Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
316316
316 hlasů
NE
4646
46 hlasů
ANO
314314
314 hlasů
Kontakty

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Přehled právních předpisů

Oblast ochrany ovzduší je upravena zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a nezbytnými prováděcími předpisy (Vyhlášky MŽP). Základní přehled je uveden níže, avšak plné znění právních předpisů naleznete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí www.env.cz, viz. http://www.env.cz/__c1256e7000424ac6.nsf/Categories?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=4#4.

Zákon o ochraně ovzduší:

201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Vyhlášky Ministerstva životního prostředí:

415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

312/2012 Sb.,  o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

Právní předpisy města Kopřivnice:

4/2012, Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice o stanovení podmínek pro spalování suchých rostlinných materiálů na území města Kopřivnice

Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce