Informační systém o životním prostředí města Kopřivnice

Tento informační systém názorně představuje nejdůležitější údaje o životním prostředí ve městě a o jeho vývoji. Životní prostředí je vše, co nás obklopuje a vytváří podmínky pro život. Je to vzduch, voda, půda, živá i neživá příroda a také energie. Město a jeho nejbližší okolí je malým světem, ve kterém hrají vztahy mezi člověkem a životním prostředím zásadní roli a jsou klíčové pro kvalitu života


Zajímavosti o životním prostředí Kopřivnice

Lokální topeniště

Moravskoslezský kraj zahájil kampaň, která má za cíl sdělit lidem jaká rizika nese spalovaní odpadků a nekvalitního paliva v domácích kotlích a jednak dát návod, jak správně topit s co nejmenším množstvím produkovaných škodlivin. Bližší informace jsou dostupné na www.lokalni-topeniste.cz

Systém sběru komunálního odpadu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Bydlení v Kopřivnici

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.


Provozovatel:
Městský úřad Kopřivnice
Odbor životního prostředí
tel: +420 556 879 780
Zpracovatel:
TIMUR, http://www.timur.cz


(C) Město Kopřivnice, 2010


Tento informační systém vznikl v rámci neziskového projektu Týmové iniciativy pro místní udržitelný rozvoj, o.s. "Metodika elektronického publikování zpráv o životním prostředí měst". Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí.

Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Ministerstvo Životního Prostředí ČR

Další užitečné informace o životním prostředí naleznete na stránkách CENIA a ČHMÚ. Webové stránky města Kopřivnice: www.koprivnice.cz