Informační systém o životním prostředí města Kopřivnice

ŽP v souvislostech

Indikátorový list
Název Veřejné výdaje na životní prostředí na obyvatele
Popis Množství finančních prostředků na ochranu životního prostředí z výdajové stránky rozpočtu obce na jednoho obyvatele obce.
Jednotka Kč/obyvatele
Zdroj dat Rozpočet města
Indikátor 200920102011 Kraj ČR jednotka
Veřejné výdaje na životní prostředí na obyvatele11150000Kč/obyvatele