ERR: SELECT usr,COUNT(*) AS 'cnt' FROM browsing WHERE sip=66023564 AND shost LIKE 'ec2-3-239-112-140.compute-1.amazonaws.com' AND bdate>=1670211898 GROUP BY usr

O projektu, Životní prostředí Kopřivnice

Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
15841584
1584 hlasů
NE
12391239
1239 hlasů
ANO
15181518
1518 hlasů
Kontakty
ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670470918 AND sbot=0 LIMIT 1

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

O projektu

ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670470918 AND sbot=0 LIMIT 1

Tento projekt je zařazen do Strategického plánu města Kopřivnice na období 2007 až 2022, a je součástí Plánu zdraví a kvality života, který vychází z projektu Zdravého města a MA 21.

Na tento projekt byla poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Systém by měl  poskytnout občanům nejen ucelené informace o stavu životního prostředí v Kopřivnici, ale také nabídnout možnosti aktivního podílu veřejnosti na zlepšování stavu ŽP. Jeho přínosem, díky osvětě a přístupu k informacím, by mělo být zlepšení ovzduší, snížení spalování odpadů a jiných nevhodných materiálů, přechod na ekologičtější vytápění a energeticky úsporná opatření domácností. V oblasti nakládání s odpady je předpokládaným přínosem podpora ekologického smýšlení občanů, a tím i omezení produkce odpadů, systém třídění odpadů, kompostování, apod.

Měl by tedy přispět ke zlepšení informovanosti a osobní zodpovědnosti občanů a podnikatelů za životní prostředí v Kopřivnici.

 

Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce