ERR: SELECT usr,COUNT(*) AS 'cnt' FROM browsing WHERE sip=66023564 AND shost LIKE 'ec2-3-239-112-140.compute-1.amazonaws.com' AND bdate>=1670209512 GROUP BY usr

Kvalita ovzduší, Životní prostředí Kopřivnice

Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
15841584
1584 hlasů
NE
12391239
1239 hlasů
ANO
15181518
1518 hlasů
Kontakty
ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670468532 AND sbot=0 LIMIT 1

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Kvalita ovzduší

ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670468532 AND sbot=0 LIMIT 1


Smog Alarm aneb jaká je kvalita vzduchu ve Vašem městě?

Je podzim, a jak už tomu tak bývá, smogu přibývá, kvalita vzduchu se zhoršuje. Odborníci před smogem varují ze všech možných stran. Lékaři na plicním mají plné čekárny, smog ohrožuje naše zdraví. Těžko s tím můžeme sami něco udělat. Pokud však z domu nemusíte a přemýšlíte, zda-li vyrazit na procházku, nebo raději zůstat doma, můžete si situaci ve Vašem městě zkontrolovat v mobilní aplikaci Smog Alarm. 

    

Tuto aplikaci pro Vás vyvinula obecně prospěšná společnost Čisté nebe (www.cistenebe.cz). O pravdivosti údajů nemusíte mít, pochyb, neboť pocházejí přímo ze stanic českého hydrometerologického ústavu.

V seznamu pak naleznete stanice (města), které si můžete seřadit podle abecedy (aby se Vám Vaše město dobře hledalo), nebo také podle míry znečištění. Vždy pak můžete sledovat několik hodnot jako je koncentrace prachu PM10, ozon, oxid siřičitý, oxid uhelnatý, oxid dusičitý a souhrnný index kvality ovzduší.

qrcode-app

Jak poznám, že patřím do citlivé/ohrožené skupiny

Zvýšená citlivost vůči působení znečištěného ovzduší je dána věkem a stavem – (citlivější jsou malé děti, těhotné ženy a staří lidé) a oslabením, způsobeným přítomností některých chronických onemocnění.

Pokud máte chronické onemocnění dýchacích cest jako např. astma, chronický zánět průdušek, chronickou obstrukční plicní nemoc anebo dlouhodobé potíže se srdcem, patříte do citlivější skupiny lidí. Všichni starší lidé jsou považováni za citlivější proto, že zdravotní stav se obvykle s věkem postupně zhoršuje a také je u nich větší riziko přítomnosti nerozpoznaného a neléčeného onemocnění srdce nebo dýchacího ústrojí. Děti jsou citlivou skupinou z mnoha důvodů. Tráví víc času venku, jsou fyzicky aktivnější a tím intenzivněji dýchají, přijímají na kg tělesné váhy více vzduchu než dospělí, a tím i škodlivých látek ze vzduchu. Děti častěji dýchají ústy, což ve srovnání s dýcháním nosem, typickým pro dospělé, způsobuje, že se škodliviny mohou dostat hlouběji do jejich plic. Dětské plíce jsou ještě ve vývoji, plicní tkáň je citlivější a mají nedozrálý imunitní systém.

Pokud patříte do této skupiny, máte větší pravděpodobnost, že se u vás mohou vyskytnout nějaké příznaky vyvolané působením zvýšené úrovně znečištění ovzduší. Jen u některých z vás se tyto obtíže skutečně projeví, předem ale není možné předpovědět u koho.


Kopřivnice a obce ve správní obvodu Kopřivnice jako obce s rozšířenou působností jsou opakovaně od roku 2004, na základě měření koncentrace znečišťujících látek a rozptylového modelu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), zařazeny do tzv ,,Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší“. Touto oblastí se dle § 7 odstavce 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, rozumí území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je překročena hodnota imisního limitu u jedné nebo více znečišťujících látek. V případě města Kopřivnice je tato oblast vyhlášena z důvodu překročení imisního limitu pro suspendované částice frakce PM10 a benzo(a)pyren opakovaně každý rok. Do oblasti ze zhoršenou kvalitou ovzduší spadá území prakticky všech obcí ve správní oúzemí Kopřivnice jako obce s rozšířenou působností, tedy jednoduše řečeno celý správní obvod Kopřivnice.

Na území Kopřivnice byla do roku 2003 provozována stanice automatizovaného imisního monitoringu (AIM). Stanice byla umístěna v Lubině, směrem na Příbor. Protože v tomto roce proběhla redukce sítě stanic AIM, ČHMÚ stanice z Lubiny přemístila na jiné místo v ČR a od tohoto roku se na území města ani ve správním obvodu Kopřinvice neprovozovala žádná stanice ČHMÚ. 

Nejblíží stanice AIM provozovaná ČHMÚ je umístěna ve Studénce.

Informace o kvalitě ovzduší získané na této a dalších stanicích najdete na

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_hour_data_CZ.html

Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce