Informační systém o životním prostředí města Kopřivnice

ŽP v souvislostech

Indikátorový list
Název Počet starých ekologických zátěží
Popis Množství starých ekologický zátěží (kontaminovaná místa z období před privatizací průmyslových podniků) na administrativním území obce
Jednotka počet
Zdroj dat Odbor životního prostředí, CENIA (http://geoportal.cenia.cz/)
Indikátor 200920102011 Kraj ČR jednotka
Počet starých ekologických zátěží50000počet