Informační systém o životním prostředí města Kopřivnice

ŽP v souvislostech

Indikátorový list
Název Změna rozlohy orné půdy
Popis Změna rozlohy orné půdy mezi 2 lety (mezi rokem předchozím a stávajícím)
Jednotka %
Zdroj dat ČSÚ, Městská a obecní statistika (http://www.czso.cz)
Indikátor 200920102011 Kraj ČR jednotka
Změna rozlohy orné půdy0.050000%