Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
316316
316 hlasů
NE
4646
46 hlasů
ANO
314314
314 hlasů
Kontakty

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

spalování suchých rostlinných materiálů

Město Kopřivnice stanovilo na základě § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 o ochraně ovzduší Obecně závaznou vyhláškou města Kopřivnice č. 4/2012 o podmínkách spalování suchých rostlinných materiálů.

Podle tohoto zákona má obec možnost stanovit podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění nebo jeho spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jeho odstranění podle jiného právního předpisu (z. č. 185/2001 Sb., o odpadech). Při stanovení podmínek nebo zákazu obec přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, úrovni znčištění ve svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby.

Obec Kopřivnice spalování suchých rostlinných materiálu svou obecně závaznou vyhláškou nezakázala, ale stanovila podmínky vycházející z místních klimatických podmínek, úrovně znčištění ve svém územním obvodu, vegetačního období a hustoty zástavby.

Znění Obecně závazné vyhlášky č. 4/2012

Meteorologické podmínky

Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce