ERR: SELECT usr,COUNT(*) AS 'cnt' FROM browsing WHERE sip=65838112 AND shost LIKE 'ec2-3-236-156-32.compute-1.amazonaws.com' AND bdate>=1606799243 GROUP BY usr

spalování suchých rostlinných materiálů, Životní prostředí Kopřivnice

Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
319319
319 hlasů
NE
4646
46 hlasů
ANO
319319
319 hlasů
Kontakty
ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1607058263 AND sbot=0 LIMIT 1

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

spalování suchých rostlinných materiálů

ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1607058263 AND sbot=0 LIMIT 1

Město Kopřivnice stanovilo na základě § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 o ochraně ovzduší Obecně závaznou vyhláškou města Kopřivnice č. 4/2012 o podmínkách spalování suchých rostlinných materiálů.

Podle tohoto zákona má obec možnost stanovit podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění nebo jeho spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jeho odstranění podle jiného právního předpisu (z. č. 185/2001 Sb., o odpadech). Při stanovení podmínek nebo zákazu obec přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, úrovni znčištění ve svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby.

Obec Kopřivnice spalování suchých rostlinných materiálu svou obecně závaznou vyhláškou nezakázala, ale stanovila podmínky vycházející z místních klimatických podmínek, úrovně znčištění ve svém územním obvodu, vegetačního období a hustoty zástavby.

Znění Obecně závazné vyhlášky č. 4/2012

Meteorologické podmínky

Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce