Informační systém o životním prostředí města Kopřivnice

ŽP v souvislostech

Indikátorový list
Název Spotřeba paliv a energií
Popis
Jednotka %
Zdroj dat Energetická koncepce, dodavatelé
Indikátor 200920102011 Kraj ČR jednotka
Spotřeba zemního plynu20000%
Spotřeba elektrické energie70000%
Spotřeba tuhých paliv00000%
Spotřeba kapalných paliv00000%
Dálkové zásobování teplem910000%