ERR: SELECT usr,COUNT(*) AS 'cnt' FROM browsing WHERE sip=66007585 AND shost LIKE 'ec2-3-239-50-33.compute-1.amazonaws.com' AND bdate>=1634351834 GROUP BY usr

Autovraky, Životní prostředí Kopřivnice

Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
703703
703 hlasů
NE
439439
439 hlasů
ANO
719719
719 hlasů
Kontakty
ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1634610854 AND sbot=0 LIMIT 1

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Autovraky

ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1634610854 AND sbot=0 LIMIT 1

Kontakt

Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí, orgán odpadového hospodářství, Štefánikova 1163; 5.patro, č.kanceláře 505
tel.: 556 879 783

Postup městského úřadu při odstraňování autovraků

Odbor životního prostředí přijímá od městské policie nebo společnosti SLUMEKO s.r.o. hlášení o opuštěných autovracích. V případě, že vozidlo má registrační značky, je prvním krokem zjištění majitele. V opačném případě se vozidlo odtáhne na vyhrazené parkoviště, kde zjišťujeme VIN a následně majitele.
Výzva k odstranění vozidla z veřejných komunikací se vyvěšuje na úřední desce města, umístí se na opuštěné vozidlo a rovněž se zasílá majiteli. V případě, že na výzvu nereaguje, je vozidlo odtaženo na vyhrazené parkoviště s náklady na parkovné 119 Kč denně. Tady vozidlo stojí po dobu dvou měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se stává autovrakem a je na náklady města předáno k ekologické likvidaci.
Máme zkušenosti, že 50 % takových vozidel má ve skutečnosti jiného majitele, než je uvedeno v registru motorových vozidel.  Jsou to většinou vozidla prodaná takzvaně „na ulici“. Tito prodejci si však zřejmě neuvědomují, že pokud neprovedou na odboru dopravy převod auta na nového majitele, jsou to pořád oni, po kom bude následně vyžadováno odstranění autovraku a úhrada nákladů spojených s jeho odstraněním. Tyto náklady se mohou vyšplhat až do výšky 10.000 Kč. V případě nezaplacení nákladů je částka vymáhána exekučním řízením.

Od roku 2004 řešilo město přibližně 150 opuštěných vozidel. 

Likvidace autovraků ZDARMA

Vozidla je možno nahlásit do 15. května 2021 na autovrakoviště v Ženklavě.
tel.: 602 550 002.

Autovraky, které budou muset být dopraveny do areálu autovrakoviště
na odtahovém voze, musí být nachystány na zpevněné ploše,
ze které půjde autovrak natáhnout na odtahový vůz, a na kolech,
se kterými půjde manipulovat.

K likvidaci vozu je nutná přítomnost majitele občanským průkazem, dále je nutné předložit velký technický průkaz nově i číslo účtu, na který bude poskytnuta případná odměna.

15. května 2021   8.00 - 12.00 hod.

 

Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce