Informační systém o životním prostředí města Kopřivnice

ŽP v souvislostech

Indikátorový list
Název Délka komunikací s Tempo 30
Popis Délka komunikací v obci, na kterých je nejvyšší povolená rychlost 30 km v hodině nebo území označené dopravní značkou IP 26 a „Obytná zóna“
Jednotka
Zdroj dat Odbor dopravy, odbor rozvoje města
Indikátor 200920102011 Kraj ČR jednotka
Délka komunikací s Tempo 3014.350000