Informační systém o životním prostředí města Kopřivnice

Odpady

Odpady se rozdělují na komunální odpady a odpady z průmyslových podniků. Zneškodňování odpadů v současné době probíhá dvojím způsobem. Nejběžnější zůstává uložení na skládku, která se nachází na pzemích obcí Třenovice a Opatov. Skládku spravuje firma Eko Bi, s.r.o, má plochu 6,1 ha a nachází se přibližně 15 km severně od Svitav. Podíl skládkovaného odpadu během posledních let klesá a daří se zvyšovat podíl metariálového využití odpadů, který v roce 2008 dosáhl 22 %. K energetickému využití odpadu přispěje od roku 2010 bioplynová stanice. Nebezpečný odpad, který tvoří cca 0,04 % celkového množství odpadu z města (cca 2 tuny za rok), je spalován.Seznam indikátorů