441     83451     83534    83541     83551
 84811    84911     85004     85014    85041     85051     85211    85301     85311
 85411    87001     91811     93641    93651     95004     95014    95041     95051
 97001 

 

V. třída

půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí

BPEJ:

 01954    02044     02054    02113     02142     02143     02152    02153     02213
 02243    02253     02313    02444     02454     02944     02954    03224     03234
 03241    03244     03251    03254     03715     03716     03745    03746     03755
 03756    03815     03816    03845     03846     03855     03856    03909     03919
 03929    03939     03949    03959     03969     04067     04068    04077     04078
 04089    04099     04167    04168     04177     04178     04189    04199     06601
 06701    06811     06841    06901     07001     07101     07201    07311     07313
 07341    07343     07411    07413     07441     07443     07541    07543     07641
 07643    07769     07789    07869     07889     11450     11851    11854     11944
 11954    12004     12014    12041     12044     12051     12054    12112     12113
 12142    12143     12152    12153     12213     12243     12253    12313     12551
 12554    12644     12654    12844     12854     12944     12954    13004     13014
 13044    13054     13104    13111     13114     13121     13124    13131     13134
 13141    13144     13151    13154     13221     13224     13231    13234     13241
 13244    13251     13254    13344     13354     13715     13716    13745     13746
 13755    13756     13815    13816     13845     13846     13855    13856     13909
 13919    13929     13939    13949     13959     13969     14067    14068     14077
 14078    14089     14099    14167     14168     14177     14178    14189     14199
 15044    15051     15054    15113     15441     15451     16601    16701     16811
 16841    16901     17101    17201     17311     17313     17341    17343     17411
 17413    17441     17443    17541     17543     17641     17643    17769     17789
 17869    17889     21543    21553     21844     21851     21854    21944     21954
 22044    22054     22112    22113     22142     22143     22152    22153     22213
 22242    22243     22252    22253     22313     22544     22554    22644     22654
 22844    22854     22944    22954     23014     23044     23054    23104     23114
 23121    23124     23131    23134     23141     23144     23151    23154     23221
 23224    23234     23241    23244     23251     23254     23344    23354     23715
 23716    23745     23746    23755     23756     23815     23816    23845     23846
 23855    23856     23909    23919     23929     23939     23949    23959     23969
 24067    24068     24077    24078     24089     24099     24167    24168     24177
 24178    24189     24199    24743     24753     24844     24851    24854     25044
 25054    25113     25313    25351     25441     25451     26601    26701     26811
 26841    26901     27001    27101     27201     27311     27313    27341     27343
 27411    27413     27441    27443     27541     27543     27641    27643     27769
 27789    27869     27889    31543     31553     31841     31844    31851     31854
 31944    31954     32044    32054     32112     32113     32142    32143     32152
 32153    32213     32243    32253     32313     32444     32454    32544     32554
 32744    32754     32844    32854     32944     32954     33014    33044     33054
 33104    33114     33121    33124     33131     33134     33141    33144     33151
 33154    33224     33234    33244     33254     33344     33354    33715     33716
 33745    33746     33755    33756     33815     33816     33845    33846     33855
 33856    33909     33919    33929     33939     33949     33959    33969     34067
 34068    34077     34078    34089     34099     34167     34168    34177     34178
 34189    34199     34713    34743     34753     34844     34854    34941     35044
 35054    35113     35151    35251     35351     35441     35451    36601     36701
 36811    36841     36901    37001     37101     37201     37311    37313     37341
 37343    37411     37413    37441     37443     37541     37543    37641     37643
 37769    37789     37869    37889     41543     41553     41814    41844     41854
 41944    41954     42014    42044     42054     42112     42113    42142     42143
 42152    42153     42213    42243     42253     42313     42544    42554     42644
 42654    42704     42714    42741     42744     42751     42754    42844     42854
 42944    42954     43014    43044     43054     43104     43114    43141     43144
 43151    43154     43214    43244     43254     43344     43354    43715     43716
 43745    43746     43755    43756     43815     43816     43845    43846     43855
 43856    43909     43919    43929     43939     43949     43959    43969     44067
 44068    44077     44078    44089     44099     44167     44168    44177     44178
 44189    44199     44713    44742     44743     44752     44753    44814     44841
 44844    44851     44854    44941     44951     45014     45041    45044     45054
 45113    45141     45151    45251     45313     45351     45451    46601     46701
 46811    46841     46901    47001     47101     47201     47311    47313     47341
 47343    47411     47413    47441     47443     47541     47543    47641     47643
 47769    47789     47869    47889     51553     51844     51854    52014     52044
 52054    52112     52113    52142     52143     52152     52153    52213     52242
 52243    52252     52253    52313     52644     52654     52704    52714     52744
 52754    52944     52954    53044     53054     53104     53114    53141     53144
 53151    53154     53214    53244     53254     53715     53716    53745     53746
 53755    53756     53815    53816     53845     53846     53855    53856     53909
 53919    53929     53939    53949     53959     53969     54067    54068     54077
 54078    54089     54099    54167     54168     54177     54178    54189     54199
 54713    54743     54753    54814     54844     54854     54941    54951     55014
 55044    55054     55113    55141     55151     55313     55341    55351     55441
 55451    56501     56511    56601     56701     56811     56841    56901     57001
 57101    57201     57311    57313     57341     57343     57411    57413     57441
 57443    57541     57543    57641     57643     57769     57789    57869     57889
 62024    62034     62044    62054     62142     62143     62152    62153     62213
 62243    62252     62253    62312     62313     62444     62454    62644     62654
 62744    62754     62844    62854     62944     62954     63104    63114     63141
 63144    63151     63154    63214     63244     63254     63715    63716     63745
 63746    63755     63756    63815     63816     63845     63846    63855     63856
 63909    63919     63929    63939     63949     63959     63969    64067     64068
 64077    64078     64089    64099     64167     64168     64177    64178     64189
 64199    64743     64753    64814     64844     64854     64941    64951     65014
 65044    65054     65141    65151     66501     66511     66601    66701     66811
 66841    66901     67001    67101     67201     67311     67313    67341     67343
 67411    67413     67441    67443     67541     67543     67641    67643     67769
 67789    67869     67889    71814     71844     71851     71854    72024     72034
 72044    72051     72054    72113     72142     72143     72152    72153     72243
 72252    72253     72312    72313     72444     72454     72464    72474     72484
 72494    72544     72554    72644     72654     72741     72744    72751     72754
 72844    72854     72944    72954     73044     73054     73141    73144     73151
 73154    73214     73241    73244     73251     73254     73344    73354     73715
 73716    73745     73746    73755     73756     73815     73816    73845     73846
 73855    73856     73909    73919     73929     73939     73949    73959     73969
 74067    74068     74077    74078     74089     74099     74167    74168     74177
 74178    74189     74199    74300     74713     74742     74743    74752     74753
 74814    74841     74844    74851     74854     74941     74951    74954     75041
 75044    75051     75054    75113     75141     75151     75251    75303     75313
 75351    75411     75441    75451     76501     76511     76601    76701     76811
 76841    76901     77101    77201     77311     77313     77341    77343     77411
 77413    77441     77443    77541     77543     77641     77643    77769     77789
 77869    77889     81814    81841     81844     81851     81854    82024     82034
 82044    82051     82054    82113     82141     82143     82152    82153     82243
 82252    82253     83444    83454     83544     83554     83715    83716     83745
 83746    83755     83756    83815     83816     83845     83846    83855     83856
 83909    83919     83929    83939     83949     83959     83969    84067     84068
 84077    84078     84089    84099     84167     84168     84177    84178     84189
 84199    84814     84841    84844     84851     84854     84941    84951     85044
 85054    85241     85251    85303     85313     85341     85351    85441     85451
 86501    86511     86601    86701     86811     86841     86901    87101     87201
 87311    87313     87341    87343     87411     87413     87441    87443     87541
 87543    87641     87643    87769     87789     87869     87889    91814     91841
 91844    91851     91854    93634     93644     93654     93715    93716     93745
 93746    93755     93756    93909     93919     93929     93939    93949     93959
 93969    94067     94068    94077     94078     94089     94099    94167     94168
 94177    94178     94189    94199     95044     95054     96501    96511     96601
 96701    96811     96841    96901     97101     97201     97311    97313     97341
 97343    97411     97413    97441     97443     97541     97543    97641     97643
 97769    97789     97869    97889

 

Kód BPEJ

  • existuje 5 tříd ochrany zemědělské půdy, které vycházejí z kódů mapy BPEJ (bonitovaných půdně ekologických jednotek)

  • Bonitovaná půdně ekologická jednotka je pětimístný číselný kód související se zemědělskými pozemky. Vyjadřuje hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení.
  • BPEJ kódy naleznete na listu vlastnictví k danému pozemku.
  • Právním předpisem, kterým se stanovovuje charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci je Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb. v platném znění (vyhláška 546/2002 Sb).
  • Bonitace zemědělské půdy byla prováděna v letech 19741980.
  • BPEJ jsou jednotně vedeny v číselném a mapovém vyjádření v celostátní databázi BPEJ, která obsahuje informace o kvalitě půdy, je zajišťována Ministerstvem zemědělství
  • do 1. třídy ochrany jsou řazeny půdy bonitně nejcennější, do 5. půdy s nejnižší produkční schopností

  • při posuzování žádostí o odnětí půdy ze ZPF se přihlíží i ke kvalitě půdy, charakterizované kódem BPEJ, resp. třídami ochrany

  • zemědělskou půdu je nutno odnímat pro nezemědělské využití přednostně z tříd ochrany 5, 4 a 3

  • třídy ochrany dle BPEJ stanoví Vyhláška MŽP č. 48/2011 Sb., BPEJ Vyhláška Ministerstva zemědělství 327/1998/ Sb., kterou se stanoví charakteristika BPEJ a postup pro jejich aktualizaci a vedení

 
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce