Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
318318
318 hlasů
NE
4646
46 hlasů
ANO
315315
315 hlasů
Kontakty

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Studie

Program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Kopřivnice a obce v územně správním celku Kopřivnice - prosinec 2007
- Analytická část                                                                                                                                                                      -Návrhová část

Dodatky k programu - vypracované na základě požadavků vyplývajících ze zjišťovacího řízení v rámci procesu hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí dle požadavků zákona č. 100/2001 sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů

Studie vlivu průmyslové oblasti v Kopřivnici na kvalitu ovzduší - listopad 2006

Stanovení koncentrací polyaromatických uhlovodíků – PAHs – v ovzduší města Kopřivnice - prosinec 2003

Modelování Rozptylu emisí z dopravy pro oxidy dusíku, oxid uhelnatý a těkavé organické látky - listopad 2002

Měření hluku společně s aktualizovaným sčítáním průjezdu vozidel na  území  města  Kopřivnice - listopad 2002

 


Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce