Informační systém o životním prostředí města Kopřivnice

ŽP v souvislostech

Indikátorový list
Název Stupeň automobilizace
Popis Počet osobních automobilů na 1000 obyvatel správního obvodu obce
Jednotka automobilů/1000 obyvatel
Zdroj dat Odbor dopravy ORP
Sledováno pouze za SO ORP
Indikátor 200920102011 Kraj ČR jednotka
Stupeň automobilizace8300000automobilů/1000 obyvatel