ERR: SELECT usr,COUNT(*) AS 'cnt' FROM browsing WHERE sip=66023564 AND shost LIKE 'ec2-3-239-112-140.compute-1.amazonaws.com' AND bdate>=1670211251 GROUP BY usr

Ekologická stopa, Životní prostředí Kopřivnice

Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
15841584
1584 hlasů
NE
12391239
1239 hlasů
ANO
15181518
1518 hlasů
Kontakty
ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670470271 AND sbot=0 LIMIT 1

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Ekologická stopa

ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670470271 AND sbot=0 LIMIT 1

Ekologická stopa je souhrnným ukazatelem vlivu člověka (města, státu) na životní prostředí. Bývá též nazývána „zelené účetnictví“. Stanovuje množství a tempo spotřeby přírodních zdrojů a produkce odpadů. Porovnává ho se schopností přírody odpady absorbovat a nové zdroje vytvářet. Zatímco běžné účetnictví používá pro zobrazení stavů, toků a výsledků určité činnosti peněžní jednotky, ekologická stopa pracuje s plošnými jednotkami biologicky produktivní země neboli takzvanými globálními hektary. Plošné jednotky jsou pro „zelené účtování“ mnohem vhodnější než peníze. Převedeme-li přírodní zdroje na odpovídající plochu biologicky produktivní země, získáme mnohem uchopitelnější a relevantnější jednotku, než jsou eura či dolary.

Ekologická stopa města

Ekologická stopa a biokapacita města jsou komplexními ukazateli environmentální udržitelnosti města. Ekologická stopa převádí zdroje (např. elektrický proud, zemní plyn, benzín, stavební materiál, potraviny, dřevo atd.) spotřebované obyvateli a institucemi sídlícími ve městě na odpovídající bioproduktivní plochy. Porovnává je se zdroji, které má město k dispozici – s jeho biokapacitou. Výpočet ekologické stopy je možné provést díky pomocí internetových kalkulátorů na stránkách www.ekostopa.cz/mesto. Pro podrobný výpočet bylo identifikováno celkem 32 položek, které vstupují do výpočtu. Je určen pro města a obce v České republice, které se problematice udržitelného rozvoje věnují systematicky a koncepčně. Jedná se především o města zapojená do procesů Místní Agendy 21 či souvisejících aktivit. Město Kopřivnice je jedno z 20 měst, které má k dispozici podrobný výpočet ekologické stopy. Pouze dvě města tento výpočet během posledních dvou let zopakovala – vedle Kopřivnice i město Velké Meziříčí.

Ekologická stopa Kopřivnice

Ekologická stopa je „zelenou vizitkou“ města. Odráží, kolik obyvatelé a firmy ve městě za rok spotřebovali zdrojů a kolik při tom vytvořili odpadů. Stanovuje se v tzv. globálních hektarech – hektarech přepočtených podle produktivity. Ekologická stopa Kopřivnice v roce 2011 (data z roku 2010) má hodnotu 5,87 gha/obyvatele. Při opakovaném měření v roce 2013 (data z roku 2012) došlo ke snížení na hodnotu 5,69 gha/obyvatele. To je příznivý vývoj v souladu s usnesením města, které se zavázalo nezvyšovat ekologickou stopu. Hodnota ekologické stopy za město je vyšší než průměr za Českou republiku (5,3 gha/obyvatele v roce 2012). Odráží to zejména přetrvávající průmyslový charakter města. Meziroční zlepšení však dává šanci na zlepšování do budoucna.

Osobní ekologická stopa

Osobní ekologická stopa je měřítkem dopadu každého jednotlivce na životní prostředí a přírodní zdroje. Odráží, nakolik je daný životní styl ekologický či neekologický. Osobní ekologickou stopu je možné vypočítat pomocí internetových kalkulátorů, které obvykle obsahují kolem 20 otázek. Nejznámější kalkulátor je na adrese http://www.hraozemi.cz//files/ekostopa/ekostopa.php. Výsledek lze vyjádřit v počtu planet, které jsou zapotřebí k zabezpečení spotřeby daného jedince.

Výstava o ekologické stopě

Ve spolupráci několika neziskových organizací (Iris, o.p.s., Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. a TIMUR, o.s.) byla vytvořena putovní výstava o ekologické stopě pro školy. Toto výstava je obsahuje celkem 15 výtvarně pojatých panelů o rozměrech 180 cm x 80 cm a dále stan zhotovený z textilie a molitanovou maketu města. Hlavním cílem výstavy je přiblížit nenásilnou formou ekologickou stopu a související problematiku dětem a poskytnout pomůcku jejich učitelům.
Výstava putuje po městech a školách v České republice a případným zájemcům jsou veškeré informace k dispozici na webových stránkách projektu http://www.ekostopa.cz/skoly/aktuality/3-vystava/20-vystava-o-ekologicke-stope-unese-zeme-nase-kroky.

 

Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce