Informační systém o životním prostředí města Kopřivnice

ŽP v souvislostech

Indikátorový list
Název Délka cyklostezek na území města
Popis Celková délka cyklostezek na území města. Cyklostezka je pozemní komunikace vyhrazená dopravní značkou pouze pro jízdu na jízdním kole
Jednotka km
Zdroj dat Odbor dopravy, odbor rozvoje města
Indikátor 200920102011 Kraj ČR jednotka
Délka cyklostezek na území města2.750000km