Informační systém o životním prostředí města Kopřivnice

ŽP v souvislostech

Indikátorový list
Název Počet přepravených osob MHD
Popis Množství přepravených pasažérů za rok v rámci městské hromadné dopravy fungující na území obce.
Jednotka počet za rok
Zdroj dat Provozovatel MHD
Indikátor 200920102011 Kraj ČR jednotka
Počet přepravených osob MHD00000počet za rok