Informační systém o životním prostředí města Kopřivnice

ŽP v souvislostech

Indikátorový list
Název Rozloha pěších zón ve městě
Popis Plocha komunikací v obci, na kterých je umístěna dopravní značka IP 27a „Pěší zóna“
Jednotka m2
Zdroj dat Odbor dopravy, odbor rozvoje města
Indikátor 200920102011 Kraj ČR jednotka
Rozloha pěších zón ve městě00000m2